Kort fortalt

  • Kvalitetsselskaber er typisk mere modstandsdygtige i krisetider.
  • Fokus på solide og veldrevne selskaber giver mindre behov for justeringer i porteføljen.
  • Selskabers markedsposition og pricing power er afgørende faktorer.
I midten af februar modtog porteføljeteamet bag fonden Danske Invest Europa en Morningstar-award som Danmarks bedste til europæiske aktier1. Siden har krigen i Ukraine kastet det europæiske aktiemarked ud i en tid fyldt med stor usikkerhed.

Danske Invest Europa er ikke direkte investeret i hverken Rusland eller Ukraine. Alligevel har krigen medført en række afledte effekter, der på den ene eller anden måde påvirker langt de fleste aktieselskaber i Europa. Vi har spurgt porteføljeteamet fra Danske Bank, hvad krigen i Ukraine har betydet for deres arbejde med fondens investeringer.

”Der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine har været ekstra tidskrævende for en aktiv forvalter som os. Det er vores opgave at være konstant orienteret og parate til at tilpasse porteføljen i forhold til udviklingen – men det betyder faktisk ikke, at vi har haft ekstraordinært mange udskiftninger af selskaber. Vi har overordnet set været der, hvor vi gerne ville være, og har indtil videre kun solgt et enkelt selskab i den tid, krigen har stået på,” fortæller chefporteføljeforvalter Kasper Brix-Andersen.


En af fordelene ved at fokusere på kvalitetsselskaber er, at de typisk har mere at stå imod med, når de økonomiske forudsætninger ændres – blandt andet i forhold til pricing power.
Kasper Brix-Andersen, chefporteføljeforvalter. 
Modstandsdygtige selskaber i krisetider
En af forklaringerne på den begrænsede handelsaktivitet skal findes i fondens langsigtede strategi, der er fokuseret på solide og veldrevne selskaber. Porteføljen er dermed robust sammensat, så den ikke så let rystes af kriser og uforudsigelige hændelser.

”Vores investeringsstrategi bygger først og fremmest på udvælgelsen af den enkelte aktie. Vi går ikke efter at være ekstra meget til stede i enkelte sektorer, hvilket betyder, at merafkastet skal findes i de enkelte selskaber. Vi har en forholdsvis koncentreret portefølje, hvor det er afgørende, at de selskaber, vi investerer i, er kvalitetsselskaber. Det betyder blandt andet, at selskaberne er veldrevne, velkapitaliserede og har en stærk markedsposition, hvilket gør dem mere modstandsdygtige i krisetider,” forklarer Tobias Carøe Siemenge, der er seniorporteføljeforvalter og udgør den anden halvdel af porteføljeteamet.

Pricing power er en stærk egenskab

Europas nærhed til Rusland både geografisk og økonomisk betyder, at kontinentet har været mere påvirket af krigen end andre regioner. Stigende energipriser, hårde sanktioner mod Rusland og brudte forsyningskæder vil svække væksten i Europa og har sat endnu mere fart på inflationen, der i forvejen havde fået næring af Covid-19-pandemien. Det har sat skub i renterne, der er støt stigende.

”Der er ingen tvivl om, at der er en øget usikkerhed på det europæiske aktiemarked i øjeblikket. Men en af fordelene ved at fokusere på kvalitetsselskaber er, at de typisk har mere at stå imod med, når de økonomiske forudsætninger ændres – blandt andet i forhold til pricing power, så selskaberne lettere kan hæve priserne, uden at det går ud over efterspørgslen. Det hænger sammen med selskabernes markedsposition, hvilket har en høj prioritet for os. Vi tager højde for, hvor i værdikæden selskaberne er, og hvordan de har mulighed for at justere deres prisfastsættelse i takt med udviklingen,” fortæller Kasper Brix-Andersen.

Krigens længde bliver afgørende
De to forvaltere er ikke meget for at komme med en forudsigelse af, hvordan resten af året vil udvikle sig. Det kommer i sagens natur i høj grad an på, hvordan invasionen udvikler sig, og hvor længe krigen fortsætter. Det har indtil videre krævet is i maven at være investor i 2022 generelt og i Europa i særdeleshed. Danske Invest Europa havde den 26. april 2022 givet et afkast år til dato på -7,1 pct., hvilket er omtrent på niveau med markedsafkastet.2

”Som det har været tilfældet i de snart fire år, vi har haft ansvaret for investeringerne i Danske Invest Europa, har vi først og fremmest fokus på vores strategi og aktieudvælgelse. Vores vigtigste opgaver er at sørge for, at vores fond er veldiversificeret og indeholder de kvalitetsselskaber, som vi har analyseret os frem til er bedst rustet til fremtiden,” slutter Tobias Carøe Siemenge.

NOTER: 1Morningstar-awarden blev givet for fonden Danske Invest Europa 2 KL. En række andre Danske Invest-fonde med europæiske aktier følger samme strategi, herunder Danske Invest Europa. 2Return data for Danske Invest Europa: 2022 (pr. 26.04.2022): -7,1%, 2021: 24,9%, 2020: 1,7%, 2019: 28.1%, 2018: -9.8%, 2017: 4,4%, 2016: -0,2%, 2015: 13.3%, 2014: 5,7%, 2013: 15,6%, 2012: 23,8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative. 


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter). Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder