Del

Strategens 3 foretrukne investeringer lige nu

KLUMME: Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen udpeger de investeringsmuligheder, han i øjeblikket ser det mest attraktive afkastpotentiale i på aktiemarkedet.

1. Solid vækstmotor for sundhed
På kort sigt ser prisfastsættelsen af aktierne i sundhedssektoren attraktiv ud, og på længere sigt ser vi betydelige vækstmuligheder.

I USA kom selskaberne i sektoren generelt flot igennem den forgangne regnskabssæson, og de amerikanske sundhedsselskaber har i stort omfang draget fordel af, at den amerikanske skattereform giver mulighed for at trække penge hjem fra udlandet på gunstige vilkår. Det kan åbne op for opkøb i sektoren samt udbytter og aktietilbagekøb. I Europa forventer vi øget vækst i selskabernes indtjening, som blandt andet vil være drevet af nye produktlanceringer.

Især undersektoren bioteknologi med fokus på udvikling af nye lægemidler trækker op i vores vurdering af sundhedssektoren. Hvor sundhedssektoren generelt betragtes som en defensiv sektor, der traditionelt klarer sig bedst i perioder med mindre gang i økonomien, tilfører bioteknologi sundhedssektoren et stærkt element af vækst.

Samtidig udgør tendensen med aldrende befolkninger en solid underlæggende vækstmotor for sundhedssektoren. Ældre udgør en stigende andel af befolkningen i blandt andet Kina og mange vestlige lande, og det kan forventes at medføre et støt stigende behov for medicin og pleje.

RISICI: Blandt andet usikkerhed om fremtidige medicinalpriser og sundhedsreformer, eller hvis investorer øger deres fokus på cykliske aktier på bekostning af defensive sektorer som sundhed.

2. Investeringsbølgens vindere
Mange virksomheder foretager i øjeblikket store investeringer i at effektivisere deres fremtidige produktion eller services. Selv om handelskrigen mellem USA og Kina raser, viste den forgangne regnskabssæson et højt investeringsniveau blandt virksomheder – også betegnet capex, som er en forkortelse for capital expenditure (kapitaludgifter). Her havde vi ellers været lidt bekymrede for effekterne af handelskrigen.

Ikke mindst i USA er der tryk på virksomhedernes investeringer. På tværs af brancher foregår der et hæsblæsende kapløb om at udnytte det enorme forretningspotentiale i IT og digitalisering bedst muligt.

Vi har i øjeblikket meget fokus på selskaber, der leverer løsninger til effektiviseringer. Det gælder fx industriselskaber inden for robotter og automatisering og IT-selskaber inden for big data, cloud og kunstig intelligens (AI). Her finder vi interessante selskaber, der nyheder godt af det høje investeringsniveau og også må forventes at gøre det fremover. En anden interessant niche er datasikkerhed, hvor virksomheder foretager store investeringer i at sikre den digitale del af deres forretning.

RISICI: Blandt andet en opbremsning i selskabernes investeringsaktivitet, hvis fx handelskrigen eskalerer yderligere.

3. Det asiatiske forbrugsboom
Asien har været lidt af et smertensbarn på de globale aktiemarkeder hidtil i 2018, hvor handelskrigen blandt andet har trukket de kinesiske aktier gevaldigt ned.

Vi ser imidlertid et betydeligt potentiale i asiatiske aktier. De kinesiske myndigheder har efter vores vurdering det fornødne økonomiske manøvrerum til at sætte gang i økonomien og afbøde de negative effekter af handelskrigen – og set i et større perspektiv er Asien historien om voksende middelklasser og øget forbrug.

De senere år har den kinesiske IT-sektor vokset sig fuldvoksen og udgør i dag mere end en tredjedel af aktiemarkedet i Kina, og det afspejler en hastig digitalisering i regionen, der understøtter udbredelsen af nye produkter og services til forbrugerne.

LÆS OGSÅ: Fremtiden kommer buldrende fra øst

Endeligt er der efter vores vurdering indregnet meget negativt i aktiekurserne i Asien i øjeblikket, når vi ser på aktiernes prisfastsættelse i forhold til de økonomiske vækstudsigter og selskabernes indtjeningsudsigter.

RISICI: Blandt andet en uventet stor opbremsning i den kinesiske vækst, fx ved langvarig eller forværret handelskrig eller som følge af udfordringerne med høj gæld i den private sektor i Kina. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere i temaerne omtalt i artiklen.

 Book møde

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.