Krisen i det børsnoterede kinesiske selskab Evergrande skaber i disse dage nervøsitet blandt investorer over hele verden. Men hvad handler krisen om, hvad kan den få af konsekvenser – og hvad skal du gøre som investor? Læs vores Q&A med Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Hvad er Evergrande?
Evergrande er en enorm kinesisk ejendomsudvikler, som ifølge selskabets egen hjemmeside har 200.000 ansatte og er nummer 122 på listen over verdens største selskaber (Fortune Global 500).
Det er et meget vanskeligt farvand at navigere i som investor, og man kan hurtigt brænde nallerne.
Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Hvad er Evergrandes problem?
Evergrande har gæld svarende til omkring 300 mia. dollar, og dårlig likviditet har gjort det svært for selskabet at betale sine leverandører samt betale renter og afdrag på de enorme lån.

Samtidig har Evergrandes krise sat en ond spiral i gang. Krisen har ført til et markant fald i salget af selskabets ejendomsprojekter, da potentielle købere naturligt nok har vigende tillid til Evergrande, og dermed kommer der endnu færre penge i kassen, hvilket forstærker likviditetskrisen. Yderligere har likviditetskrisen medført, at omkring halvdelen af selskabets projekter er gået i stå.

Selskabets udfordringer har været undervejs i længere tid og er blandt andet blevet intensiveret af skærpet kinesisk regulering af ejendomsudviklere, der skal forebygge, at selskaber som Evergrande finansierer deres vækst med usundt høje gældsniveauer. 

På børsen i Hongkong er Evergrande-aktien faldet mere end 80 pct. siden årsskiftet.

Hvorfor spreder Evergrandes krise så stor uro på de finansielle markeder over hele verden?
Investorer frygter et Lehman Brothers-øjeblik – dvs. et kollaps i stil med kollapset i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, der i 2008 fik finanskrisen til at accelerere.

Skrækscenariet er, at en konkurs i Evergrande spreder sig som ringe i vandet, fordi det fx kan medføre store tab i den finansielle sektor, der brænder inde med den dårlige gæld, og det samtidig kan tvinge tabsramte investorer til at sælge bredt ud af aktier og andre aktiver for at dække deres tab og reducere risiko. Så kan vi få en negativ kædereaktion, der kan sprede sig ud over Kinas grænser.

Deler I også bekymringerne for, at det udvikler sig til et nyt Lehman Brothers-øjeblik?
Vi forventer ikke, at det går så slemt, og det er der blandt andet følgende årsager til:

• Evergrande har primært kinesiske ejere og forretningsforbindelser, hvor Lehman Brothers var forbundet meget mere globalt og ramte mere direkte ind i finansmarkederne.

• Hvis der opstår stress i finansmarkederne i den vestlige verden, vil centralbankerne efter vores vurdering hurtigt træde til og gå meget langt for at afværge en gentagelse af det, vi oplevede under finanskrisen – ikke mindst i lyset af, at vi først nu er ved at komme ud af coronakrisens skygge.

• Vi forventer, at de kinesiske myndigheder før eller siden vil træde til og sætte en prop i med de fornødne tiltag, hvis det viser sig nødvendigt for at forhindre, at situationen løber løbsk og rammer kinesisk økonomi og de finansielle markeder alt for hårdt. Det kan dog sagtens blive værre, før det bliver bedre, for myndighederne har samtidig brug for at statuere et eksempel. De har brug for at vise andre selskaber, at de ikke uden videre skal regne med, at myndighederne til enhver tid holder hånden under dem, hvis de ikke har styr på deres forretning. Derfor kan vi sagtens se, at Evergrande får lov at svede en tid endnu.

Hvordan anbefaler I generelt investorer at forholde sig til markedsuroen?
Vi anbefaler generelt investorer at holde fast i deres langsigtede strategi, hvis de har en velafbalanceret portefølje med en god risikospredning. Som nævnt kan det sagtens blive værre, før det bliver bedre, men modsat kan det også hurtigt gå den anden vej. Det er et meget vanskeligt farvand at navigere i som investor, og man kan hurtigt brænde nallerne og fx blive efterladt tilbage på perronen, hvis man sælger ud af sine aktier, og tingene pludselig udvikler sig til det bedre.

I Danske Bank har vi fortsat en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer – dvs. en lidt højere andel af aktier, end vi forventer at have på længere sigt. Vi er dog bevidste om, at vi sagtens kan få yderligere markedsuro i den kommende tid.

Markedsuroen skal dog også ses i lyset af, at vi har haft en meget lang periode med store kurstigninger på aktiemarkederne og uden større tilbagefald undervejs. Som vi beskrev for en uge siden (læs artiklen her), er det derfor ikke så unaturligt, at vi løber ind i en periode med modvind – man kan måske endda sige, at tiden var ved at være moden til det. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde