Kort fortalt

  • Vi ser betydelig risiko for, at vi befinder os i endnu et såkaldt bear market-rally.
  • Vi kan meget vel skulle ned og teste bunden fra oktober igen.
  • Vi anbefaler derfor fortsat en forsigtig tilgang til risiko.
  • Vi ser aktuelt de mest interessante muligheder inden for obligationer og emerging markets-aktier.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.


Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, og efter vores opfattelse lever bjørnen stadig i bedste velgående på aktiemarkedet. Her vurderer vi fortsat, at vi befinder os i et bear market – dvs. et marked i en nedadgående trend – og investorer bør derfor ikke lade sig rive ukritisk med af de seneste måneders aktiestigninger.

”Trods et tilbagefald de seneste uger er globale aktier steget 8-9 pct. siden bunden i oktober, og vi ser en betydelig risiko for, at det er et såkaldte bear market-rally – dvs. en relativt kortvarig, stærk optur inden yderligere kursfald. Præcis som vi oplevede det sidste sommer. Aktierne kan meget vel skulle ned og teste bunden fra oktober igen, inden vi på et tidspunkt får en mere holdbar vending på aktiemarkedet, så derfor bør investorer være varsomme med at øge deres risiko lige nu,” fortæller Natalia Setlak, der er seniorstrateg i Danske Bank.
Helt overoverordnet har vi meget fokus på kapitalbevarelse i øjeblikket. Det er efter vores vurdering ikke tiden til at påtage sig store risici.  Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.
Hvad er årsagen til de seneste måneders fremgang for aktierne?
”Årsagerne skal findes i, at inflationen ser ud til at have toppet i USA, og de lange renter faldt lidt tilbage, hvilket understøttede aktiekurserne. Den faldende inflation samt forventningen om, at størstedelen af centralbankernes pengepolitiske stramninger ligger bag os, har løftet stemningen blandt investorerne. Men efter vores opfattelse er det altså for tidligt at glæde sig alt for uforbeholdent,” siger Natalia Setlak.

LÆS OGSÅ: Chefstrategens 10 forudsigelser for 2023

Hvad er et bear market-rally?

• Et bear market er defineret som en periode, hvor aktierne falder med mindst 20 pct. fra top til bund. 

• Et såkaldt bear market rally er et opsving i et aktiemarked med en nedadgående trend. Dermed bruges udtrykket bear market-rally om en periode med kursstigninger i et marked, der efterfølgende falder yderligere.

• Siden 1970’erne har der været 17 bear markets-rallies med stigninger på mindst 10 pct., inden kurserne er fortsat ned til nye bundniveauer.
Hvorfor tvivler I på, at opturen vil fortsætte?
”Det skyldes, at der fortsat er en række fundamentale forhold, som kan blive en udfordring for aktiemarkedet:

INFLATION: Trods tegn på aftagende inflation er den stadig meget højere end centralbankernes inflationsmål på 2 pct. Hvis prispresset ikke aftager hurtigt nok, vil det fortsat kunne presse lønninger, selskabers margins og få centralbankerne til at gå endnu mere aggressivt til værks med renteforhøjelser end forventet på nuværende tidspunkt. Det kan udløse nye kursfald for aktierne.

VÆKST: De kraftige rentestigninger i 2022 er endnu ikke slået rigtigt igennem på økonomien, men effekterne vil formentlig snart kunne ses mere tydeligt. Højere renter betyder højere låneomkostninger hos både private og virksomheder, som samtidig bliver mindre villige til at igangsætte nye investeringer. Det kan føre til afskedigelser, og sammen med den høje inflation vil det fortsat udhule købekraften i samfundet. Det udgør en farlig cocktail for væksten, og vi forventer at se en global recession i 2023.

INDTJENING: Efter vores opfattelse er analytikernes forventninger til selskabernes indtjening i 2023 for optimistiske. Hvis disse justeres nedad, kan det udløse nervøsitet og faldende aktiekurser.

VÆRDIANSÆTTELSE: Aktiernes værdiansættelse kom ned i 2022, men den er mindre attraktiv, end den umiddelbart ser ud på overfladen. Ser vi på nøgletallet fremadskuende P/E – dvs. pris (P) pr. krones fremtidig indtjening (E) i selskaberne – er den estimerede fremtidige indtjening efter vores vurdering for høj. Eventuelle nedjusteringer i fremtidig indtjening vil alt andet lige føre til højere værdiansættelser på markedet, og det kan få aktiekurserne til at sætte sig.

Men trods disse negative forhold skal man selvfølgelig huske, at det også kan gå den anden vej. Udvikler økonomien og selskabernes indtjening sig bedre end ventet, kan det føre til nye markante kursstigninger."

Hvor ser I de bedste muligheder for investorer lige nu?
”Sidste år var der næsten ingen steder, hvor man kunne gemme sig og få et positiv afkast, og vi ser også starten af 2023 som en udfordrende tid på markedet. Helt overoverordnet har vi meget fokus på kapitalbevarelse i øjeblikket. Det er efter vores vurdering ikke tiden til at påtage sig store risici, og generelt anbefaler vi aktuelt investorer at have en lidt lavere andel af aktier i deres portefølje, end de forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt højere andel af obligationer, hvor vi fortsat ser de bedste muligheder.

Inden for obligationer har vi særligt fokus på danske realkreditobligationer samt investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. I takt med at recessionsrisikoen i stigende grad indregnes i markederne, og inflationen falder, forventer vi at se faldende renter senere på året, hvilket vil betyde stigende obligationskurser. Stiger renterne, vil det dog modsat give investorer et kurstab. Inden for aktier ser vi de bedste muligheder inden for emerging markets, da genåbningen i Kina sandsynligvis vil løfte væksten i emerging markets som helhed og have en positiv effekt på aktier i regionen.”

LÆS OGSÅ: Derfor er obligationer attraktive
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder