De globale aktiemarkeder er kommet stærkt ind i de nye år, og de rekordhøje aktiekurser er funderet på en stærk tro på, at selskabernes indtjening vil fortsætte i vejret. Den amerikanske regnskabssæson, som for nylig er skudt i gang, er derfor et sandhedens øjeblik for de finansielle markeder.

”Skal aktieopturen fortsætte, skal der stærke tal på bordet fra selskaberne,” som Danske Banks chefstrateg, Tine Choi, udtrykker det.

Hvorfor er selskabernes indtjening så vigtig?
”I øjeblikket nyder vi godt af et globalt økonomisk opsving, men set med investorøjne skaber det groft sagt kun værdi, hvis det også udmønter sig i en højere indtjening i selskaberne. I sidste ende er det stigende indtjening, der retfærdiggør højere aktiekurser. I øjeblikket er især de amerikanske aktier ret dyrt prissat set i et historisk perspektiv, og i de nuværende aktiekurser er der derfor indregnet en forventning om en markant vækst i selskabernes indtjening. Bliver disse forventninger ikke indfriet, vil det ramme aktiemarkedet negativt.”

Hvor meget forventer markedet, at selskabernes indtjening skal stige?
”Konsensus blandt analytikerne er, at selskabernes indtjeningsvækst i 4. kvartal 2017 vil lande på 11 pct. målt i forhold til samme kvartal året før. Det vil være en acceleration i forhold til væksten på 7 pct. i 3. kvartal, hvor mange selskaber var ramt af orkanerne i USA. Lever 4. kvartal op til forventningerne, vil det for hele 2017 være ensbetydende med en indtjeningsvækst på 9,6 pct., og det vil i så fald være den højeste indtjeningsvækst siden 2011. 

Hvad viser de foreløbige regnskabstal fra USA?
”Indtil videre er det blot en begrænset andel af de amerikanske selskaber, der har aflagt regnskab, men foreløbig har de fleste af dem overgået forventningerne. Og en fortsat strøm af stærke amerikanske nøgletal, globalt opsving og stigende oliepriser peger generelt imod, at de høje forventninger som minimum vil blive indfriet.”

Bekræfter de foreløbige regnskabstal dit positive syn på aktiemarkedet?
”Ja, det gør de. Vi har derfor fortsat en 10 pct. overvægt i aktier, hvor vi i 2018 forventer et højere afkast end fra obligationer – og vi fokuserer på aktier fra Europa og USA.” 

LÆS OGSÅ: Kina er den store joker for investorer i 2018

Hvad holder du ellers øje med i regnskaberne i forhold til aktiemarkedets udvikling i 2018?
”Der er naturligvis altid stor fokus på selskabernes indtjening, men det er mindst lige så vigtigt at holde øje med selskabernes forventninger til 2018. Vi er bl.a. på udkig efter meldinger om, hvordan skattereformen forventes at påvirke indtjeningen. 

Samtidig er selskabernes omsætningsvækst af stor betydning – og i mine øjne vigtigere end selve indtjeningen, som især for banker og IT-selskaber vil være påvirket af støj fra skattereformen. Det skyldes blandt andet, at mange virksomheder har udskudte skatteaktiver, fx på grund af tidligere tab, der kan modregnes i fremtidige skattebetalinger. Værdien af disse aktiver vil dog falde på grund af den nu lavere skattesats på 21 pct. Det betyder, at flere regnskaber kan forventes at blive trukket ned af engangsnedskrivninger. 

Vi forventer dog, at investorerne vil se gennem fingre med dette og tillægge selskabernes 2018-forventninger samt omsætning større vægt. Og indfris forventningerne hertil, vil det være ekstra vand på møllen for bullmarkedet.”

Hvordan ser det ud på sektorniveau?
”Dykker vi ned i sektorerne, forventes energi, råvarer og IT at levere de bedste resultater, uanset om vi kigger på hele 2017 eller blot 4. kvartal. Man skal dog huske på, at energisektoren havde en usædvanlig dårlige indtjening i 2016 grundet de store olieprisfald i 2015 og 2016, og samtidig vil der være ekstra medvind i form af de senere måneders stigende oliepris. Råvarer og IT nyder ekstra godt af det globale opsving, hvor investeringsaktiviteten i 2017 er taget til. 

Det er desuden værd at bemærke, at alle tre sektorer også er dem med den største globale eksponering rent omsætningsmæssigt, og her har sidste års dollarsvækkelse også givet medvind rent konkurrencemæssigt.”
 
Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.