Hvornår slutter det økonomiske opsving og opturen på aktiemarkedet? Det spørgsmål får jeg oftere og oftere, for er der én ting, vi med sikkerhed ved, er det, at efter et opsving følger en nedtur. Det er nærmest en naturlov. Og jo længere tid opturen varer, jo mere følsomme bliver investorer over for dårlige nyheder, der kan indikere, at opturen er forbi.

I jagten på et forvarsel om en konjunkturvending kigger mange investorer med stadig større ængstelse på rentekurven i USA, for her sker der i øjeblikket noget, vi normalt ikke bryder os om. Rentekurven flader mere og mere ud!

Rentekurven viser sammenhængen mellem renter og løbetider for obligationer, og normalt er kurven stigende. Jo længere løbetider, jo højere renter. Årsagen er i al sin enkelthed, at det er mere risikabelt at låne penge ud over længere tidsperioder, hvor mere kan nå at gå galt, og derfor kræver långivere en højere rente. 

Skrækscenariet for investorer
Modsætningen til denne normaltilstand er en såkaldt invers rentekurve, hvor de korte renter er højere end de lange renter, og det er et skrækscenarie for investorer. Alle recessioner i USA siden Anden Verdenskrig er nemlig kommet i kølvandet på en invertering af renteforskellen, hvor den 10-årige rente er blevet lavere end den 2-årige rente. Historisk set har det været en af de bedste indikatorer på en konjunkturvending, og derfor begynder mange investorer så småt at få nervøse trækninger.

En invertering af rentekurven kan fx indtræffe, hvis markedet indpriser, at renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Fed, har nået et niveau, hvor de vil få en negativ effekt på den økonomiske udvikling. Det kan give en forventning om, at Fed på sigt skal til at stimulere igen, og de forventede fremtidige rentesænkninger indprises først i de lange renter, som dermed bliver lavere end de korte renter.

LÆS OGSÅ: Sandhedens time i USA

Det viser de historiske tal
I øjeblikket er rentespændet – dvs. renteforskellen – mellem den 2-årige og den 10-årige rente blot omkring et halvt procentpoint, og det er det laveste niveau siden finanskrisen. Det rejser spørgsmålet, om investorer bør søge mod udgangen på aktiemarkedet? Vores svar er: Nej, ikke endnu. Hvis historien gentager sig, er der stadig mere at komme efter på aktiemarkedet, før festen er forbi. Lad os tage et par historiske facts:

*Siden midten af 1970’erne er der i gennemsnit gået 12 måneder fra rentespændets nuværende niveau, til rentekurven inverterede – og yderligere 17 måneder til økonomien er gået i recession.

*Siden midten af 1970’erne er rentespændet ni gange faldet under det nuværende niveau, og i alle tilfælde har afkastet fra amerikanske aktier de følgende 12 måneder været positivt med et gennemsnitligt afkast på 22,5 pct.

*Selv efter en invertering af rentekurven har aktier siden midten af 1970’erne blot givet et negativt afkast de følgende 12 måneder i to ud af syv tilfælde – og det gennemsnitlige afkast har været 14,1 pct.

Spillereglerne kan have ændret sig
Ser vi på rentekurven i historisk perspektiv, har vi altså stadig rigelig tid at løbe på som aktieinvestorer, før det potentielt bliver ubehageligt. Men selv om rentekurven historisk set har vist sig som en stærk indikator for fremtiden, er den naturligvis ingen spåkugle med magiske evner. Der er ingen garanti for, at historien gentager sig, og samtidig taler flere forhold for, at rentekurven ikke nødvendigvis følger de samme spilleregler som tidligere – blandt andet på grund af den ultralempelige pengepolitik de store centralbanker har ført de seneste år. 

Alt i alt tager vi derfor udfladningen af rentekurven med ro i Danske Bank i øjeblikket. Vi holder øje med udviklingen, men fastholder vores nuværende 10 pct. overvægt i aktier. Flad rentekurve eller ej er vores forventning fortsat, at det globale økonomiske opsving har mere i sig, og at aktier i 2018 vil give et højere afkast end obligationer.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.