Del

Reality check: Varsler ordsproget en snarlig kursfest?

Statistisk set burde årets værste periode på aktiemarkedet ligge bag os, men kan man sætte sin lid til det? Chefstrateg Tine Choi giver sin vurdering.

’Sell in May and go away’ lyder et klassisk ordsprog, som refererer til, at aktiemarkedet historisk set har klaret sig dårligst i perioden fra maj til september.

Står ordsproget til troende, har vi nu lagt aktiemarkedets traditionelle trængselstider bag os og går lysere tider i møde – og i så fald er tiden altså inde til at skrue op for andelen af aktier i porteføljen. Men har det noget på sig? Det har vi spurgt Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, om:

”Statistisk set er der helt klart noget om kalendereffekten på aktiemarkedet, men det betyder ikke, at man som investor skal navigere efter den. Der findes desværre ingen garanti for, at aktiemarkedet i enkelte år følger de historiske mønstre. Dertil er der for mange andre faktorer, der spiller ind – som fx den makroøkonomiske udvikling, prissætningen på aktier, selskabernes indtjening samt politiske og geopolitiske risici,” siger hun.

Men har det generelt været en god strategi at sælge alle aktier i slutningen af april og holde sig ude af aktiemarkedet indtil udgangen af september?
”Det afhænger helt af tidshorisonten. Ser man alene på 2017, havde kalenderstrategien givet et afkast på knap 12 pct., mens globale aktier over hele året steg 18 pct., så her havde det altså ikke været en god strategi. Set over de seneste 10 år havde kalenderstrategien givet omtrent samme afkast som markedet. Først på 30 års sigt havde kalenderstrategien givet pote. Over de seneste 30 år har kalenderstrategien slået globale aktier med hele 69 procentpoint,” fortæller Tine Choi.

Hvad er årsagen til, at perioden maj-september historisk set har budt på den svageste udvikling på aktiemarkedet?
”Det handler formentlig meget om investorernes adfærd. Sommerperioden er generelt kendetegnet ved lav handelsvolumen på aktiemarkedet, dels fordi investorer tager på ferie, og dels fordi den historisk svage performance henover sommeren får mange investorer til at tage forskud på sorgerne og trimme porteføljerne forud for sommeren.

Historisk set kan vi se, at maj og juni har været svage måneder med negative afkast. Juli rammer kvartalsregnskaberne fra selskaber, og her stiger investorernes interesse typisk. Det har historisk set givet stigninger, men afløses af en negativ udvikling i august og september, som er store feriemåneder i blandt andet USA og Storbritannien – ikke mindst slutningen af august. Tilbage fra ferie får vi typisk de store finanshuses strategier i løbet af september, og det giver anledning til fornyet handelsaktivitet."

Hvilke måneder har historisk set givet de højeste afkast?
”Opgjort siden 1970 har globale aktier i gennemsnit givet de højeste afkast i december med 2,0 pct. Perioden op til og henover årsskiftet er kendetegnet ved, at vi igen får fakta i form af regnskaber, og samtidig ser vi formentlig et øget inflow af kapital af regnskabstekniske årsager og på grund af nye mandater. Samtidig foretager mange investorer i perioden fra november til januar den store gennemgang af deres økonomi og investeringsporteføljer, modtager årets statusrapporter og beslutter, hvad der skal ske for det kommende år.” 


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.