Industrisektoren byder på attraktive investeringsmuligheder i øjeblikket. Det vurderer investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank, der netop har vægtet op i industriaktier fra neutral vægt til overvægt.

Det betyder, at Danske Bank aktuelt anbefaler investorer at have en højere andel af industriaktier i deres aktieportefølje end den forventede andel på lang sigt.

Det er det seneste års udvikling både i økonomien og på aktiemarkedet, der har gjort sektoren attraktiv. I begyndelsen af 2018 lå industriaktier i den dyre ende af aktiemarkedet, men i dag bliver aktier i industrisektoren handlet med en lille rabat i forhold til markedet generelt. Industrisektoren er altså ikke blot faldet i takt med aktiemarkedet det seneste år, men mere end markedet.

”Handelskrig og deraf følgende frygt for lavere økonomisk vækst har sendt sektoren ned, så den nu er billigt prisfastsat set i historisk perspektiv,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Negativ stemning giver potentiale
Efter investeringsstrategens opfattelse er markedsstemningen omkring industrisektoren simpelt hen blevet for negativ set i forhold til de økonomiske realiteter. Der er indregnet meget negative forventninger til fremtiden i den nuværende prisfastsættelse for industriaktier, og det harmonerer dårligt med den fornuftige vækst i global økonomi, som Danske Bank forventer i 2019.

”Industriaktierne er faldet mere, end den underlæggende efterspørgsel i sektoren retfærdiggør – og det gælder ikke mindst, når vi ser på den såkaldt sencykliske del af industrisektoren, der er med til at levere produktionsanlæg til virksomheder. Vi befinder os i den sencykliske fase af det økonomiske opsving, hvor kapacitetsudnyttelsen ligger på høje niveauer hos mange produktionsvirksomheder, og det øger behovet for investeringer i ny produktionskapacitet,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Med det aktuelle sortsyn, der præger markedsstemningen, ser han derfor også større sandsynlighed for positive overraskelser for sektoren end yderligere negative overraskelser.

Som eksempler på potentielle positive begivenheder nævner han Danske Banks forventning om en handelsaftale mellem Kina og USA i løbet af de kommende 3-6 måneder, ligesom de kinesiske myndigheder forventes at stimulere den kinesiske økonomi, der har skuffet i den senere tid. Begge dele kan i løbet af året give et rygstød til den økonomiske tillid og vækst og bidrage til at frigøre industriaktiernes potentiale.

LÆS OGSÅ: Nu går jagten ind på kvalitetsaktier.

Større upside end downside
Lars Skovgaard Andersen fremhæver også nye data fra investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch, der viser, at institutionelle investorer generelt har den laveste eksponering mod industrisektoren siden 2008.

”Det betyder, at selv mindre overraskelser potentielt kan få en markant positiv effekt for industrisektoren, hvis der pludselig er mange investorer, der vil øge deres investeringer i sektoren. Det medvirker derfor også til, at vi lige nu ser større upside end downside for industrisektoren, selv om indtjeningsforventningerne for sektoren har været svage,” siger han.

Han understreger dog, at man som investor fortsat må forventede betydelige kursudsving i 2019, og hvis handelskrigen trækker i langdrag, eller den økonomiske vækst skuffer, kan det forlænge nedturen for aktiemarkedet, herunder også for industriaktierne.

Derfor anbefaler han generelt også investorer at fokusere på kvalitetsaktier i øjeblikket. Kvalitetsaktier er en betegnelse for virksomheder med en række særlige kendetegn som fx stabil vækst i indtjeningen, højt afkast af egenkapitalen og lav finansiel gearing – dvs. et forholdsvis begrænset niveau af gæld.

”Virksomheder med disse kendetegn er typisk mere robuste end aktiemarkedet generelt og dermed bedre rustet til at stå imod perioder med uro på de finansielle markeder, og generelt er der gode muligheder for at finde kvalitetsaktier inden for industrisektoren,” siger Lars Skovgaard Andersen.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.