Kort fortalt 

  • Vi betragter den seneste uges fald i amerikanske teknologiselskaber som midlertidige.
  • For nogle investorer kan faldene være en god købsmulighed.
  • Du bør dog også orientere dig mod andre sektorer i dine investeringer.
De amerikanske teknologiselskaber har været årets ubestridte vindere på aktiemarkederne og har drevet aktiernes store comeback siden marts, men de seneste dage er billedet vendt. Her har især teknologiselskaberne indkasseret betydelige kurstab i USA, hvor det teknologitunge Nasdaq-indeks er faldet mere end 10 pct.

Det rokker dog ikke ved, at vi i Danske Bank fortsat ser et attraktivt afkastpotentiale i amerikanske aktier generelt – og i sektorerne IT og kommunikationsservice i særdeleshed.

”Efter de store stigninger i år er det forventeligt med en korrektion, men vi betragter det blot som et midlertidigt tilbagefald. Samtidig er det fint at få taget lidt af gassen af ballonen, så den ikke ender med at eksplodere med et brag, fordi den er pumpet for hårdt op,” siger Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Har du en undervægt i teknologiselskaber, kan de seneste kursfald være en god købsmulighed.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Trods kursfaldene er teknologiaktier stadig blandt årets vindere. Hvorfor har de klaret sig så godt i år?
”Først og fremmest fordi teknologiselskaberne generelt er drevet af en stærk strukturel vækst – dvs. en underlæggende vækst, der ikke er betinget af de cykliske konjunkturer, men en ændring i forbrugernes og virksomhedernes adfærd mod øget digitalisering. På flere områder har denne tendens rent faktisk blot fået yderligere medvind af coronavirussen – fx i form af øget onlinehandel og øget behov for teknologi til at arbejde hjemmefra. Samtidig har teknologiselskabernes strukturelle vækst været ekstra attraktiv for investorer i en tid, hvor coronavirussen har ramt den økonomisk vækst hårdt,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Hvad har udløst de betydelige kursfald for teknologiaktierne?
”Der er flere faktorer i spil – og meget af det handler om såkaldt teknik. Som nævnt er det helt normalt med tilbagefald efter store stigninger, når investorer tager gevinster hjem – og tendensen er blevet forstærket af spekulation i teknologiaktierne i forventning om fortsatte stigninger. Her har vi henover sommeren set store investeringer via call-optioner, som gør det muligt for investorer at geare deres investeringer. Det har drevet kurserne yderligere op, men kan til gengæld give markante bevægelser den anden vej, når investorer skal afvikle deres investeringer og sælge aktierne fra. Det har vi set den seneste uges tid.

Samtidig kan den øgede volatilitet i teknologiaktierne være selvforstærkende og udløse nye aktiesalg. De øgede kursudsving fører til øget risiko i mange porteføljer og kan tvinge institutionelle investorer til at sælge ud af aktier for at nedbringe risikoen, så den ikke overskrider deres tilladte risikoniveauer.

Endeligt har flere andre faktorer ramt teknologiaktierne – blandt andet en ny, lille optrapning af handelskonflikten mellem USA og Kina, der i øjeblikket udspiller sig på teknologiområdet. Her har amerikanerne senest afskåret en kinesisk producent af semiconductors fra at købe en række underkomponenter i USA."

Ser I fortsat et attraktivt afkastpotentiale i teknologiaktier?
”Ja, den seneste uges markedsudsving ændrer ikke ved, at vi fortsat har overvægt i sektorerne IT og kommunikationsservice – samt en overvægt i amerikanske aktier, hvor disse sektorer vægter langt tungere end i fx Europa. Den grundlæggende case med strukturel vækst inden for teknologiselskaber er stadig intakt, selv om det selvfølgelig ikke er alle teknologiselskaber, der rider med på den bølge. Som i alle andre sektorer vil der både være vindere og tabere.

Har du som investor en undervægt af teknologiaktier i din portefølje, kan de seneste kursfald være en god købsmulighed. Du skal dog være varsom med at have alt for mange teknologiaktier i porteføljen. I sidste uge fik positive amerikanske jobdata investorer til at rotere væk fra teknologiselskaber mod de mere cykliske sektorer, der har tabt mest under coronakrisen, da de vil nyde godt af et økonomisk opsving. Denne tendens kan gradvist blive forstærket i den kommende tid, og derfor er det vigtigt, at du som investor også er eksponeret mod cykliske sektorer som fx finans og industri."

Hvordan ser jeres overordnede fordeling mellem aktier og obligationer ud?

”Helt overordet har vi fortsat en moderat overvægt i aktier i vores porteføljer og en tilsvarende undervægt i obligationer. Dvs. at vi aktuelt har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt. Vi ser et fornuftigt afkastpotentiale fra aktier i det kommende år, hvor vi forventer et økonomisk opsving. Der er dog stadig betydelig usikkerhed om tempoet og styrken af opsvinget, ligesom der er stor usikkerhed om, hvornår en vaccine mod coronavirussen vil være klar. Med denne udtalte usikkerhed ser vi fortsat teknologiselskaberne som nogle af de bedste investeringsmuligheder, men sørg altid for god spredning i porteføljen.”


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde