1. Hvad har set med investorøjne været de vigtigste begivenheder hen over sommeren?
Sommeren har ikke stået tilbage for resten af året i forhold til politiske og geopolitiske begivenheder, der har fyldt meget i overskrifterne. Mens spændingerne i Hormuzstrædet ud for Iran og valget af Boris Johnson som ny premierminister i Storbritannien har potentiale til at få en vis effekt på de finansielle markeder på sigt, har det været så som så med effekten her og nu. I den anden boldgade finder vi handelskrigen, hvor våbenhvilen mellem USA og Kina i sidste uge blev brudt efter kun en måned, og her så vi en meget kontant reaktion på de finansielle markeder. Både renter og aktiekurser dykkede.

Som modvægt til svage økonomiske data har vi hen over sommeren heldigvis haft centralbankerne, som har sendt meget lempelige signaler. Den amerikanske centralbank, Fed, har som ventet sænket renten.

En anden positiv ting, som er gået lidt under radaren, er, at amerikanerne har suspenderet gældsloftet i to år. Det er et tema, som tidligere har haft en tendens til at fylde i overskrifterne, for hvis man ikke længere kan låne, når man rammer gældsloftet, så vil snakken om en statsbankerot blusse op. Men det slipper vi altså for nu. Derudover var der inden suspenderingen en risiko for, at finanspolitikken i USA vil blive direkte væksthæmmende, fordi amerikanerne på grund af gældsloftet ikke kunne finansiere finanspolitiske tiltag, men nu er denne faktor fjernet. Det er ikke blot positivt for vækstudsigterne for USA, men også globalt set.

2. Hvordan er den aktuelle sundhedstilstand for global økonomi og de finansielle markeder?
De økonomiske data har ikke være prangende i den senere tid, om end vi heller ikke ser deciderede krisetegn. Fremstillingssektoren udviser stadig svaghedstegn, men dette modsvares til dels af en stærk servicesektor og et stramt arbejdsmarked, som holder hånden under lønningerne og dermed privatforbruget.

De finansielle markeder har heller ikke udsendt faresignaler, tværtimod er de globale aktier steget cirka 1 pct. i juli, og aktiemarkedet i USA har slået nye rekorder, men havde dog et markant tilbagefald i sidste uge som følge af den genopblussede handelskrig mellem USA og Kina. At pilen pegede opad for globale aktier i juli kan som nævnt især tilskrives, at centralbankerne med deres lempelige pengepolitik holder hånden under markederne.

LÆS OGSÅ: Here we go again - Trump afblæser våbenhvilen

Vi forventer ikke en recession det kommende år, og vi vurderer, at vi vil se en vending i de økonomiske data. Det kan dog godt være, at vi skal vente lidt længere på vendingen, end vi tidligere har regnet med, hvis den amerikanske præsident, Donald Trump, gør alvor af sin seneste udmelding om øgede toldsatser på varer fra Kina, og kineserne svarer igen.

Regnskabssæsonen, som fortsat er i gang, har generelt være fornuftig, da mange selskaber har slået forventningerne. Man kan dog sige, at det er sket på en lidt billig baggrund, da forventningerne har været sænket forud for regnskabssæsonen.

3. Hvor ser du aktuelt det største afkastpotentiale?
Vi ser fortsat et mere attraktiv afkastpotentiale fra aktier end fra obligationer. Det skyldes dels, at renterne – og dermed de forventede afkast fra obligationer – er ekstremt lave, og dels centralbankernes villighed til at afbøde de negative effekter af handelskrigen med deres lempelige pengepolitik. Det understøtter den økonomiske vækst og gavner selskabernes indtjening.

Vi har derfor en lille overvægt i aktier og en tilsvarende undervægt i obligationer i vores porteføljer, og inden for aktier har vi i øjeblikket en overvægt i europæiske aktier, hvilket modsvares af en undervægt i japanske aktier.

Vi følger dog udviklingen meget tæt, og vores begrænsede overvægt i aktier afspejler, at vi trods de lempelige centralbanker ser en vis risiko i markedet. Derfor anbefaler vi også generelt at investere i aktier, der er præget af kvalitet og betaler fornuftige udbytter til aktionærerne. De lavere renter forstærker mange investorers fokus på udbytteaktier som et reelt alternativ til de beskedne rentebetalinger fra obligationer – og det kan således give ekstra medvind for udbytteaktier. Yderligere er kvalitetsaktier med fornuftige udbyttebetalinger typisk mere robuste i perioder med uro på de finansielle markeder, og med de mange politiske usikkerhedsfaktorer, der lurer i kulissen i øjeblikket, er det en værdifuld egenskab.

LÆS OGSÅ: Derfor er udbytteaktier interessante lige nu

4. Hvad er de vigtigste faktorer for udviklingen på de finansielle markeder de kommende måneder?
Handelskrigen er og bliver en faktor, der ikke er til at komme uden om den kommende tid. Derudover har august historisk set ofte været en svær måned for aktiemarkederne, især i USA (regnskaberne ebber ud, og mange investorer holder ferie, så der er mindre handelsvolumen og skal mindre til at presse kurserne), og en eskalering af handelskrigen er en rød klud i ansigtet på investorerne. Derfor vil aktiemarkederne den kommende tid formentlig være præget af større udsving end normalt. Vi forventer dog fortsat at have centralbankerne som medspillere, der er med til at holde hånden under aktiemarkederne.

Nu er der også under tre måneder til deadlinen for Brexit, og jo tættere vi kommer på den 31. oktober, jo mere vil Brexit fylde i mediebilledet, hvilket kan give støj – især på de europæiske aktiemarkeder og for pundet. Boris Johnson betragtes som en væsentlig større fortaler for et aftaleløst Brexit end sin forgænger, Theresa May, men det betyder ikke, at matematikken i det britiske underhus har ændret sig. Der er stadig lang vej til et flertal for noget omkring Brexit, og vi vurderer, at det mest sandsynlige udfald er en yderligere forlængelse af deadlinen eller et nyt parlamentsvalg.

Udmeldinger fra centralbanker og centralbankmedlemmer er en anden væsentlig faktor de kommende måneder i forhold til omfanget og hastigheden af pengepolitiske lempelser. I den henseende bliver det interessant at se, hvor meget den snart afgående centralbankdirektør i Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi kan nå at få gennemført, før han aftræder i slutningen af efteråret. Franske Christine Lagarde, nu tidligere chef for Den Internationale Valutafond (IMF), ventes at blive godkendt som hans afløser på et EU-topmøde i midten af oktober.

Når det gælder selskaberne, vil de i perioden efter den nuværende regnskabssæson deltage i diverse konferencer og investormøder, og her vil vi i særdeleshed holde øje med deres udmeldinger om effekterne af handelskrigen. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde