Hver ting til sin tid – og nu er tiden kommet til, at vi løfter amerikanske aktier til overvægt i vores porteføljer og til gengæld reducerer europæiske aktier til neutral vægt. Fremover ser vi større afkastpotentiale og mindre risiko i amerikanske aktier, og det er der en række grunde til:

• HANDELSKRIG: Hvor vi tidligere forventede en snarlig afklaring på handelskrigen mellem USA og Kina, er det i årets løb blevet stadig mere tydeligt, at parterne næppe indgår en handelsaftale foreløbig. I Danske Bank forventer vi nu tidligst en aftale i 2020 – og hidtil har amerikanske aktier klaret sig bedre end andre aktiemarkeder, når handelskrigen raser, og usikkerheden hersker. Det forventer vi også fremover.

LÆS OGSÅ: Handelskrigen: Det gode, det onde og det grusomme scenarie.


• SEKTORFORDELING: Fordelingen mellem sektorer taler for en overvægt af amerikanske aktier frem for europæiske aktier. Sektorerne industri og finans vægter tungere på det europæiske aktiemarked, og disse sektorer lider i særdeleshed under hhv. handelskrigen og de historisk lave renter i Europa, som presser bankernes indtjening. Hvor mange selskaber holder lidt igen med de tunge investeringer, hvilket rammer industrisektoren, prioriterer selskaber generelt stadig investeringer inden for software og datasikkerhed, og det findes i større stil blandt amerikanske aktier.

• BREXIT: Dertil kommer usikkerheden om Brexit, hvor næste deadline for briterne er 31. oktober. I øjeblikket er det komplet uvist, hvad der kommer til at ske, og det øger risikoen ved britiske aktier, der udgør mere end 26 pct. af det europæiske aktieindeks MSCI Europe. Usikkerheden får alt andet lige investorer til at kræve en højere risikopræmie for at være investeret i britiske aktier, og det er endnu en klods om benet for europæiske aktier.
Donald Trump er meget bevidst om, at den amerikanske økonomi i høj grad er drevet af forbrugerne - dvs. vælgerne.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
• PENGEPOLITIK: Handelskrig og aftagende global vækst har fået centralbankerne på banen med lempelig pengepolitik for at stimulere økonomien. Her har den amerikanske centralbank, Fed, simpelt hen mere ammunition at skyde med end Den Europæiske Centralbank, ECB, når det gælder handlerummet for fremtidige pengepolitiske lempelser.

• PRIVATFORBRUG: Og sidst, men ikke mindst: Foruden de lempelige centralbanker er et stærkt privatforbrug med til at holde økonomien oven vande i øjeblikket, og her ser forbruget stærkest ud i USA, ligesom det amerikanske aktiemarked også byder på en større andel af selskaber inden for cyklisk og digitalt forbrug.

Dyrere aktier i USA men pengene værd
Ovenstående faktorer retfærdiggør i vores øjne den højere værdiansættelse på amerikanske aktier set i forhold til andre markeder, ligesom den højere værdiansættelse også dækker over, at USA har flere vækstselskaber inden for blandt andet teknologi. Generelt forventes de amerikanske selskaber at have en højere indtjeningsvækst end de europæiske selskaber i 2020.

Og hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, er præget af stor uforudsigelighed, når det gælder andre lande, er der større forudsigelighed i hans tilgang til sit eget land. Her er han optaget af vælgernes mening og er meget bevidst om, at den amerikanske økonomi i høj grad er drevet af forbrugerne – dvs. vælgerne. Derfor vil han efter vores opfattelse fortsat gå langt i sine politiske bestræbelser på at holde forbrugerne glade, som da han for nylig udskød den ekstra told på udvalgte varer fra Kina som fx mobiltelefoner og bærbare computere for at redde amerikanernes julegavekøb.

Politik kan sparke Europa i gang
Men selv om vi i dag har et betydeligt mere negativt syn på europæiske aktier end tidligere i år, er vi samtidig meget bevidste om, at dårligdommene for Europa i vid udstrækning handler om politik – og her kan tingene af og til udvikle sig meget hurtigt og overraskende.

Får vi fx en handelsaftale mellem USA og Kina før forventet, og/eller falder Brexit på plads på en god måde, kan det fuldstændig ændre perspektiverne for europæiske aktier – og dertil kommer tysk finanspolitik, som er en stærk joker i kulissen. Den tyske økonomi halter gevaldigt, og der er i Tyskland tiltagende debat om mulighederne for finanspolitisk stimuli til at sparke økonomien i gang. Det ville også kunne blive en mærkbar løftestang for europæiske aktier.

Derfor har vi neutral vægt i europæiske aktier og ikke undervægt.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde