Kort fortalt

  • Efter nogle eksplosive årtier er væksten i Kina på vej ned i gear.
  • Uden kinesiske aktier i porteføljen har du en blind vinkel i dine investeringer.
  • Kinesiske aktier er billigere end globale aktier, men risikoen større.

Når Folkerepublikken Kina den 1. oktober fejrer 70 års fødselsdag, er det ikke en svækket olding, der inviterer til fest, men en hårdtpumpet fødselar.

Den 1. oktober 1949 udråbte Mao Zedong den kommunistiske folkerepublik, men det er først fra 1978, at Kina for alvor begyndte at få økonomiske muskler på sin spinkle krop. Her greb Deng Xiaoping magten to år efter formand Maos død, indførte økonomiske reformer og åbnede gradvist Kina op over for resten af verden. Siden er mere end 800 millioner kinesere på få årtier blevet løftet ud af fattigdom – en historisk bedrift.

Fra 1978 og frem til 2014 havde Kina en gennemsnitlig årlig vækst på næsten 10 pct., og Kina er i dag verdens næststørste økonomi efter USA.

”Kineserne kom fra et meget beskedent udgangspunkt, før Deng Xiaoping trykkede på speederen. I 1978 lå BNP pr. indbygger væsentligt under gennemsnittet for de afrikanske lande, men trods den imponerende vækst ligger Kina dog stadig langt efter udviklede økonomier som fx USA, Tyskland og de nordiske lande målt på BNP pr. indbygger,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.
Efterhånden har kineserne høstet de lavthængende frugter i form af overførsel af viden fra omverdenen.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Derfor er væksten gået ned i gear
Siden finanskrisen har Kina været den største enkelte bidragsyder til global vækst, selv om økonomien de senere år er gået ned i gear. Danske Bank forventer, at væksten lander på 6,2 pct. i 2019.

”Der er flere gode forklaringer på den aftagende vækst. Befolkningen er aldrende med en mindre arbejdsstyrke, og efterhånden har kineserne høstet de lavthængende frugter i form af overførsel af viden fra omverdenen, der kan løfte produktiviteten. Herfra skal væksten i højere grad være drevet af hjemlig innovation. Og endelig har væksten i Kina også været drevet af et højt investeringsniveau, som bliver svært at opretholde fremover, da den samlede gæld i Kina er meget højere i dag end for fx 10 år siden,” forklarer Lars Skovgaard Andersen.

Væksten ligger dog stadig langt over niveauet i de vestlige økonomier, og ifølge investeringsstrategen vil Kinas globale betydning blot tage til i de kommende årtier. Set i et større perspektiv er handelskrigen mellem USA og Kina formentlig blot et bump på vejen, som giver usikkerhed og presser den kinesiske vækst yderligere på kort sigt.

Vidste du at

  • Kina forbruger omtrent halvdelen af verdens cement, jernmalm og kul.
  • Kina overhalede tidligere i dette årti Europa som verdens største ølmarked.
  • Sundhed, teknologi, uddannelse og underholdning er blandt de hurtigst voksende sektorer i Kina.
  • Kina har stort fokus på at gøre væksten mere drevet af hjemligt forbrug og mindre afhængig af eksport.
  • Kina er verdens sjettestørste vinproducent – og har ambitioner om at blive den største.

En vigtig dværg på aktiemarkedet
Når det gælder aktier, er det kinesiske aktiemarked dog stadig blot en dværg i global kontekst. Kinesiske aktier udgør således kun 3,8 pct. af det globale aktiemarked (MSCI AC World), hvor USA til sammenligning udgør 56 pct.

Men som investor er Kina simpelt hen ikke til at komme udenom, understreger Lars Skovgaard Andersen.

”Alle investorer bør have kinesiske aktier i porteføljen, så de også har en direkte eksponering mod denne væsentlige del af global økonomi. Ellers har man en blind vinkel i sin portefølje. Aktuelt anbefaler vi en neutral vægt i kinesiske aktier, da handelskrigen simpelt hen giver for stor usikkerhed. Den har ramt Kina hårdere end USA. Når vi ikke har undervægt, skyldes det, at aktierne er forholdsvis attraktivt værdiansat i forhold til den forventede fremtidige indtjening i selskaberne, og samtidig kan aktierne få et mærkbart løft, hvis vi får en handelsaftale før forventet,” siger han.


Efter Deng Xiaoping kom til magten i 1978, førte han Kina fra statsstyret planøkonomi til blandet økonomi med et vist råderum for de frie markedskræfter. Blandt andet blev de kollektive landbrug afskaffet, og landmændene fik egen jord, hvilket førte til øget produktion. På billedet giver han den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter et kram ved et møde i Beijing i 1987.


Trods den senere tids tilnærmelser mellem amerikanerne og kineserne og en ny runde forhandlinger her i oktober er Danske Banks hovedscenarie dog, at vi først får en handelsaftale på den anden side af det amerikanske præsidentvalg i november 2020.

Betydelig risikopræmie på kinesiske aktier
Tager man et nærmere blik på det kinesiske aktiemarked, vægter sektorerne IT og finans i dag ekstremt tungt i indekset anført af tech-giganter som Tencent, Alibaba og Baidu samt store banker som China Construction Bank og Bank of China.

Samtidig er det også en del af historien, at det kinesiske aktiemarked omfatter mange statsejede virksomheder inden for strategisk vigtige områder som fx stål, kul, olie, telekommunikation og finans, og de drives ikke nødvendigvis kun ud fra kommercielle hensyn. Generelt er de mindre profitable end privatejede selskaber.

Gennem mange år er kinesiske aktier blevet handlet med en betydelig risikopræmie – dvs. til en lavere pris pr. krones indtjening i selskaberne – i forhold til aktier fra udviklede markeder som USA, Europa og Japan.Mere mudret end udviklede markeder
Ifølge Lars Skovgaard Andersen skyldes risikopræmien på kinesiske aktier blandt andet faktorer som usikkerhed om den fremtidige vækst, mindre gennemsigtighed, valutarisiko samt aktuelt også handelskrigen, som løbende kaster nye politiske udmeldinger, historier og rygter af sig, der påvirker de kinesiske aktier. Dertil kommer den politiske risiko med en magtfuld stat med langt større indflydelse på erhvervslivet, end vi kender det fra vores breddegrader.

HVIS DU OVERVEJER AT INVESTERE: Danske Invest-fond har fokus på Kina


”Det er altså også en del af den samlede pakke, som gør tingene lidt mere mudrede, når man investerer i Kina. Men efter vores vurdering er risikopræmien og fremtidsperspektiverne tilstrækkeligt attraktive til, at man alligevel skal have kinesiske aktier i porteføljen,” siger han.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde