Kort fortalt 

  • Vi forventer en markant økonomisk fremgang i løbet af de kommende måneder.
  • Foreløbig ser vi ikke rentestigningerne som et større problem for aktierne.
  • Vi ser et fornuftigt afkastpotentiale i aktier og har en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer.


To overordnede tendenser har præget de finansielle markeder hidtil i år: Stigende aktiekurser og stigende renter. Og hvor de stigende aktiekurser har været positivt for investorer, er stigende renter ensbetydende med faldende obligationskurser og har dermed været negativt.

For de fleste investorer har gevinsten på aktier dog mere end opvejet tabet på obligationer, så de har opnået positive afkast i årets første kvartal – og det gælder i øvrigt også for langt de fleste kunder i Danske Banks investeringsløsninger.
Helt overordnet forventer vi fortsat, at der er mere at komme efter på aktiemarkederne det kommende år.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Kan skimte enden på coronakrisen
Både de stigende aktiekurser og de stigende renter skyldes, at global økonomi generelt udvikler sig i den rigtige retning, og vi begynder at kunne skimte enden på coronakrisen.

Godt nok er dele af Europa og lande som Indien og Brasilien i øjeblikket ramt af en tredje bølge af coronavirus, men andre steder i verden kan vi se, hvordan genåbningen af samfund har en stærk effekt på den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen. Det ser vi blandt andet i USA, som er meget længere fremme med at vaccinere befolkningen end herhjemme.

Her bekræfter de seneste økonomiske data og nøgletal, at der er hurtig og markant fremgang at spore – og det gælder ikke mindst inden for inden servicesektoren, der har været ekstra hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner. Detailhandel, restauranter, rejsebranchen, kulturliv osv.

LÆS OGSÅ: Strateg forventer comeback for europæiske aktier

Erfaringer fra USA giver optimisme
Erfaringerne fra fx USA giver dermed også en velbegrundet tro på, at vi i løbet af de kommende måneder vil se en markant økonomisk fremgang i Europa i takt med udrulningen af vacciner. Da kineserne for længst har fået coronavirussen under kontrol og økonomien op i omdrejninger igen, giver det alt i alt grund til optimisme for global økonomi – og denne optimisme har altså også sat sit præg på de finansielle markeder.

Vi forventer et solidt økonomisk opsving, som vil give et stort løft i virksomhederne omsætning og indtjening i år, og det er i det lys, de stigende aktiekurser skal ses.

Men til gengæld har optimismen altså også givet sig udslag i stigende renter – blandt andet fordi den økonomiske fremgang og præsident Joe Bidens enorme økonomiske hjælpepakke på 1900 mia. dollars i USA forventes at løfte inflationen. Og jo højere langsigtede inflationsforventninger, jo højere renter vil køberne af obligationer kræve, så inflationen ikke udhuler værdien af deres afkast.Forventer højest afkast fra aktier
De stigende renter har i løbet af første kvartal givet perioder med uro på de finansielle markeder. Investorer frygter, at stigende renter kan få en negativ effekt på den økonomisk vækst og virksomhedernes indtjening, ligesom det bliver dyrere for virksomheder at låne penge.

Foreløbig ser vi dog ikke rentestigningerne som et større problem for aktiemarkederne, så længe renterne primært stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst – og vi forventer fortsat et fornuftigt afkast fra aktier det kommende år. Derfor har vi en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer, dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på langt sigt.

Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer, hvor afkastpotentialet efter vores vurdering er begrænset. Til gengæld kan obligationer bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer og sikre et mere stabilt afkast i urolige tider.

De største stigninger kan ligge bag os
Det er dog vigtigt at huske, at de finansielle markeder er fremadskuende af natur og forholder sig til, hvordan verden forventes at se ud om 6-9 måneder. Vi må derfor også antage, at en betydelig del af det forventede økonomiske opsving i 2021 allerede er indregnet i kurserne på de finansielle markeder. Med andre ord kan de største aktiestigninger meget vel ligge bag os.

Samtidig må investorer være indstillede på nye perioder med uro og markedsudsving undervejs, hvis genopretningen af global økonomi ikke går lige så hurtigt som ventet – fx fordi udrulningen af vacciner trækker ud, eller nye mutationer af coronavirussen reducerer effekten af de eksisterende vacciner. Når der er indregnet meget positivt i aktiekurserne, kan de være mere sårbare over for dårlige nyheder, men helt overordnet forventer vi som nævnt fortsat, at der er mere at komme efter på aktiemarkederne det kommende år.

USA træder på speederen igen

I marts fik Joe Biden vedtaget sin store økonomiske hjælpepakke på 1900 mia. dollars, og fornylig har han også varslet en kæmpe infrastrukturpakke på 2000 mia. dollars. Der skal blandt andet investeres i broer og motorveje, el- og vandforsyning, bredbånd og ladestationer til elbiler.

Vi har dog stadig til gode at se, hvilke dele af planen der kan opnå politisk flertal, og hvordan investeringerne vil blive finansieret. Samtidig vil investeringerne blive spredt ud over en årrække.

”Her og nu får infrastrukturpakken ingen økonomisk effekt, men den er med til at understøtte den positive stemning på de finansielle markeder og kan i løbet af de kommende år blive en drivkraft for sektorer som fx industri, råvarer og dele af IT-sektoren, som vil nyde godt af investeringerne,” fortæller investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde