Investorerne fik sig et chok, da aktiekurserne i begyndelsen af februar tog et kæmpe dyk. Men siden er aktierne kommet pænt igen, og Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen forventer, at der er mere at komme efter på aktiemarkedet.

”Vores vurdering er, at globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder vil give et afkast på 10-12 pct., selv om udsving i valutakurserne dog kan påvirke afkastet set som dansk investor,” fortæller Lars Skovgaard Andersen på baggrund af Danske Banks nye kvartalsvise House View om de aktuelle muligheder og risici for investorer.

Kortsigtet uro – men optur på sigt
Aktiekurserne faldt i februar som følge af bekymringer om, at inflationen og renterne vil stige mere og hurtigere end hidtil ventet – og det har også givet markedsudsving de seneste dage, forstærket af nyheden om at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil indføre importtold på stål og aluminium.

Men selv om stigende renter kan være negativt for den økonomiske vækst, vurderer seniorstrategen ikke, at det vil slå opturen i den globale økonomi ud af kurs.

”Selskaberne – og dermed os investorer – nyder godt af et solidt privatforbrug og en stor investeringsaktivitet blandt virksomheder, og derfor vurderer vi, at pilen fortsat peger opad for aktierne,” siger Lars Skovgaard Andersen og understreger, at Danske Bank fortsat har en overvægt af aktier og en undervægt af obligationer.

”Vi ser det mest attraktive afkastpotentiale i aktier i øjeblikket, og derfor har vi en større andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt,” siger han.

Hvor ser du det mest interessante investeringsmuligheder?
”Når det gælder regioner, ser vi fortsat mest positivt på aktier fra Europa og USA. Til gengæld har vi lidt større forbehold over for danske aktier, som er prissat til den dyre side i forhold til den indtjening, vi fremover forventer i de danske selskaber.

Vender vi blikket mod aktierne fra emerging markets – altså de nye markeder i blandt andet Asien og Sydamerika – er der nogle lande, der ser betydeligt mere interessante ud end andre. Mange lande i Asien oplever i disse år et enormt forbrugsboom, som formentlig blot vil accelerere yderligere fremover, og derfor ser vi mere positivt på aktier fra Kina og Indien end aktier fra Rusland og Brasilien.”

Hvilke sektorer har I størst forventninger til?
”Vi ser det største kurspotentiale i aktier fra sektorerne IT, råvarer og sundhed. Her forventer vi, at investorer kan se frem til et højere afkast end det generelle afkast på aktiemarkedet.”

Forventer du fortsat uro på de finansielle markeder?
”I mere end 30 år har vi nydt godt af faldende renter, og meget tyder på, at vi i øjeblikket befinder os omkring et vendepunkt, hvor rentepilen fremover vil pege opad. Stigende inflation og renter gør investorerne usikre, og det kan sagtens være, at vi i løbet af de kommende måneder løber ind i nye perioder med usikkerhed og kursudsving.

Men når investorerne har fundet sig til rette med, at æraen med faldende renter er slut, vil fokus formentlig igen samle sig om de faktorer, der på længere sigt udstikker kursen for aktierne – og det er den overordnede makroøkonomiske udvikling, selskabernes indtjening og aktiernes prisfastsættelse. Og når vi ser på disse faktorer, vurderer vi altså fortsat, at der er mere at komme efter som aktieinvestor – også set i forhold til obligationer.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.