En storm af politiske og geopolitiske risici har i 2018 ramt de finansielle markeder og udløst markedsudsving – lige fra krise i Tyrkiet til sanktioner mod Iran og Rusland. Men ifølge Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, er den største risiko for finansmarkederne populisme – nærmere betegnet den amerikanske præsident, Donald Trump, der på flere fronter spiller højt økonomisk spil for at sikre sin hjemlige popularitet.

”Donald Trumps politiske agenda er at opfylde sine valgløfter, og det er jo i sig selv agtværdigt, men det indebærer en stigende risiko for at udløse en større krise i økonomien og på de finansielle markeder,” fortæller Tine Choi i Danske Banks nye Quarterly House View for 4. kvartal 2018.

Største underskud siden 2. Verdenskrig
I slutningen af 2017 fik den amerikanske præsident vedtaget en skattepakke, der går stik imod vanlig konjunkturpolitisk tænkning og har sat ekstra gang i den økonomiske vækst og aktivitet.

”Midt i det amerikanske opsving foretog Donald Trump den største finanspolitiske lempelse siden 1960’erne – og det er samtidig den første procykliske lempelse siden 1960’erne. Normalt stimulerer man ellers økonomien for at kick-starte den og ikke for at skifte fra fjerde til sjette gear,” siger chefstrategen.

Skattepakken er ufinansieret; det årlige underskud på de offentlige finanser vil ifølge regeringens eget budgetkontor stige fra 3,2 pct. af BNP i 2016 til 4,7 pct. i 2019. Holder estimaterne stik, vil det ifølge Tine Choi være det største offentlige underskud for en økonomi i fuld beskæftigelse siden 2. Verdenskrig.

”Hvis og når investorerne beslutter sig for, at det er et problem, så bliver der gang i finansmarkederne,” fastslår hun.

Renteforhøjelser kan give et chok
Yderligere kan den høje økonomiske vækst sende inflationen op hurtigere end forventet. Økonomien i USA har sjældent været stærkere end i dag, og der er p.t. så mange ledige job i USA, at alle arbejdsløse amerikanere kunne komme i arbejde, hvis ellers de havde de rette kvalifikationer. Det kan tvinge den amerikanske centralbank, Fed, til at øge tempoet i de pengepolitiske stramninger.

”Siden finanskrisen har centralbankernes lempelige pengepolitik med rekordlave renter og store obligationsopkøb været med til at holde verdensøkonomien kørende. Strammer Fed pengepolitikken hurtigere end forventet, vil det formentlig skabe tumult på finansmarkederne. Her har investorerne indtil videre købt ind på forventningen om, at Fed vil tage sig god tid med de pengepolitiske stramninger,” siger Tine Choi.

Trumps politik sætter globale aftryk
Foruden skattepakken er Donald Trumps handelskrig en kilde til vedvarende uro, der kan eskalere yderligere. Donald Trump har blandt andet lagt straftold på en lang række kinesiske varer for at beskytte amerikanske virksomheder og job.

”Donald Trump har med sin handelspolitik påtvunget ændringer i andre landes økonomiske politik. For at modsvare de negative økonomiske effekter af handelskrigen er de kinesiske myndigheder vendt rundt, så de nu lemper pengepolitikken i stedet for at stramme den, men det kan føre andre udfordringer med sig,” fortæller Tine Choi.

Her henviser hun til en potentiel kreditkrise i Kina, hvor gældsætningen er eksploderet siden finanskrisen og i dag udgør 250 pct. af BNP mod 120 pct. for 10 år siden.

”En kreditkrise i Kina er en af de største trusler mod global økonomi, og de kinesiske myndigheder har længe været fokuserede på at nedbringe kreditvæksten. Nu er de tvunget ud i pengepolitiske lempelser, som kan underminere de bestræbelser,” forklarer hun.

Fastholder overvægt i aktier
Som Tine Choi opsummerer, har Donald Trumps populistiske politik altså bragt os i en situation, hvor de globale økonomiske interessekonflikter og risikoen for en større markedskorrektion er steget på det seneste. Alligevel fastholder Danske Bank en overvægt i aktier.

”Trods den stigende risiko er det fortsat vores hovedscenarie, at det globale økonomiske opsving forbliver intakt, og at aktier i løbet af de kommende 12 måneder vil give et betydeligt højere afkast end obligationer. Politisk støj rammer stemningen på de finansielle markeder, og der er en risiko for, at det forplanter sig til den økonomiske udvikling, men lige nu ser vi altså ingen tegn på det,” siger chefstrategen.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.