Kort fortalt

  • Vi forventer omtrent det samme renteniveau om 12 måneder som i dag.
  • De lave renter er konsekvensen af en langvarig strukturel udvikling.
  • Nye obligationsopkøb fra ECB lægger yderligere pres på renterne.
  • Trods lave renter er obligationer stadig vigtige i en robust portefølje.

I august ramte renterne i Danmark og Europa nye bundniveauer, som for blot få år siden virkede helt utænkelige:

I Danmark nåede renten på 10-årige statsobligationer helt ned på -0,7 pct., mens boligejere pludselig kunne finansiere deres bolig med et fastforrentet 0,5%-lån. Wauw!

I Tyskland røg selv 30-årige statsobligationer i negativt terræn med renter under -0,25 pct. Her var investorer altså villige til at låne penge til den tyske stat helt frem til 2049 og samtidig betale renter til staten gennem alle årene som tak for ulejligheden ...

Forventer nye rentefald forude
For en person som mig, der stadig husker tiden med 20 procents rente i 1980, kan det virke komplet vanvittigt. Men væn dig til det.

De seneste uger har vi oplevet et lille hop i renterne, men det er næppe begyndelsen på enden for de rekordlave renter i Danmark og Tyskland. Tværtimod forventer vi ifølge vores helt nye renteprognose, at renterne i løbet af de kommende tre måneder vil falde tilbage mod bundniveauerne fra august og begyndelsen af september, og ser vi 12 måneder frem, forventer vi renter på samme niveau som i dag. Vender vi blikket mod USA, forventer vi faktisk et pænt rentefald på 12 måneders sigt.
Markedet kommer næppe til at spekulere i renteforhøjelser de kommende 3-4 år.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Begrænset tiltro til effekt af lempelser
Der er en tæt sammenhæng mellem renter og inflation. Jo højere inflation investorer forventer i fremtiden, jo højere rente vil de kræve som kompensation – men forventningerne til den fremtidige inflation er i bund. Økonomien snegler sig afsted i Europa, og selv om Den Europæiske Centralbank (ECB) i sidste uge annoncerede en række pengepolitiske lempelser, har de finansielle markeder begrænset tiltro til, at lempelserne for alvor kan løfte væksten og inflationen. I Danske Bank deler vi den opfattelse.

En del af ECB’s lempelser er månedlige opkøb af obligationer for 20 mia. euro, og dertil kommer geninvesteringer for omkring 15 mia. euro om måneden. Disse opkøb vil blot lægge yderligere pres på renterne i de kommende år, og samtidig har ECB ingen udløbsdato for opkøbsprogrammet. Det vil som udgangspunkt fortsætte, indtil ECB beslutter at hæve renten igen (den sænkede de også i sidste uge), og markedet kommer næppe til at spekulere i renteforhøjelser de kommende tre-fire år.

Et nyt naturligt leje for renten
Vi kan med andre ord have lave renter i årevis, og hvor man tidligere betragtede de meget lave renter i kølvandet på finanskrisen 2008-2009 som unaturligt lave, hælder vi efterhånden mere til, at de afspejler et nyt naturligt leje. De er en foreløbig kulmination på en 40 år lang strukturel bevægelse mod lavere renter, som har mange årsager, men som overordnet kan opsummeres til et større udbud af penge (stigende opsparing) og en lavere efterspørgsel.

Selvfølgelig kan renterne i Danmark og Europa stige igen – fx hvis vi pludselig ser økonomisk fremgang, et velordnet Brexit eller afklaring på handelskrigen mellem USA og Kina. Men i den nuværende fase af den økonomiske cyklus med en meget fodslæbende tysk økonomi ser vi altså snarere rentefald end rentestigninger på kort sigt – og status Q på et års sigt.

Betydning for boligejere og investorer
For boligejere er udviklingen alt andet lige glædelig, da de har udsigt til fortsat billig boligfinansiering et godt stykke ud i fremtiden. For investorer bliver det svært at hente et fornuftigt afkast fra obligationer, med mindre man er indstillet på at påtage sig mere risiko end de mest sikre statsobligationer. De lave renter ændrer dog ikke ved, at obligationer fortsat er en tvingende nødvendighed i en robust portefølje. Det kan du læse meget mere om i artiklen her, hvor vi også udpeger de mest attraktive obligationer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde