Kort fortalt

  • Obligationer er den nye populære dreng i klassen.
  • Flere faktorer har drevet den stigende interesse for obligationer.
  • Stor interesse for femstjernet fond.
  • Den enkle alt-i-en-løsning.
Mange private investorer har gennem en årrække betragtet obligationer som en kedelig aktivklasse med begrænset afkastpotentiale – ikke mindst når det gælder danske stats- og realkreditobligationer. Årets betydelige rentestigninger har imidlertid gjort underværker for aktivklassens støvede image.

Pludselig er obligationer blevet den populære dreng i klassen på bekostning af aktier, fortæller Tobias Møller, som er Chief Client Manager i Danske Bank.

”Vi skal formentlig mange år tilbage for at opleve en større interesse for fx danske obligationer, end den vi i øjeblikket oplever fra private investorer, og de har samtidig markant større appetit på obligationer end på aktier. Når vi ser på samlede handelsdata for vores private investeringskunder i Danmark, har der hidtil i år været et betydeligt tilkøb af obligationer og modsat et frasalg af aktier,” fortæller han.

LÆS OGSÅ: Guide til obligationer – derfor er de blevet attraktive 

Fra ønsketænkning til virkelighed
Det er kombinationen af stigende renter og faldende aktiekurser, der har drevet udviklingen. Efter en årrække med meget lave eller negative renter har årets rentestigninger medført, at investorer pludselig kan opnå attraktive løbende rentebetalinger. Selv på de mest sikre obligationstyper som fx danske stats- og realkreditobligationer ligger renterne nu i niveauet 2-6 pct. årligt, afhængig af obligationstype og løbetid. Det var ren ønsketænkning for blot et år siden.

Hvis renterne begynder at falde igen, kan der yderligere være kursgevinster at hente – men modsat risikerer investorer naturligvis et kurstab, hvis renterne fortsætter op.

Ifølge Tobias Møller har de øgede investeringer i obligationer primært været drevet af investeringer i enkeltobligationer, men også vores Danske Invest-fonde med korte og mellemlange danske obligationer er på det seneste begyndt at mærke øget interesse. 

Den enkle alt-i-en-løsning

Ønsker du på en enkel måde at investere i en bred portefølje af obligationer, er fonden Danske Invest Mix Obligationer KL en oplagt mulighed. Her bliver dine penge investeret i et bredt miks af danske og udenlandske obligationer på tværs af stats- og realkreditobligationer, indeksobligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Dermed opnår du en rigtig god risikospredning. Hovedparten af fondens investeringer er i danske obligationer, som hører blandt de mindst risikofyldte.
Medvind til femstjernet fond
Samtidig har der ifølge Tobias Møller været stigende interesse for virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet – også betegnet investment grade-obligationer. De er lidt mere risikofyldte end danske stats- og realkreditobligationer, men tilbyder til gengæld en højere rente.

I Danske Bank har vi gennem længere tid anbefalet investorer at overvægte investment grade-obligationer i obligationsdelen af deres portefølje, og det gør vi fortsat. Det betyder med andre ord, at vi aktuelt anbefaler investorer at have en højere andel af investment grade-obligationer i deres porteføljer, end de forventer at have på længere sigt.

”Det har blandt andet givet ekstra fokus på vores Danske Invest-fond med nordiske virksomhedsobligationer, hvor investment grade udgør størstedelen af porteføljen. Derudover skader det heller ikke, at Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer aktuelt er tildelt de maksimale 5 stjerner hos analysefirmaet Morningstar, hvilket er forbeholdt de bedste fonde målt på afkast i forhold til risiko,” siger Tobias Møller. 
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation for Danske Invest-fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekter, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under ”dokumenter” under de enkelte fonde). 

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder