Hvilke konsekvenser kan valget få for europæisk økonomi?
”Vækstmæssigt har det ingen konsekvenser for europæisk økonomi på den korte bane, men det er klart, at det på sigt er understøttende for fx Frankfurt eller Paris, hvis de store finanshuse rykker deres europæiske hovedsæder dertil, hvor de i dag er i London. Det skaber arbejdspladser og skatteindtægter. Det samme gælder, hvis andre globale virksomheder fremover foretager deres direkte investeringer i EU-landene frem for i Storbritannien.

Hvad vil være det bedste udfald af valget set med investorøjne?
”At den, der vinder, gør det med et markant flertal. En bred folkelig opbakning vil lukke munden på modstanderne, så der ingen tvivl bliver om Storbritanniens fremtidige kurs.”
 
Hvad vil være det værste udfald af valget?
”At der ikke kan dannes en flertalsregering, og at briterne med deres stemmer viser, at de er splittede, så både politikerne for og imod Brexit føler, at de har et mandat. Det kan give usikkerhed, og de finansielle markeder hader usikkerhed.”
 
Hvilket udfald af valget forventer du?
"Jeg forventer, at valget bliver tæt, og at vinderen langt fra får det folkelige mandat, man håber på. Befolkningen var jo meget splittet om Brexit.”
 
Hvordan skal man agere som investor op til valget?
”Man skal holde fast i sin strategi. Det britiske valg ændrer ikke på, at Europa vækstmæssigt er i hopla, hvilket er en af grundene til, at vi er overvægtet i europæiske aktier. Jeg forventer, at den største effekt på finansmarkederne i kølvandet på valget vil være på valutamarkedet. Det britiske pund har siden Brexit-valget i juni 2016 svinget sammen med de politiske bølgegange og er i den senere tid blevet svækket som følge af meningsmålingerne, der viser, at May mister terræn til Corbyn.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Vær opmærksom på, at en investering også kan give tab.