Det får du svar på

  1. Hvad er status for regnskaberne hidtil for hhv. selskaber og investorer?
  2. Hvorfor og hvor meget falder virksomhedernes indtjening?
  3. Hvad kan vi forvente af resten af regnskabssæsonen?
  4. Hvordan ser virksomhedernes guidance for fremtiden ud?
  5. Ser du mere positivt på aktiemarkedet nu end før regnskabssæsonen?
  6. Hvordan anbefaler I, at jeg forholder mig som investor i øjeblikket?

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.1. Hvad er status for regnskabssæsonen indtil videre for henholdsvis virksomheder og investorer?
"Regnskaberne for første kvartal af 2023 har indtil videre overrasket positivt. Eller sagt på en anden måde har de ikke har været lige så dårlige som frygtet. Det skal ses i sammenhæng med, at forventningerne til virksomhedernes indtjening i 2023 er blevet reduceret med 13 pct. siden juni sidste år, hvilket er mere end normalt – og der skal som bekendt mindre til at overraske positivt, hvis forventningerne er lave nok.

For det amerikanske S&P 500-indeks har godt halvdelen af virksomhederne nu fremlagt regnskaber. Ud af disse har lidt flere end normalt overrasket positivt, og størrelsen på de positive overraskelser har også været lidt større end normalt. Det er især sektorerne cyklisk forbrug og råvarer, som har overrasket positivt, mens forsyningssektoren har haft svært ved at følge med.

I sidste uge kom flere af de store amerikanske tech-selskaber som fx Microsoft og Meta (facebook) med regnskaber, og de overraskede positivt. Det var med til at løfte aktiemarkedet trods nogle mindre opmuntrende økonomiske nøgletal, som pegede på lav vækst i både USA og Europa. Faktisk har det amerikanske S&P 500-indeks efterhånden indhentet de betydelige kursfald tilbage i februar og første del af marts og har nu givet et rigtig pænt afkast hidtil i år, og samme udvikling har vi i øvrigt set i Europa,” siger Danske Banks seniorstrateg Sofie Manja Eger Huus.

Regnskabssæsonen er sådan set godkendt, men det er ikke noget, som rykker grundlæggende ved vores syn på aktiemarkedet.   Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank
2. Samlet set er virksomhedernes indtjening faldet i 1. kvartal, men hvor stort fald taler vi om – og hvorfor?
”Den blandede indtjening, som kombinerer de faktiske regnskaber for virksomheder, der har rapporteret, og estimerede resultater for virksomheder, der endnu ikke har rapporteret, udviser et fald i 1. kvartal på 3,7 pct. for S&P 500-indekset. Det er andet kvartal i træk med et fald i indtjeningen, men faldet er mindre end ventet før regnskabssæsonen, og det er ofte det afgørende for aktiemarkedet og investorerne.

Faldet i indtjeningen skyldes både, at vi befinder os i den sencykliske konjunkturfase med lavere økonomisk vækst, og at virksomhederne oplever højere omkostninger, som presser deres overskudsgrad – dvs. hvor stor en del af virksomhedernes omsætning, der bliver til overskud."

3. Hvad kan vi forvente af resten af regnskabssæsonen?
”Vi er nu knap halvvejs igennem regnskabssæsonen i USA, og den europæiske regnskabssæson er også for alvor kommet i gang. Her ventes også et fald i indtjeningen.

Der har indtil videre været en tendens til, at virksomheder, der overrasker positivt, er blevet belønnet lidt mere end normalt, mens virksomheder, der ikke levede op til forventningerne, er blevet straffet lidt mindre hårdt end normalt. Det kan sandsynligvis fortsætte resten af regnskabssæsonen, men der vil altid være undtagelser.

Ser vi længere frem, forudser analytikerne et indtjeningsfald for virksomhederne i S&P 500-indekset på omkring 5 pct. for 2. kvartal 2023, og de forventer en positiv indtjeningsvækst i 2. halvår af 2023. Samlet set forventer de en svag positiv indtjeningsvækst for hele 2023, og hvis det holder stik, er vi tæt på bunden nu, når det gælder faldet i virksomhedernes indtjening. Det vil derfor næppe være det, som i den kommende tid slår aktiemarkedet ud af kurs."

4. Man siger ofte, at virksomhedernes guidance – dvs. deres udmeldinger om fremtiden – er vigtigere end regnskabstallene for den periode, vi har lagt bag os. Hvordan har regnskaberne set ud på det punkt?
”Ser vi på virksomhedernes guidance for deres indtjenings- og salgsvækst i de kommende kvartaler, har deres forventninger til den nærmeste fremtid foreløbig været lidt mere positive end forventet. Guidance har særligt været positiv i de største amerikanske selskaber (large cap), men den har også været okay hos de mindste selskaber (small cap). De mellemstore selskaber (mid cap) har haft lidt sværere ved at følge med på den front."

LÆS OGSÅ: ChatGPT – et tveægget sværd for investorer

Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, sætter fokus på den hypede nyskabelse inden for kunstig intelligens og mulighederne for investorer. Læs her.
5. Ser du overordnet mere positivt på aktiemarkedet nu end før regnskabssæsonen?
”Regnskabssæsonen er sådan set godkendt, men det er ikke noget, som rykker grundlæggende ved vores syn på aktiemarkedet. De gode regnskaber er blevet indregnet i aktiekurserne i løbet af regnskabssæsonen, således at P/E-forholdet, dvs. prisen pr. indtjent krone i selskaberne, er omtrent uændret. Dermed har aktiemarkedet allerede reageret på de gode regnskaber."

6. Hvordan anbefaler I, at jeg forholder mig som investor i øjeblikket?
”Selv om regnskaberne har været bedre end ventet, ser vi fortsat ind i en periode med stor usikkerhed om udviklingen i de kommende kvartaler. Vi anbefaler på den baggrund investorer at have en balanceret tilgang, både når det gælder fordelingen mellem aktier og obligationer i porteføljen og fordelingen mellem aktiesektorer. Her anbefaler vi en god balance mellem defensive og cykliske sektorer – dvs. mellem aktier i sektorer, der ikke er så konjunkturfølsomme, og aktier i sektorer hvor indtjeningen og aktiekurserne typisk svinger mere i takt med de økonomiske konjunkturer.

Derudover anbefaler vi at fokusere på kvalitetsaktier, som er selskaber, der blandt andet er karakteriseret ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld. De findes i alle sektorer og på tværs af regioner.”

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder