2018 har været hæsblæsende for investorer i IT-aktier. Året startede stærkt, men siden har mange IT-aktier fået prygl, efter Facebook-skandalen begyndte at rulle. Det viste sig, at data om mange millioner Facebook-brugere var blevet misbrugt i den amerikanske valgkamp i 2016, og det har spredt frygt for strammere regulering, der kan ramme teknologiselskabernes indtjening. En ny survey fra investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch viser, at 64 pct. af institutionelle investorerne i øjeblikket ser skærpet lovgivning som den største trussel mod IT-aktier.

Denne frygt får yderligere næring af, at Facebook-skandalen har givet teknofobien momentum. Teknofobi er frygten for, hvad ny og avanceret teknologi kan føre med sig af dårligdomme og trusler mod vores bestående livsstil, og i ly af Facebook-skandalen har teknologipessimisterne fået taletid med budskaber om, at illusionen om et privatliv på nettet endegyldigt er bristet, og at mange Facebook-brugere slet ikke har været klar over, hvad de var en del af.

Historien om bilen om igen
Et stykke hen ad vejen har de utvivlsomt en pointe. Det står nu mere tydeligt end nogensinde, hvor let data om brugere af Facebook, Google og andre websites og apps kan bruges – og misbruges – kommercielt og politisk, og debatten vil formentligt føre til nye regler for at beskytte os brugere. Det er der imidlertid intet overraskende i, og det er heller ikke nødvendigvis negativt. Ny regulering og lovgivning er faktisk en helt naturlig del af processen, når ny teknologi erobrer samfundet.

Tænk bare på automobilen, som det hed i sin tid. Da nu hedengangne Oldsmobile i 1901 sendte den første masseproducerede benzinbil på markedet i USA, var det umuligt at køre over for rødt lys, for det første elektriske trafiklys så først dagens lys i Salt Lake City i 1912. Og krav om sikkerhedssele og regler for sammenfletning på motorveje hørte en fjern fremtid til. Men i takt med at bilen blev mere og mere udbredt, indførte vi færdselsregler og krav om sikkerhed og kørekort. Samtidig blev vi klogere på bilens negative effekter på miljø og klima, hvilket blandt andet førte til krav om fjernelse af bly fra benzinen.

På samme måder er det både naturligt og forventeligt med løbende tilpasning af lovgivningen, i takt med at ny teknologi bliver en større del af vores hverdag. Digitalisering giver os fantastiske muligheder og fordele, men fra tid til anden har teknologien brug for en hjælpende hånd for at tilpasse sig de normer, der gælder i vores samfund. Teknologien kender kun de grænser, vi selv definerer.

LÆS OGSÅ: Fremtiden kommer buldrende fra øst

Rationel frygt på kort sigt
Investorernes frygt for regulering er ikke desto mindre rationel – ikke mindst hvis teknologipessimisterne støjer så meget, at politikerne tyr til overregulering. Samtidig er øget regulering ikke nødvendigvis begrænset til strammere regler for opsamling og udnyttelse af brugeres data, men kan potentielt også være lovgivning rettet mod en række store teknologiselskabers monopollignende status eller deres muligheder for skatteoptimering på tværs af landegrænser.

Sagt med andre ord kan strammere lovgivning utvivlsomt ramme forretningsmodellen og indtjeningen i udvalgte teknologiselskaber, men set i et større perspektiv kan fremtiden ikke rulles tilbage. Selv de mest hårdkogte teknofober kunne ikke stoppe bilens udbredelse og få genindført hestevognen, og lige så lidt kan de stoppe tsunamien af digitalisering i vores samfund. De gode gamle dage er ovre, nu venter de ny gode dage.

Derfor bør IT-aktier også fortsat udgøre en vigtig komponent i en portefølje af investeringer, for der er – og vil med garanti også i fremtiden være – masser af interessante investeringer inden for IT. I Danske Bank har vi da også fortsat en overvægt i IT-sektoren. Som investor er det blot vigtigt med en god spredning på tværs af teknologiselskaber – fx via en fond – så man ikke bliver unødigt hårdt ramt, hvis enkelte selskaber bliver ramt af ekstraordinær modvind.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.