Kort fortalt

  • Flere psykologiske mekanismer kan vildlede dig som investor lige nu.
  • Pas på ikke at handle overilet på den aktuelle markedsusikkerhed.
  • Modsat skal du ikke nødvendigvis bare lade dine investeringer passe sig selv.


Det er meget muligt, du aldrig har hørt om begreberne Recency Bias og Avaliability Heuristic, men det er psykologiske mekanismer, der til stadighed prøver at snyde dig til at træffe dårlige beslutninger. Det gælder i en lang række af livets valg og ikke kun i forhold til dine investeringer, selv om det er mit fokus her.

Recency Bias er tendensen til at tillægge ting, vi har set eller oplevet for nylig, større betydning end begivenheder længere tilbage i tid. Har du fx lige læst om et voldsomt flystyrt, inden du skal på ferie, kan du være mere bekymret for at gå ombord på flyet, selv om risikoen for en ulykke er forsvindende lille og ikke bliver større af det, du netop har læst.

Mens Availability Heuritic beskriver, hvordan vi er tilbøjelige til at vurdere situationer og træffe beslutninger på baggrund af de indskydelser og informationer, der først kommer til os – dvs. som først bliver tilgængelige i vores bevidsthed. Det kan redde dit liv, hvis du skal reagere hurtigt i en faretruende situation, men er ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig strategi, når du skal træffe grundige, langsigtede investeringsbeslutninger.
Selv om din hjerne ofte hjælper dig til at træffe gode beslutninger, er den ikke altid din mest pålidelige investeringsrådgiver.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 
Den overdrevne frygt for recessioner
I øjeblikket er der masser af nyheder, der kan bekymre os som investorer og få vores hjerner til at drage fejlagtige eller forhastede konklusioner. Høje priser på energi og råvarer, høj inflation, stigende renter osv.

Derudover er der aktuelt meget snak om, at rentekurven kan invertere i nær fremtiden. Det er et fagudtryk for, at renten på statsobligationer med kort løbetid (2 år) bliver højere end renten på statsobligationer med lang løbetid (10 år), hvilket ikke er en normal tilstand og historisk set ofte har været et varsel om en forestående recession. Betyder det så, at du skal sælge alle aktier? Nej, bestemt ikke.

Mange investorer tænker uvilkårligt på de store, smertefulde kursfald på aktier under finanskrisen (2007-2009), når de hører ordet recession, fordi de fortsat har den relativt frisk i erindring, men det giver et meget ufuldstændigt billede af sammenhængen mellem recessioner og aktiekurser. Set i et længere historisk perspektiv har aktiemarkederne faktisk ofte givet solide afkast i perioder, hvor økonomien har befundet sig i en recession.

LÆS OGSÅ: Usikkerheden er blevet mindre, vurderer chefstrateg

Din hjerne kan være en dårlig investeringsrådgiver
I øvrigt vurderer vi i Danske Bank ikke, at vi overhovedet er på vej mod en snarlig recession. Der er ingen tvivl om, at global økonomi bliver ramt af stigende priser på energi og råvarer som følge af krigen i Ukraine, ligesom Kinas nultolerancepolitik over for Covid-19 aktuelt giver kineserne store problemer med Omikron-varianten. Men selv om der er barberet af vækstskønnene rundt omkring i verden, er det ikke mere, end vi efter vores vurdering fortsat har udsigt til fornuftig vækst.

Og selv om det måtte vise sig, at vi tager fejl, er en recession altså ikke nødvendigvis jordens undergang for dine investeringer. Så vær varsom, hvis din hjerne sender dig signaler om at gå alt for omfattende til værks og sælge ud i stor stil. Selv om din hjerne ofte hjælper dig til at træffe gode beslutninger, er den ikke altid din mest pålidelige investeringsrådgiver.

Lad ikke bare investeringerne ligge
Men misforstå mig ikke. Budskabet med denne kommentar er ikke, at ”det hele går nok over af sig selv, så bare lad dine investeringer ligge”.

Der kan være stor forskel på, hvordan faktorer som stigende energi- og råvarepriser og stigende renter påvirker forskellige selskaber, sektorer og regioner på aktiemarkedet, og måske du med fordel kan foretage nogle justeringer af din portefølje. Aktuelt anbefaler vi fx overvægt i sektorerne finans og industri, hvor vi ser det mest interessante afkastpotentiale, ligesom vi overvægter emerging markets-aktier med særligt fokus på Asien.

Inden for obligationer har stigende renter medført, at du nu kan få positive afkast fra danske realkreditobligationer uden at skulle have alt for lang løbetid og dermed alt for stor kursfølsomhed i tilfælde af yderligere rentestigninger.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder