Hvad sker der?
Den seneste uge er de globale aktiemarkeder faldet mere end 10 pct. De store fald skyldes, at investorerne i stigende grad er bekymrede for coronavirussens negative effekter på den globale økonomiske vækst.

Hvorfor sker det?
Indtil for nylig betragtede investorerne primært virussen som en kinesisk udfordring, men det stigende antal smittede rundt omkring i verden har gjort virussen til en global udfordring. Og sporene fra Kina skræmmer, for her har vi set, hvordan virussen både har ramt forbruget og produktionen. Når forbrugerne bliver hjemme, og arbejdspladser lukker ned, hæmmer det den økonomiske aktivitet og virksomhedernes indtjening.
I Danske Bank forventer vi, at den voldsomme negative markedsreaktion er midlertidig. Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank

Investorerne frygter, at de negative effekter af virussen i værste fald kan føre til en økonomisk recession. Set i det lys er den negative reaktion på aktiemarkederne ikke overraskende og for så vidt også forståelig. Derudover skal de store kursfald formentlig også ses i lyset af, at vi det seneste år har haft meget store kursstigninger på aktiemarkederne.

Hvad er Danske Banks vurdering?
I Danske Bank forventer vi, at den voldsomme negative markedsreaktion er midlertidig. Virussen vil utvivlsomt få en negativ effekt på væksten i en periode, men derefter forventer vi en kraftig genopretning af den økonomiske vækst. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, om vi ser denne genopretning i andet kvartal af 2020 eller først i andet halvår – det afhænger af den videre udvikling herfra. Ser vi på Kina, hvor virussen brød ud, har vi senest set en aftagende trend i udviklingen i antallet af smittede, hvilket er positivt.

Hvad anbefaler Danske Bank?
I Danske Bank holder vi fast i vores strategi. Vi har fortsat en mindre overvægt af aktier i vores porteføljer – dvs. en lidt højere andel af aktier, end vi forventer at have på lang sigt. Vi vurderer, at der med den seneste uges store kursfald er indregnet meget negativt i aktiekurserne – men det er bestemt ingen garanti for, at vi ikke kan opleve yderligere kursudsving i den kommende tid. Passer dine investeringer med din investeringsprofil, herunder din risikovillighed og tidshorisont, bør du som udgangspunkt holde fast i dine investeringer.

Siden finanskrisen har vi oplevet seks korrektioner på aktiemarkederne – dvs. seks perioder med kursfald på mere end 10 pct. – men ikke desto mindre har en investering i aktier siden finanskrisen givet et attraktivt afkast. Det er naturligvis ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover, men perioder med kursfald hører til naturens orden på aktiemarkederne. I Danske Bank er vi ikke i tvivl om, at vi også kommer helskindet igennem denne periode med kursfald.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.


Hvis du overvejer at investere din opsparing

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde