Kort fortalt 

  • Det økonomiske opsving har givet investorer meget stor appetit på vækstaktier.
  • Finanssektoren kan blive en katalysator for en opblomstring af valueaktier.
  • Det er vigtigt, at du både har vækstaktier og valueaktier i din portefølje.


De senere års aktiestigninger har været ulige fordelt, når man ser på forskellige typer aktier. Hvor globale vækstaktier er steget 65,3 pct. de seneste fem år, er tallet blot 35,8 pct. for globale valueaktier.

”Vi har befundet os i et økonomisk opsving med ekstremt stor appetit på vækstselskaber, stort set uanset prisen, og det har nærmest ført til flokmentalitet blandt investorer,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Han vurderer dog, at vi potentielt nærmer os et vendepunkt:

”Historisk set har balancen mellem vækstaktier og valueaktier bevæget sig i bølger, og efter en lang periode med fokus på vækstaktier kan vi meget vel nærme os et tidspunkt, hvor investorer i højere grad får øjnene op for de værdier, der gemmer sig i valueaktier,” siger Lars Skovgaard Andersen.De to forskellige stilarter

Inden investeringsstrategen uddyber hvorfor, så lad os først se nærmere på begreberne vækst og value, som er to klassiske stilarter på aktiemarkedet:

• VÆKSTSELSKABER er kendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked, men også en høj prisfastsættelse på aktierne. Her finder vi blandt andet digitale giganter som Facebook og Alphabet (Google).

• VALUESELSKABER er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked målt på nøgletal som P/E og K/I samt aktiernes udbytteprocent (se boks). Som investor får man her billigere del i selskabernes fundamentale værdier.

”Valueaktier er ofte selskaber – eller sektorer – som investorer har et negativt syn på, fx fordi selskabernes indtjening er utilfredsstillende, de har et dårligt omdømme, eller investorerne tvivler på deres langsigtede potentiale. Det kan tit være modne selskaber, som af den ene eller anden årsag er i modvind, men hvor der er et attraktivt afkastpotentiale, hvis selskaberne formår at overkomme disse udfordringer,” siger Lars Skovgaard Andersen.
Billige aktier kan være billige længe endnu eller blive endnu billigere, så investorer havner i en såkaldt value trap.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank

Fokus på finanssektoren
Value er at finde i mange sektorer, men finans og auto er blandt dem, som oftest bliver fremhævet for tiden. Det er sektorer, der grundet forskellige omstændigheder er billigt prisfastsat i et historisk perspektiv. For finanssektoren er det blandt andet lave renter og øget regulering, der trykker selskaberne, mens autosektoren er presset af faktorer som ’dieselgate’ og tunge investeringer i udviklingen af nye elbiler.

Især finanssektoren er Lars Skovgaard Andersen meget opmærksom på i øjeblikket.

”Stigende lange renter kan være den katalysator, der er med til at løfte bankerne og give momentum til value-segmentet i bredere forstand. Det har vi set indikationer på i den seneste tid, men skal rotationen fra vækst til value tage til, er det vigtigt, at finansaktierne holder momentum. Det er ikke nok i sig selv, at noget at billigt. Billige aktier kan være billige længe endnu eller blive endnu billigere, så investorer havner i en såkaldt value trap. Der skal være en konkret og mere vedvarende katalysator, hvis vi skal se en større rotation,” siger han.

Centrale nøgletal for valueaktier

Valueaktier er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked, herunder fx også lignende selskaber, målt på nøgletal som P/E og K/I samt aktiernes udbytteprocent:

  • P/E står for price/earnings og angiver, hvor meget investorer ved den givne aktiekurs betaler pr. krones indtjening i et selskab. Kan både opgøres i forhold til den historiske indtjening, fx det seneste år, og den forventede fremtidige indtjening, fx de kommende 12 måneder.

  • K/I står for kurs/indre værdi og angiver, hvor meget investorer ved den givne aktiekurs betaler for de bogførte værdier i et selskab.

  • Udbytteprocent angiver størrelsen af udbytterne fra et selskab set i forhold til den givne aktiekurs. Kan både opgøres i forhold til de seneste udbyttebetalinger og de forventede fremtidige udbyttebetalinger.
Betydning for din portefølje
Selv om Lars Skovgaard Andersen ser interessante perspektiver i valueaktier, opfordrer han ikke investorer til at sælge ud af vækstaktier over en bred kam. Hans hovedbudskab er, at det er vigtigt med et miks af begge stilarter i porteføljen.

”Risikospredning handler om andet end regioner og sektorer. Hvis man udelukkende fokuserer på vækstaktier, kan man blive kørt fuldstændig over, hvis det pludselig er valueaktierne, der rykker – og selvfølgelig også den modsatte vej,” siger han.

En investering i valueaktier kan både foregå via udvalgte enkeltaktier og via fonde med fokus på valueaktier eller sektorer med valuepræg som fx finans. Samlet set har Danske Bank fortsat en overvægt i aktier i sine porteføljer og en undervægt i obligationer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde