Alt kørte på skinner for aktierne i 2019, indtil Donald Trump den 5. maj greb sin telefon og udsendte et tweet om nye, forhøjede toldsatser på kinesiske varer. Øjeblikkeligt skiftede stemningen blandt investorerne fra harmoni til usikkerhed – og her har vi befundet os siden. Midt i en orkan, hvor aktierne stiger og falder i takt med de seneste udmeldinger fra kineserne og amerikanerne.

Der hersker lige nu en udbredt stemning af krise på de finansielle markeder – men hvor slemt er det rent faktisk, når det kommer til stykket?

2019 har stadig været et godt år
Frem til Donald Trumps tweet var globale aktier steget næsten 17 pct. i år, og siden er de faldet med ca. 6 pct. (opgjort i lokal valuta). Trods den seneste måneds orkan på de finansielle markeder har 2019 altså stadig givet et flot afkast.

”Yderligere har orkaner den egenskab, at de er forbigående, og når vindstødene lægger sig, er vores forventning, at aktierne fortsat vil byde på de mest attraktive afkastmuligheder. Derfor fastholder vi en mindre overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer,” fortæller investeringsstrateg Lars Skovgaaard Andersen i Danske Banks nye kvartalspublikation, Quarterly House View Summer 2019.

Medvind fra centralbankerne

Investeringsstrategen fremhæver blandt andet, at aktierne fortsat har medvind fra centralbankerne i Europa og USA, der har skudt de næste renteforhøjelser et godt stykke ud i fremtiden, hvis vi da ikke får en rentesænkning i USA i stedet. Og i Kina fortsætter myndighedernes deres stimuli af den kinesiske økonomi for at opveje de negative effekter af handelskrigen.

”Ser vi på det samlede billede, tegner det efter vores vurdering fortsat mere positivt end negativt på 12 måneders sigt – men der er ingen tvivl om, at billedet på kort sigt er mere mudret end for en måned siden,” siger Lars Skovgaard Andersen.
Når vindstødene lægger sig, er vores forventning, at aktierne fortsat vil byde på de mest attraktive afkastmuligheder.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Kan blive værre, før det bliver bedre
Han understreger dog, at jo længere en handelsaftale mellem USA og Kina trækker ud, jo mere kan usikkerheden nå at forplante sig i den globale vækst og spolere det samlede billede. Det er afgjort en risiko. Og måske skal det gøre endnu mere ondt, før amerikanerne og kineserne er parate til at komme med de fornødne indrømmelser. Det kan med andre ord blive værre, før det bliver bedre.

”Begge lande lider imidlertid under konflikten, så vores hovedscenarie er fortsat, at de formår at blive enige om en fornuftig aftale inden for det næste halve år,” siger investeringsstrategen.

Forventer 4-7 pct. i afkast
Alt i alt forventer Lars Skovgaard Andersen, at globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder vil give et afkast på 4-7 pct., og forventningen om fortsat lave renter i længere tid er yderligere med til at gøre obligationer mindre attraktive end aktier.

”Obligationer bør dog fortsat udgøre en vigtig komponent i porteføljen, da de er med til at øge stabiliteten – og ikke mindst i urolige tider som nu er det en eftertragtet egenskab,” siger han.

LÆS hele det nye Quarterly House View Summer 2019 her.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde