Kort fortalt 

  • Hvordan anbefaler I investorer at forholde sig i øjeblikket?
  • Hvornår vurderer I, at bunden er nået på aktiemarkederne?
  • Befinder vi os i en økonomisk recession nu?
  • Hvor lang tid går der, før aktiekurserne er tilbage på niveauet før coronakrisen?
    Læs svarene nedenfor.


Coronavirussen har siden slutningen af februar ført til nedlukning af samfund og landegrænser over store dele af verden, og det har medført en voldsom opbremsning i den økonomiske aktivitet. På de finansielle markeder har det udløst perioder med store udsving og kursfald.

En række spørgsmål går igen, når kunder i disse uger kontakter investeringsrådgiverne i Danske Bank. Her giver chefstrateg Henrik Drusebjerg og hans strategiteam svar på de mest udbredte spørgsmål:

Hvordan anbefaler I investorer at forholde sig i øjeblikket?
Trods den store usikkerhed anbefaler vi generelt investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil. Fælles for alle historiske kriser gælder, at aktiemarkederne altid er kommet stærkt igen, og det forventer vi også denne gang. Som langsigtet investor har tid og tålmodighed altid været et godt værn mod tab.
Vi forventer, at vi i løbet af andet halvår af 2020 vil se en genopretning af den økonomiske vækst.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Hvornår vurderer I, at bunden er nået på aktiemarkederne – og hvilke indikatorer holder i øje med for at vurdere, om vi nærmer os bunden?
Det er umuligt at sige, om aktierne allerede har ramt bunden, om de gør det om en uge eller om en måned. Ret beset kender man først bunden, noget tid efter man har ramt den. Selv om den kommende tid bliver et langt, sejt træk for global økonomi og de finansielle markeder, forventer vi dog at have lagt de værste fald bag os på aktiemarkederne.

Der er flere indikatorer, vi holder øje med:

• VIRUSSENS UDVIKLNG: Vi har fokus på den fortsatte udvikling i spredningen af coronavirus, og her skulle vi gerne se, at de omfattende foranstaltninger for at bremse spredningen bærer frugt i den kommende tid, så vi gradvist kan få en genåbning af økonomierne rundt omkring i verden. I Kina lader de heldigvis fortsat til at have virussen under kontrol. Mens en række europæiske lande formentlig nærmer sig toppen målt på væksten i antal nye smittede med coronavirus, er USA på et tidligere stadie og har formentlig stadig det værste foran sig.

• REGERINGER OG CENTRALBANKER: Derudover holder vi øje med de mange økonomiske tiltag fra regeringer og centralbanker over hele verden. De spiller en afgørende rolle for at afværge en længerevarende økonomiske krise, og generelt vurderer vi, at de i øjeblikket foretager de rigtige – og nødvendige – skridt for at understøtte økonomierne.

Erfaringsmæssigt vil vendingen på aktiemarkederne komme et godt stykke tid før vendingen i økonomien, når investorer begynder at se de første lyspunkter i horisonten.

Befinder vi os i en økonomisk recession nu – og hvor længe vil vi i så fald gøre det?

Ja, med den senere tids voldsomme opbremsning i den økonomiske aktivitet i store dele af verden befinder vi os nu i en økonomisk recession, og det vil vi utvivlsomt blive ved med i de kommende måneder.

I Danske Bank er det dog vores hovedscenarie, at vi ikke får en længerevarende økonomisk recession – blandt andet fordi stater og centralbanker som nævnt søsætter meget omfattende økonomiske hjælpepakker for at understøtte virksomheder og redde arbejdspladser. Vi forventer derfor, at coronavirussens negative effekter på økonomien vil være midlertidige, og at vi i løbet af andet halvår af 2020 vil se en genopretning af den økonomiske vækst.

Dermed forventer vi også, at der mere vil være tale om en såkaldt teknisk recession, som er et par kvartaler i træk med negativ økonomisk vækst, end en recession i mere klassisk forstand med en længerevarende lavkonjunktur. De kommende uger og måneder bliver dog en svær balancegang, hvor politikerne gradvist skal åbne op for økonomierne igen uden at risikere nye store virusudbrud.

Hvor lang tid går der, før aktiekurserne er tilbage på niveauet før coronakrisen?
Det er umuligt at give et konkret svar på spørgsmålet, da det blandt andet afhænger af den fortsatte udvikling for coronakrisen i de kommende uger og måneder, samt hvor hurtig og kraftig den økonomiske genopretning bliver derefter.

Vi befinder os nu i et såkaldt bear-marked, som er en betegnelse for en periode med kursfald på mindst 20 pct., og historisk set har det amerikanske aktiemarked (S&P 500-indekset) oplevet 13 bear-markeder siden 1928 med et gennemsnitligt kursfald på 39 pct. Her har det i gennemsnit taget aktierne omkring 4 år og 4 måneder at nå tilbage til topniveauet før kursfaldene. Historiske data er dog ingen pålidelige indikator for fremtiden. Hver eneste krise har sine egne karakteristika og sit eget forløb.

Hvor nogle historiske bear-markeder har været udløst af længerevarende økonomiske recessioner, forventer vi en forholdsvis hurtig genrejsning af den økonomisk vækst efter coronakrisen. Det vil selvfølgelig være positivt – også set med investorøjne.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.