Kort fortalt 

  • Flere investorer benyttede coronakrisen til at købe op i aktier end at sælge ud.
  • Private investorer har generelt truffet bedre beslutninger end under finanskrisen.
  • En del af forklaringen kan være forskellen på de to krisers intensitet.
Panikken på finansmarkederne var total i februar og marts, da coronavirussen spredte sig over hele verden, og store dele af global økonomi lukkede ned. Men selv om globale aktier på godt en måned faldt mere end 30 pct., holdt de private investorer i Danske Bank generelt hovederne kolde og lod sig ikke rive med af bevægelserne på markederne. Det viser en stor gennemgang af knap 300.000 danske investeringskunders adfærd under coronakrisen.

”Vores tal viser, at 77 pct. af alle investorer slet ikke har foretaget sig noget under coronakrisen, mens hovedparten af dem, der rent faktisk har handlet, har benyttet kursfaldene som en mulighed for at købe yderligere op i aktier,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank.

Dermed har langt de fleste investorer altså efterlevet Danske Banks generelle anbefaling til investeringskunder om at holde fast i deres investeringsstrategi under coronakrisen. Det anbefalede vi blandt andet ud fra en forventning om, at coronavirussen blot vil være et midlertidigt tilbageslag for global økonomi, og faktisk har globale aktier allerede indhentet størstedelen af det tabte.De bedste værnemidler i porteføljen

Selvom kundernes adfærd ikke kommer som en stor overraskelse, mener Jacob Hvidberg Falkencrone dog stadig, at det er konstruktive tal, fordi de peger på, at private investorer har både overblik og en lang tidshorisont.

”Vi har under coronakrisen talt meget om, hvordan man mest effektivt reducerer smitterisikoen. Her kan man sige, at tålmodighed og disciplin er din porteføljes pendant til håndsprit og social afstand. Som investor har tålmodighed og disciplin historisk set været nogle af dine allerbedste værnemidler mod tab, og derfor er mange private investorer indtil videre også kommet godt igennem krisen,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.
Mange investorer har måske ikke nået at reagere, før det værste var ovre.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank. 

Finanskrisen var et maraton
Senioranalytikeren nævner til sammenligning finanskrisen i 2008-2009 som lidt af et skrækscenarie for private investorer.

”Under finanskrisen solgte mange danskere først ud af deres aktier med betydelige tab sent i krisen, og desværre gik der for manges vedkommende også lang tid, før de vendte tilbage til markedet igen. Dermed gik de glip af nogle af de massive stigninger, vi oplevede i perioden efter bunden i 2009. Den erfaring kan måske være med til at forklare, at mange investorer har handlet anderledes denne gang,” siger han.

Coronakrisens intensitet kan være en anden årsag til, at private investorer denne gang har været bedre i stand til at stå imod stormvejret på finansmarkederne.

”Det hele er gået så hurtigt, at mange investorer måske ikke har nået at reagere, før det værste var ovre, hvor nedturen under finanskrisen var langt mere langstrakt og tærede på investorernes nerver og tålmodighed over en længere periode,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone. 


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde