Kort fortalt

  • Chefporteføljeforvalter fokuserer på selskabers kvalitet, potentiale og værdiansættelse.
  • Spredning på sektorer gør porteføljen mindre sårbar over for konjunkturudsving.
  • Fokus på bæredygtighed kan skabe yderligere værdi på længere sigt.

Kasper Brix-Andersen stræber konstant efter at identificere de bedste investeringsmuligheder i Europa. Sammen med seniorporteføljeforvalter Tobias Carøe Siemenge håndplukker han aktier til fonden Danske Invest Europa, og porteføljeforvalterne har deres egen systematiske metode til at identificere vindere på det europæiske aktiemarked.

De tre nøglefaktorer i deres udvælgelse af aktier er kvalitet, potentiale og værdiansættelse:

”Vi søger konstant efter de selskaber, hvor de forskellige faktorer efter vores vurdering går op i en højere enhed – dvs. hvor fundamentet i selskabet er solidt, hvor vi ser et godt potentiale for værdiskabelse, og hvor prisen på aktien er tilstrækkelig attraktiv,” fortæller Kasper Brix-Andersen, der er chefporteføljeforvalter for fonden.

Her sætter han ord på hver af de tre faktorer:

De tre nøglefaktorer for aktieudvælgelsen
KVALITET: ”Her vurderer vi fundamentet for fremtidig værdiskabelse i selskaberne. Vi lægger vægt på kvalitetsfaktorer som styrken af forretningsmodellen, forrentning af egenkapitalen, gældsniveauer og kapitalallokering, kvalitet af ledelsen samt relevante bæredygtighedskriterier – også kendt under betegnelsen ESG-faktorer.”

POTENTIALE: ”Her vurderer vi potentialet for fremtidig værdiskabelse i selskaberne. Her kigger vi dels på interne vækstdrivere i selskaber som fx nye produkter eller markeder, effektiviseringer og opkøb, og dels på eksterne forandringer som fx globalisering, regulering, klimaforandringer og ændrede forbrugsmønstre.”

VÆRDIANSÆTTELSE: ”Endeligt vurderer vi den pris, man som investor betaler for den potentielle fremtidige værdiskabelse i selskaberne. I vores vurdering af selskabers værdiansættelse anvender vi blandt andet relevante nøgletal, forskellige værdiansættelsesmodeller samt peer group-analyser – dvs. sammenligning med tilsvarende selskaber.”Bred eksponering mod sektorer
I alt består deres portefølje løbende af aktier i 40-50 store og mellemstore europæiske selskaber, og porteføljeforvalterne stræber efter at have eksponering mod de fleste større sektorer – som fx industri, teknologi, sundhed og finans – for at undgå en utilsigtet ophobning af risiko inden for enkelte sektorer.

”Vores ambition er primært at skabe merafkast via aktiv udvælgelse af enkeltaktier og i mindre grad via over- og undervægte på sektorniveau. Samtidig gør en god sektorspredning porteføljen mindre sårbar over for konjunkturudsving, hvilket er vigtigt for os,” fortæller Kasper Brix-Andersen.

De to porteføljeforvalteres udvælgelse af aktier er ikke blot baseret på deres egne selskabsanalyser, men også på viden og input fra seks andre Danske Invest-porteføljeforvaltere, der følger de enkelte selskaber og sektorer i Europa intensivt og holder øje med den økonomiske udvikling, trends, regulering m.v.

”Tilsammen gør det os i stand til at dække det europæiske aktiemarked tæt og indgående,” siger chefporteføljeforvalteren.

Filosofien bag jagten på vinderaktier

Hovedprincipper for porteføljeforvalternes forvaltning af fonden Danske Invest Europa:

  • Disciplin, fokus og konsistens skaber værdi
  • Træf beslutninger baseret på analyse og uden følelser
  • Dokumentér alle handlinger og beslutninger
  • Vær ydmyg: “Intet fjols er større end dig”-princippet
  • Udfordr antagelser og lær af fejltagelser
  • Udnyt perioder med ekstrem grådighed eller ekstrem frygt

ESG som værdiskabende faktor
Fokus på relevante ESG-faktorer – dvs. miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse – er en vigtig og værdiskabende del af porteføljeforvalternes fundamentale selskabsanalyse.

”Ved at inddrage ESG-aspekter i vores selskabsanalyser opnår vi et mere fyldestgørende billede af relevante risici og muligheder i selskaber, hvilket gør os i stand til at træffe bedre investeringsbeslutninger,” siger Kasper Brix-Andersen.

Porteføljeforvalterne er løbende i dialog med selskaberne i porteføljen om både finansielle aspekter og ESG-aspekter, der kan påvirke deres forretning.

”Ved at adressere væsentlige udfordringer direkte over for selskaberne kan vi bidrage til, at de integrerer bæredygtighed i deres forretning, og dermed kan vi være med til at understøtte selskabernes positive udvikling og deres langsigtede værdiskabelse,” forklarer chefporteføljeforvalteren.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde