En ny lov vedtaget tidligere i år gør, at udbytter fra danske aktier i fonde udbudt af danske investeringsforeninger fra begyndelsen af 2022 bliver beskattet med 15 pct. Indtil nu har de ellers været fritaget fra skat på disse udbytter.

Baggrunden for ændringen er en EU-dom, der siger, at danske investeringsforeninger ikke må have særlige vilkår i forhold de udenlandske investeringsforeninger, som ikke tidligere har været fritaget for udbyttebeskatning af danske aktier.

Selv for investorer, der primært investerer i danske aktier via fonde, mener jeg ikke, at denne ændring bør få én til at skifte kurs.

– Jacob Hvidberg Falkencrone, chefanalytiker i Danske Bank. 

Begrænset betydning for dig som investor
D
e nye regler kan, kort fortalt, få den betydning for dig som investor, at dit afkast efter skat reduceres en smule – se regneeksemplerne nedenfor. 
Ændringerne gælder dog kun den del af dit afkast, der kommer fra udbytter fra danske aktier i udloddende aktiefonde. Ifølge chefanalytiker i Danske Bank, Jacob Hvidberg Falkencrone, bør de nye regler derfor ikke få dig til at skifte kurs som investor. De ændrer heller ikke på vores overordnede anbefalinger, slår han fast.

”De nye regler påvirker kun den del af dit afkast, der kommer fra udbytter, hvilket udgør klart den mindste del af dit forventede afkast. Desuden gælder det kun for den del af din portefølje, du har investeret i danske aktier via fonde. Hvis du investerer i bredere fonde med fx europæiske eller globale aktier, hvor danske aktier ikke fylder ret meget, så er effekten derfor yderligere begrænset,” siger han.

LÆS OGSÅ: Nu får du adgang til flere ansvarlige fonde

Giver fortsat værdifuld risikospredning
Jacob Hvidberg Falkencrone påpeger desuden, at fordelene ved at investere igennem en fond for langt de fleste investorer vil opveje den lidt højere skat.

”Når du investerer igennem en fond, sikres du en god risikospredning, hvilket reducerer din risiko og sikrer din portefølje en mere stabil udvikling. Vi ser helt generelt, at investorer, der har en god spredning, også får et bedre risikojusteret afkast over tid. Så selv for investorer, der primært investerer i danske aktier via fonde, mener jeg ikke, at denne ændring bør få én til at skifte kurs,” forklarer han.

Skal du opnå samme risikospredning, når du investerer på egen hånd, kræver det ifølge chefanalytikeren, at du køber rigtig mange aktier og løbende justerer mellem dem, hvilket kan være dyrt i handelsomkostninger.HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder