De globale aktiemarkeder er på ny i massiv modvind anført af amerikanske aktier, som onsdag led store tab. S&P 500-indekset faldt 3,1 pct. og Nasdaq med 4,4 pct., og især teknologiaktierne trak ned – måske som udtryk for, at investorer hjemtager gevinster, efter nogle af de store teknologiaktier tidligere i år førte an i aktiestigningerne i USA.

Som forventet er kursfaldene også smittet af på det danske aktiemarked, og de nye kursfald indtræffer i en periode, der i forvejen er præget af stor uro og usikkerhed – blandt andet som følge af handelskrigen og stigende renter i USA og senest også nogle halvsløje væksttal fra Kina, hvor handelskrigen begynder at sætte sine spor. Men trods de forskellige usikkerhedsfaktorer har vi gennem længere tid haft et positivt syn på aktier i Danske Bank med en overvægt af aktier i vores porteføljer, og med de betydelige kursfald i oktober er det derfor nærliggende at stille os selv spørgsmålet: Har vi overset noget?

Recession eller ej?
Lad os kigge på makroøkonomien først: Med de seneste kursfald i USA er 179 af de 500 selskaber i S&P 500-indekset faldet 20 pct. eller mere siden deres seneste kurstop, og det kunne indikere, at vi er på vej ind i en recession i USA. Det er der imidlertid intet, der tyder på, når vi kigger på andre økonomiske indikatorer og nøgletal. Faktisk peger økonomien den modsatte retning. Mod fortsat stærk vækst til gavn for selskabernes indtjening og dermed også aktiekurserne.

I den senere tid har vi godt nok set en afmatning på det amerikanske boligmarked, og djævlens advokat kunne argumentere for, at det er et andet tegn på en forestående recession. Men samtidig er det ikke så overraskende, at de stigende renter i USA påvirker boligsalget negativt, og yderligere har orkanen Florence haft en negativ effekt på boligtallene, der ofte er præget af store udsving.

Set fra et makroøkonomisk perspektiv er der altså ikke noget, der efter vores vurdering forklarer og retfærdiggør de store kursfald i oktober.

Lavere indtjeningsvækst forude
Men hvad så, når vi ser på virksomhedernes indtjening? Det er et andet centralt fokusområde, når man vurderer værdiansættelsen af aktier, og her er forventningen, at væksten i virksomhedernes indtjening topper i år og vil falde til næste år. Her vil djævlens advokat argumentere for, at det er et perfekt tidspunkt at sælge sine aktier, når indtjeningsvæksten topper – men det er efter vores vurdering en forsimplet og forhastet konklusion.

Allerede da den amerikanske skattereform blev vedtaget i slutningen af 2017, vidste vi, at det ville give et boost til virksomhederne indtjening i 2018, og at væksten i deres indtjening ville toppe i år. Intet nyt der. Samtidig er der absolut ikke udsigt til en nedgang i indtjeningen i 2019. Indtjeningen vil blot ikke vokse lige så hurtigt som i år. Hvor vi i år ser en indtjeningsvækst på den gode side af 20 pct., hvilket er helt ekstremt højt, er markedsforventningen en vækst i niveauet 10 pct. i 2019, hvilket stadig er et rigtig fornuftigt niveau. Og selv hvis væksten blot ender på det halve af det, vil det efter vores vurdering fortsat være nok til at understøtte aktierne.

Den igangværende amerikanske regnskabssæson giver heller ikke anledning til at løbe skrigende mod døren på aktiemarkedet. Her har vi generelt set fornuftige tal fra de selskaber, der indtil videre har lagt tal på bordet.

En velkendt hurdle

Men hvad så med geopolitik og pengepolitik. Er der noget der, der får faresignalerne til at blinke netop nu? Efter vores vurdering er der ikke meget, der den seneste måned har ændret sig fundamentalt i forhold til geopolitik. Handelskrigen er stadig en stor hurdle, men også en velkendt hurdle.

Ser vi på pengepolitikken, hersker der tydeligvis en udbredt bekymring for, at den amerikanske centralbank, Fed, vil hæve renterne i et tempo, der slår det økonomiske opsving ihjel. Vi vurderer dog, at Fed vil være i stand til ramme den rette balance i sine renteforhøjelser. Fed er efter vores vurdering ikke domineret af såkaldte høge, der hælder til hårde stramninger af pengepolitikken.

Hvad gør vi som investorer?
Men hvor efterlader det så os som investorer? Selv om vi overordnet er ganske fortrøstningsfulde, må vi anerkende, at aktiemarkedet i øjeblikket er præget af stor nervøsitet, som ikke altid er rationelt begrundet i økonomiske data. Usikkerhed kan på kortere sigt være en stærk negativ drivkraft for aktiekurserne – og den nuværende usikkerhed kan sagtens vare ved en rum tid endnu.

Men på lidt længere sigt er det imidlertid svært at ignorere den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening, og i lyset af de aktuelle udsigter for vækst og indtjening ser vi kursfaldene som en klar overreaktion. Aktierne begynder at se billige ud, og for investorer med stor risikovillighed kan kursfaldene endda være en købsmulighed. I Danske Bank holder vi fast i vores overvægt i aktier.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

 

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.