Del

Strateg: Vinderne tænker langsigtet og har is i maven

Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, giver sin vurdering af, hvordan investorer bør takle den aktuelle uro på aktiemarkedet.

2018 blev et turbulent år på de finansielle markeder, og især årets sidste kvartal var præget af betydelige kursudsving. Men Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, maner til besindighed blandt investorer. Tænk langsigtet og hold fast i din investeringsstrategi, opfordrer han. Her forklarer han hvorfor:

”Når vi taler investering, er vinderne typisk dem, der har is i maven på de rette tidspunkter og tænker langsigtet, og jo længere tidshorisont man har som investor, jo mindre har risikoen for tab historisk set været. Men det er desværre en helt klassisk historie, at investorer bliver grebet af frygt i perioder med kursfald og sælger ud af deres investeringer. Vores erfaring er dog, at investorer ofte havner i en situation, hvor de sælger billigt ud efter kursfald og ikke når med ombord i markedet igen, når kurserne begynder at stige,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Uroen på aktiemarkedet fyldte meget i medierne i 2018, ikke mindst i årets sidste måneder. Hvor meget faldt aktiekurserne?
Globale aktier gav i 2018 et negativt afkast på omkring 8 pct., og selv om vi de seneste år har været betydeligt bedre vant, er det altså intet særsyn, når vi ser på aktiemarkedet i et længere perspektiv. Vi vil altid opleve perioder med kursfald på aktiemarkedet. Det er selve aktiemarkedets natur, og det skal man være bevidst om som investor. Men på længere sigt har aktier historisk set givet et betydeligt højere afkast end obligationer, og det forventer vi også fremover.

Samtidig viser historien, at aktiekurserne altid har rettet sig igen efter perioder med store kursfald. Det er selvfølgelig ingen garanti for, at det også vil være tilfældet i fremtiden, men vi har absolut ingen grund til at tro andet.
 


Mange af de kunder, der har oplevet finanskrisen, ved godt, at de klarer sig igennem perioder med kursfald, mens det kan være sværere for yngre kunder, der oplever store udsving og faldende aktiekurser for første gang. Men husk på, at selv om vi under finanskrisen oplevede meget store kursfald, ligger det danske aktiemarked stadig omtrent dobbelt så højt i dag, som da aktiemarkedet toppede før finanskrisen.

Hvor stor betydning har tidshorisonten som investor?
Det har rigtig stor betydning at tænke langsigtet. Ser vi på det globale aktiemarked (MSCI World), har investorer med en tidshorisont på 10 år fx kun oplevet tab i 6 pct. af 10 års-perioderne siden 1969, mens det tilsvarende tal er 40 pct. for investorer med en tidshorisont på en måned.

På et overordnet plan er det vigtigste dog at have den rette fordeling mellem aktier og obligationer i sine investeringer set i forhold til ens økonomi, risikovillighed og tidshorisont. Har man det, er der ingen grund til at gå i panik og sælge ud i perioder med modvind på de finansielle markeder.

Hvad forventer du af aktiemarkedet i 2019?
Vi har en klar forventning om, at 2019 bliver bedre end året, der gik. Den økonomiske vækst er forholdsvis solid, ledigheden er lav – ikke mindst i USA – og inflationen er behersket. Det var også tilfældet i 2018, men desværre fik usikkerhedsfaktorer som rentestigninger og handelskrigen mellem USA og Kina lov til at stjæle dagsordenen. Vi forventer dog, at der i 2019 igen vil komme fokus på de stærke underliggende faktorer i økonomien.

Samtidig er der udsigt til pæne vækstrater i virksomhedernes indtjening og omsætning. Selskaberne vil ikke opleve den samme store fremgang som i 2018, hvor de amerikanske selskaber blandt andet fik et ekstra boost fra Donald Trumps skattelettelser, men vi forventer fortsat en pæn fremgang i virksomhedernes indtjening, der retfærdiggør stigende aktiekurser – ikke mindst i kølvandet på de seneste måneders kursfald. Derfor har vi også en forventning om, at aktierne gradvist vil indhente det tabte.

Hvad er de største risici i 2019?
Som det ser ud lige nu, er de største usikkerhedsfaktorer, hvor meget og hvor hurtigt renterne fortsætter i vejret i USA, og hvordan handelskrigen mellem USA og Kina udvikler sig. Fører disse usikkerhedsfaktorer til forstærket frygt for en økonomisk nedtur, kan det helt afgjort medføre yderligere udsving på de finansielle markeder. Overordnet vurderer vi dog, at pilen peger opad, og vi ser et mere attraktivt afkastpotentiale fra aktier end fra obligationer i 2019.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.