Del

Nye tal bekræfter 5 udbredte myter om investering

Danskernes kontante opsparinger bliver udhulet af inflation, men ifølge Danske Banks chefstrateg Tine Choi skræmmer en håndfuld myter mange fra at investere pengene.

Mange danskere med store kontante opsparinger undlader at investere deres penge, selv om de potentielt kan få stor glæde af det.

Ifølge data fra Danmarks Nationalbank løber de danske husholdningers indlån i banker op i 843 milliarder kroner, og en stor del af pengene står på konti, der giver 0 pct. i rente. Mange danskere oplever dermed, at deres opsparing mister værdi, fordi inflationen udhuler købekraften af deres penge.

Alligevel undlader danskerne at investere pengene og forsømmer dermed muligheden for at få et højere afkast af deres opsparing. Ifølge Danske Banks chefstrateg Tine Choi skyldes det i høj grad fem udbredte myter om investering, og en ny spørgeundersøgelse fra Danske Bank sætter nu tal på myterne. Spørgeundersøgelsen er gennemført i samarbejde med analysevirksomheden Prospera, der har spurgt 1.000 danskere om deres syn på opsparing og investering.

Herunder gennemgår Tine Choi myterne én for én:

MYTE 1: Investering kræver mange penge
Ifølge spørgeundersøgelsen mener 50 pct. af danskerne, at det kræver mange penge at investere.

TINE CHOI: ”Man behøver hverken at være halvmillionær eller kvartmillionær for at investere. I princippet kan man investere lige fra få hundrede kroner og opefter. Det afgørende for en investering er ikke beløbets størrelse, men hvornår man forventer at skulle bruge sin opsparing, og hvilken risikovillighed man har. Har man en kort tidshorisont og lav risikovillighed, skal man have en stor andel af obligationer i sine investeringer. Har man en længere tidshorisont og er mere risikovillig, kan man tillade sig en større andel af aktier.”

MYTE 2: Investering er meget risikabelt
Ifølge spørgeundersøgelsen mener 68 pct. af danskerne, at investering er meget risikabelt.

TINE CHOI: ”At investere er forbundet med højere risiko end penge på en bankkonto, ingen tvivl om det – men der hersker mange misforståelser og generaliseringer om, hvor risikabelt det er at investere. Sandheden er, at man både kan vælge at investere med høj risiko og med lav risiko. Som investor er det blot vigtigt, at man er bevidst om sit valg af risiko. Vælger man den rette kombination af aktier og obligationer, kan man sammensætte sine investeringer med en risiko, som gør det muligt at sove trygt om natten.”

MYTE 3: Investering kræver stor viden
Ifølge spørgeundersøgelsen mener 82 pct. af danskerne, at investering kræver stor viden.

TINE CHOI: ”Ja, det kræver viden at investere – hvis man vel at mærke selv vil have fingrene helt nede i maskinrummet og udvælge de enkelte aktier og obligationer. Men sådan behøver det ikke at være. Der eksisterer også mange forskellige investeringsløsninger, hvor professionelle porteføljeforvaltere tager sig af den løbende investering af pengene.”

MYTE 4: Investering er tidskrævende
Ifølge spørgeundersøgelsen mener 71 pct. af danskerne, at investering er tidskrævende.

TINE CHOI: ”Hvis man insisterer på selv at være nede i detaljen med hvert eneste selskab, man investerer i, og dagligt følger udviklingen på aktiemarkedet tæt, ja så kan man hurtigt bruge al sin fritid på investeringer og mere til. Men hvis man overlader sine investeringer til eksperter, er en investering på ingen måde tidskrævende. Til gengæld betaler man en løbende omkostning for dette. En investering er med andre ord lige præcis så tidskrævende, som man selv gør den til.”

MYTE 5: Investering er dyrt
Ifølge spørgeundersøgelsen mener 49 pct. af danskerne, at investering er dyrt.

TINE CHOI: ”Det er altid et relativt begreb, om noget er dyrt. Men digitale handelsplatforme og nye billige investeringsprodukter har de senere år været med til at reducere omkostningerne ved at investere. Under alle omstændigheder bør omkostningerne ikke være det, der afholder en fra at investere. På lang sigt må det forventes at være en dårlig strategi rent økonomisk.”Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.