Del

Guldlok skærper investorers appetit på risiko

Ny undersøgelse lodder stemningen blandt institutionelle investorer, der har skruet op for risikoen i deres porteføljer. Danske Banks chefstrateg Tine Choi giver sin vurdering.

Set med investorøjne befinder global økonomi sig i et hotspot, hvor både aktier og obligationer trives. Det er den udbredte opfattelse blandt en lang række internationale, institutionelle investorer som fx pensionskasser og fonde.

I den nyeste Global Fund Manager Survey fra Bank of America Merrill Lynch har investeringsbanken spurgt 178 investorer om deres forventninger til fremtiden, og en rekordhøj andel på 56 pct. af dem forventer, at økonomien fortsat vil befinde sig i et såkaldt Guldlok-scenarie med lav inflation og økonomisk vækst over det langsigtede niveau. Det er et attraktivt økonomisk klima set som investor.

Til sammenligning skal man ikke længere tilbage end februar 2016 for at finde et tidspunkt, hvor hele 88 pct. forventede en uheldig cocktail af lav vækst krydret med tilsvarende lav inflation. Dette tal er blot 25 pct. i dag.

Risikoappetit trods dyre aktier
Den nuværende kombination af høj vækst og lav inflation giver generelt gode vilkår for risikofyldte aktiver som aktier, og undersøgelsen viser da også, at investorerne har valgt at skrue op for risikoen i deres porteføljer. Andelen af investorer med en højere risiko i porteføljen end normalt ligger på et rekordhøjt niveau – og det på trods af, at en rekordstor andel af investorerne samtidig vurderer, at aktier er dyrt prisfastsat. Det kan umiddelbart virke som en selvmodsigelse.

I det nuværende Guldlok-scenarie vurderer Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, dog, at der fortsat er et attraktivt forhold mellem forventet afkast og risiko i aktiemarkedet.

”Selv om prissætningen på aktier ligger til den høje side, kan de fortsat stige mere herfra. Det kræver, at økonomien fortsætter med at vise styrke, og at virksomhederne fortsætter med at levere vækst i indtjeningen – og det er vores hovedscenarie. Derfor har vi i øjeblikket en overvægt i aktier i Danske Bank,” siger hun. 

Kombinationen af høj risiko i mange porteføljer og den udbredte opfattelse af, at aktier er dyrt prisfastsat, kan dog medføre en vis skrøbelighed.

”Dermed har mange investorer formentlig lidt mindre tålmodighed og vil være hurtigere til at sælge ud, hvis økonomien og virksomhedernes indtjening skuffer,” siger Tine Choi.

Centralbankernes vigtige opgave
Det økonomiske opsving er blandt andet skabt af en lempelig pengepolitik, hvor centralbankerne i en årrække har pumpet likviditet ud i markedet for at stimulere økonomien. Opsvinget skal dog til at bevise, at det er selvbærende og ikke længere afhængig af den ekstra likviditet.

Investorerne i undersøgelsen vurderer, at den største risiko for de finansielle markeder er, at centralbankerne i EU og USA ikke formår at udfase den lempelige pengepolitik i det rette tempo.

”Hvis centralbankerne hæver renterne for hurtigt eller for meget, risikerer de at kvæle den økonomiske vækst, og hvis de modsat handler for langsomt, risikerer økonomierne at overophede. Så meget afhænger af, hvor godt centralbankerne formår at ramme den rette balance,” forklarer Tine Choi.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.