Kort fortalt 

  • Flere faktorer kan give lidt modvind for emerging markets-aktier.
  • Vi har for nylig reduceret fra overvægt til neutral vægt i emerging markets.
  • Vi ser dog fortsat et stort langsigtet potentiale, og alle investorer bør have emerging markets-aktier i deres aktieportefølje.
  • Her og nu vurderer vi dog, at Europa er mere interessant.


Emerging markets-aktier har ikke udviklet sig lige så godt i 2021, som vi forventede ved årets begyndelse. Godt nok har aktierne fra emerging markets – dvs. de nye markeder – givet et pænt positivt afkast, men andre regioner som Europa og USA har gjort det bedre. 
Og selv om vi fortsat ser et attraktivt langsigtet afkastpotentiale i emerging markets, er der på kortere sigt en række udfordringer, som for nylig har fået os til at dæmpe begejstringen og reducere vores overvægt i emerging markets-aktier til neutral vægt.

Dermed anbefaler vi aktuelt investorer, at emerging markets-aktier udgør 15 pct. af deres aktieportefølje, hvor vi indtil for nylig anbefalede en lidt højere andel. I øjeblikket ser vi større afkastpotentiale i europæiske aktier – det kan du læse mere om her.
Vi kan se, at mange private investorer har en blind vinkel i deres investeringer, når det gælder emerging markets.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Bør være fast del af porteføljen
Emerging markets som fx Indien og Kina nyder generelt godt af en højere strukturel vækst end i de vestlige økonomier, og det er blandt andet drevet af voksende middelklasser og stigende hjemligt forbrug. Samtidig vil emerging markets-landene naturligvis også få glæde af det markante opsving, vi forventer i global økonomi i år – så hvad er det, der har fået os til at skrue lidt ned for optimismen? Det vil jeg sætte nogle ord på herunder.

Først er det dog vigtigt at understrege, at ændrede aktieanbefalinger ikke nødvendigvis handler om, at noget ser dårligt ud, men om at vi ser endnu større potentiale andre steder – og det er også tilfældet nu. Her vurderer vi, at europæiske aktier kan få endnu større fordel af genrejsningen af global økonomi, men vi mener fortsat, at emerging markets-aktier til enhver tid bør udgøre en del af alle investorers aktieportefølje.

Således udgør emerging markets-aktier også altid en større eller mindre del af porteføljerne i Danske Banks investeringsløsninger.Faktorer, der påvirker vores vurdering
Herunder er nogle af de faktorer, der i øjeblikket præger vores vurdering af emerging markets:

• DOLLARKURS OG RENTER: USA ser ud til at komme hurtigere tilbage efter coronakrisen end tidligere ventet, og i USA fik præsident Joe Biden i marts vedtaget en stor økonomisk hjælpepakke til 1900 mia. dollars og har også en stor infrastrukturpakke på trapperne. Det medfører, at vi forventer en styrkelse af dollaren og stigende renter i USA mod slutningen af året, og det er negativt for mange emerging markets-lande, der generelt har en stor del af deres gæld i dollars.

• CORONAVIRUS: Netop som vi i Danmark kan begynde at gå på restaurant igen og tage ud på stadion og se fodbold, slår coronavirussen nye negative rekorder for antal smittede i Indien, og også Brasilien er hårdt ramt i øjeblikket. Og hvor vi i Danmark forventer at have vaccineret befolkningen i løbet af sommeren i år, vil udrulningen af vacciner i mange emerging markets tage flere år. Det kan potentielt give noget uro.

• RÅVAREPRISER: Vi har allerede set betydelige prisstigninger på mange råvarer det seneste år, og får vi yderligere markante stigninger i fx olieprisen, kan det begynde at gøre ondt på lande som Kina og Indien, der er blandt de største olieimportører i verden. Emerging markets er dog en broget flok, hvor Rusland og flere latinamerikanske lande nyder godt af stigende råvarepriser, fordi de har en stor eksport. Det er imidlertid især i den asiatiske del af emerging markets, vi i de senere år har set de mest interessante dynamikker og perspektiver, og her kan råvarepriserne give lidt modvind. Derfor anbefaler vi i øjeblikket også en bredere eksponering mod emerging markets i stedet for et alt for ensidigt fokus på Asien.

Fra danske aktier til emerging markets
Som nævnt ændrer disse forbehold dog ikke ved, at emerging markets-aktier er en vigtig komponent i en portefølje af aktier, og vi kan se, at mange private investorer har en blind vinkel i deres investeringer, når det gælder emerging markets.

Har du en meget stor andel af danske aktier i din portefølje og ingen eller kun få emerging markets-aktier, bør du derfor overveje at skrue lidt ned for andel af danske aktier og lidt op for emerging markets – fx via en aktiefond, der sikrer dig en god spredning på tværs af lande, sektorer og selskaber.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde