En ny sektor har set dagens lys på det globale aktiemarked. Den velkendte sektor telekommunikation er blevet nedlagt. Den var simpelt hen blevet for tynd med for få selskaber. I stedet er sektoren communication services blevet etableret, og foruden de klassiske teleselskaber omfatter den blandt andet også sociale medier, streamingtjenester og selskaber inden for gaming.

Hvilke selskaber er størst i den nye sektor?
”Facebook og Alphabet (tidligere Google) flytter fra IT-sektoren til communication services, og de bliver de absolutte sværvægtere sammen med det kinesiske selskab Tencent. Et andet velkendt selskab er Netflix, som flytter fra sektoren cyklisk forbrug til den nye sektor. Det er dog betydeligt mindre,” fortæller Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Hvad er Danske Banks holdning til den nye sektor?
”Vi er glade for at få en selvstændig sektor med betydeligt fokus på digitalt indhold rettet mod forbrugere. Det giver god mening, da det udgør en stadig større del af vores hverdag. Allokeringsmæssigt indleder vi med neutral vægt i communication services. Det betyder, at aktier fra sektoren efter vores vurdering bør udgøre omkring 9 pct. af en global aktieportefølje – svarende til sektorens andel af det globale aktiemarked."Hvad er de mest attraktive egenskaber ved den nye sektor?
”Mange af selskaberne i communication services har historisk set haft en meget stærk indtjeningsvækst, men alligevel ligger sektorens risiko på niveau med aktiemarkedet generelt, når man måler på beta, der angiver sektorens kursudsving i forhold til det samlede aktiemarked. Her ligger communication services med en beta på 0,99, hvor beta for markedet er 1. Kombinationen af stærk indtjeningsvækst og forholdsvis behersket risiko er alt andet lige attraktiv set med investorøjne."

LÆS OGSÅ: Strategens 3 foretrukne investeringer lige nu.

Hvad trækker ned i jeres vurdering af sektoren?
”At vi har sektoren på neutral vægt og ikke overvægt skyldes i høj grad sektorens regulatoriske risiko. I takt med den hastige globale udbredelse af nye teknologier har politikerne i stigende grad fået øjnene op for behovet for skærpet regulering. Når vi prøver ny teknologi af i stor skala, dukker der uvilkårligt uhensigtsmæssigheder op, som vores samfund siger fra overfor – fx i forhold til beskyttelse af brugernes privatliv og formidling af kontroversielt indhold. Senest måtte Facebook i fredags meddele, at hackere havde sikret sig adgang til profilerne for 50 millioner brugere, og i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg 6. november kan der komme øget fokus på sociale medier.

For selskaber som Facebook og Alphabet er spørgsmålet groft sagt, om de selv foretager de nødvendige tilpasninger, før myndighederne banker på. Det kan kræve øgede investeringer og justeringer af forretningsmodeller for at undgå krav og bøder, og på kort sigt kan det reducere væksten i selskabernes indtjening og i værste fald give et markant negativt stød til den nye sektor. Men formår selskaberne at være foran kravene, bør det være et plus for dem på længere sigt. Alternativet er nemlig, at der potentielt kommer lovindgreb, som markant ændrer deres forretningsmodeller."

Ser vi på communication services i USA, udgør Facebook og Alphabet tilsammen omkring 40 pct. af den nye sektor. Hvilken betydning har det?
”Det er alt andet lige negativt for den nye sektor, at få enkeltselskaber bliver meget dominerende. Kommer disse selskaber i modvind, kan det ryste hele sektoren. Til gengæld er der formentlig større chance for, at sådanne negative effekter vil forblive indkapslet i den nye sektor, hvor de potentielt kunne ramme bredere i den betydeligt større IT-sektor og have en mere lammende afledt effekt på det brede aktiemarked.

Historien viser, at negativ udvikling i enkelte store selskaber i værst fald kan give et negativt stød til hele aktiemarkedet. Et godt eksempel er Microsoft tilbage i år 2000. Her tabte Microsoft en retssag om misbrug af sin monopollignende markedsposition, fordi deres webbrowser var en obligatorisk del af deres softwarepakker og gav unfair vilkår for konkurrerende browsere. Microsoft blev tvunget til en opsplitning af selskabet, og det var et chok, som var med til at udløse den brede dot.com-nedtur. I parentes bemærket indgik Microsoft året efter et forlig og undgik opsplitning, og dot.com-boblen var med al sandsynlighed sprunget under alle omstændigheder."

Hvordan vurderer I IT-sektoren i forhold til communication services?
”I øjeblikket foretrækker vi IT-sektoren, hvor vi har overvægt. Her får man en interessant eksponering mod IT-selskaber, der nyder godt af, at mange virksomheder i øjeblikket foretager store investeringer i at digitalisere deres forretning og udnytte deres data bedre. Det betyder blandt andet øget efterspørgsel efter cloud, big data, kunstig intelligens samt ikke mindst datasikkerhed til at passe på guldet; nemlig data. Trods usikkerheden omkring handelskrigen mellem USA og Kina har virksomhederne foreløbig fastholdt et højt momentum i deres investeringer, og vi forventer, at det vil fortsætte med at understøtte den fortsættende del af IT-sektoren, der nu udgør omkring 16 pct. af det globale aktiemarked.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank, hvis du synes, at communication services eller IT lyder som et interessant tema at investere i.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.