Kort fortalt

  • Hidtil har de amerikanske selskaber i gennemsnit leveret en lavere indtjening i 4. kvartal 2022 end for et år siden.
  • Den nedadgående trend i indtjeningsvæksten vil sandsynligvis fortsætte.
  • Udviklingen kan i den kommende tid føre til nervøsitet og volatilitet.
  • Vi anbefaler fokus på kapitalbevarelse og en forsigtig tilgang til aktier.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.


Hvad er status for regnskabssæsonen indtil videre?
”Regnskabssæsonen er godt i gang – 22 pct. af selskaberne i USA har aflagt deres regnskaber, men nogle af de travleste uger ligger fortsat foran os. Det er kun 67 pct. af selskaberne, der hidtil har formået at slå analytikernes forventninger til deres indtjeningsvækst, hvilket er noget lavere end det historiske gennemsnit.

Indtil videre har selskaberne i gennemsnit leveret en lavere indtjening i 4. kvartal 2022 end i 4. kvartal 2021. Hvis dette bliver det endelige resultat, kommer vi til at se den første negative indtjeningsvækst på år til år-basis siden under coronakrisen tilbage i 3. kvartal 2020.

Den nedadgående trend i indtjeningsvæksten vil sandsynligvis ikke slutte dette kvartal, da den økonomiske vækst også er på vej ned. Analytikerne er i gang med at sætte deres indtjeningsestimater ned, men de plejer at være lidt bag kurven, så vi forventer, at dette vil fortsætte i noget tid endnu,” fortæller Natalia Setlak.
I det nuværende investeringsmiljø med høj usikkerhed anbefaler vi fortsat fokus på kapitalbevarelse og ser især gode investeringsmuligheder i obligationer, mens vi anbefaler en lidt mere forsigtig tilgang til investering i aktier.   Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.
Hvorfor er selskabernes indtjening under pres?
”Høje produktionsomkostninger og store lønstigninger er med til at presse selskabernes bundlinje, mens udsigter til en kommende recession og faldende efterspørgsel ikke er godt for toplinjen. Derudover medfører de massive rentestigninger i 2022 øgede udgifter til finansiering samt lavere investeringslyst ude i virksomhederne. De mere dystre udsigter for 2023 kan føre til, at selskaber afskediger medarbejdere, hvilket vi allerede ser en tendens til blandt de store tech-selskaber."

Hvad forventer I af de kommende uger?
”Vi forventer, at selskaberne fortsat vil have svært ved at levere de resultater, som analytikerne har lagt op til. Aktiemarkedet er imidlertid fremadskuende af natur. Selv om investorerne kigger på selskabernes resultater i det forgangne kvartal, har de endnu mere fokus på selskabernes guidance for det kommende år – dvs. deres forventninger til fremtiden. Men da usikkerheden er høj, vil selskaberne sandsynligvis være mere tilbøjelige til at fjerne deres guidance for den kommende periode, forkorte den til blot 1-2 kvartaler i stedet for hele året eller være forsigtige og komme med en guidance til den lave side. Dette kan i de kommende uger føre til større nervøsitet blandt investorer og øget volatilitet.

Historisk set har aktierne i øvrigt først ramt bunden i et bear market, efter at den såkaldte guidance-ratio har nået bunden. Guidance ratio udtrykker forholdet mellem andelen af selskaber, der overgår forventningerne med deres guidance, og andelen af selskaber med dårligere guidance end forventet. Vi forventer endnu ikke, at guidance ratio har nået bunden."


Hvad er jeres aktuelle anbefalinger til investorer?
I det nuværende investeringsmiljø med høj usikkerhed anbefaler vi fortsat fokus på kapitalbevarelse og ser især gode investeringsmuligheder i obligationer, mens vi anbefaler en lidt mere forsigtig tilgang til investering i aktier. Efter sidste års store rentestigninger har investorer nu mulighed for at opnå pæne løbende rentebetalinger fra obligationer, og samtidig vurderer vi, at de lange renter er tæt på og måske endda forbi toppen. Det kan potentielt give rentefald og kursgevinster fra obligationer i løbet af året.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder