Kort fortalt

  • Vi bevæger os fra ét renteregime til et andet.
  • Det er et vigtigt tidspunkt at stoppe op og vurdere dine investeringer.
  • Sørg for både at have vækstaktier og valueaktier i porteføljen.


Efter et forrygende år for aktierne i 2021 har vi haft en hård start på 2022, drevet af frygt på de finansielle markeder. Nu står vi her og kan stikke hovedet i busken eller forholde os til vores porteføljer. Jeg anbefaler det sidste.

Jeg vil fortælle dig, at du skal tage det roligt, for på sigt vil aktiemarkerne rette sig, men husk at læse hele klummen. Jeg vil nemlig også fortælle dig, at en vigtig årsag til, at jeg tager det roligt, er at jeg har en god balance i min portefølje bestående af både vækst- og valueaktier – og sågar også kedelige obligationer. Du skal også sørge for at få kigget på din portefølje af investeringer og ikke lade dig forblinde af de forgangne års store stigninger på aktiemarkederne. Måske er fundamentet under din portefølje nemlig ved at slå revner eller smuldre væk, mens du har haft travlt med at nyde synet af det skinnende tegltag.
Men hvad er så alternativet til vækstaktier? Det er valueaktier, som har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked. 
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 
Den rette sammensætning af aktier
Selv om vi generelt forventer, at aktiemarkedet stiger over tid, er det ikke ensbetydende med, at alle aktier stiger over tid. Samtidig er de aktier, som har gjort det godt de seneste år, ikke nødvendigvis dem, som vil gøre det godt i de kommende år, når vi træder ind i en ny fase i global økonomi.

Spørgsmålet er, om du fortsat har den rette sammensætning af aktier i porteføljen og den fornødne risikospredning? Jeg oplever blandt andet, at mange investorer har en tung slagside mod vækstaktier i deres portefølje, og det risikerer at give bagslag.

LÆS OGSÅ: Derfor tager vi aktiefaldene med ro

Vækstaktier er selskaber, som erkendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked. De seneste år er investorer især flokkedes om selskaber med solid strukturel vækst – dvs. underlæggende vækst, der ikke er så afhængig af de økonomiske konjunkturer og dermed heller ikke så sårbar over for coronakrisens luner. Den type selskaber finder man fx mange af inden for teknologsektoren og den digitale verden, og også dele af sundhedssektoren.

Vækstaktier er kendetegnet ved, at vi gerne betaler ekstra for dem i dag ud fra en forventning om solide stigninger i selskabernes omsætning og indtjening i fremtiden. Det er logisk nok – men desværre er det et segment af aktier, hvor renten spiller en vigtig rolle, når vi taler om beregning af værdien af aktierne.

Renten bruges, når analytikere beregner, hvor stor værdi man skal tillægge den fremtidige indtjening i selskaber – med et fagudtryk betegnet nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Jo højere renten er, jo mindre bliver nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Derfor har vi også set mange vækstaktier, herunder flere danske sundhedsaktier, have ekstra modvind i den senere tid, hvor renterne er steget i USA og Europa, og vi tror på, at renterne skal stige yderligere herfra. Ikke markant, men pilen peger fortsat opad.

Et godt tidspunkt at stoppe op som investor
Vi bevæger os lige nu fra et renteregime til et andet. Fra lempelser fra centralbankerne til stramninger. Og når grundlæggende økonomiske parametre ændrer sig, er det ekstra vigtigt at stoppe op og vurdere sammensætningen af investeringer i din portefølje. Samtidig kan de seneste års store aktiestigninger meget vel have medført, at aktier nu udgør en uforholdsmæssig stor andel af dine investeringer set i forhold til din risikoprofil.

Sørg for at genoprette den fornødne balance i din portefølje. Ellers gør du dig unødigt sårbar over for fremtidige fald. Se på din portefølje af investeringer som et hus. Hvis du ikke har styr på fundamentet i din aktieportefølje, kan det godt være, at det går hurtigt opad, men dit hus er sårbart, og vindretningen har ændret sig.

Reducerer evt. andelen af aktier, og det kan meget vel være vækstaktierne, du skal skrue lidt ned for. Du skal stadig have vækstaktier i din portefølje, men de må ikke blive altdominerende. Husk, at især de dyreste vækstaktier er meget sårbare over for stigende renter. Dem anbefaler vi generelt investorer er være yderst varsomme med.

Et vigtigt alternativ i porteføljen
Men hvad er så alternativet til vækstaktier? Det er valueaktier, som har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked – blandt andet målt på hvad man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne (P/E) og pr. krones indre værdi i selskaberne (K/I). De bør også udgøre en fast del af fundamentet i dit aktiehus. Aktuelt ser vi især et attraktivt afkastpotentiale i finanssektoren, hvor man finder mange interessante valueselskaber, hvor stigende renter rent faktisk har en positiv effekt på indtjeningen. Generelt anbefaler vi derfor investorer at overvægte finansaktier i deres aktieportefølje i øjeblikket.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder