Kort fortalt

  • Vi har i år oplevet et usædvanligt scenarie med store simultane kursfald.
  • Vi vurderer, at en mild recession er indregnet i kurserne.
  • I løbet af sommeren har både aktier og obligationer indhentet noget af det tabte.
  • Vi forventer lidt højere kurser ved årsskiftet – men risikoen er høj


2022 har investeringsmæssigt været et svært år, hvor både aktier og obligationer har lidt betydelige tab. Det startede skidt i årets første kvartal og blev forstærket i andet kvartal, indtil vi henover sommeren har oplevet lidt tiltrængt fremgang.

Den høje inflation har i år sendt renterne i vejret meget hurtigere end forventet ved årsskiftet, og det har været ensbetydende med markante kursfald for obligationer.

Samtidig har usikkerheden om de økonomiske konsekvenser af inflationen, renteudviklingen og krigen i Ukraine presset aktierne ned og har givet ekstra modvind for de mest risikofyldte obligationstyper som fx virksomhedsobligationer.

”Normalt plejer god risikospredning mellem forskellige typer aktier og obligationer at kunne sikre en vis stabilitet i afkastet, men når alle større aktivklasser falder simultant, rammer det investorer hårdt. Historisk set er det heldigvis sjældent, at vi i den grad oplever større simultane kursfald,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.
Selv om vi forventer, at aktiekurserne vil ligge lidt højere ved årsskiftet, end de gør i dag, ser vi altså også en betydelig risiko for, at det modsatte kan blive tilfældet.Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Et usædvanligt negativt scenarie
2022 har været præget af flere kedelige rekorder i økonomien og på de finansielle markeder:

• Højeste inflation i Europa og USA i mere end 40 år.

• Det dårligste afkast i første halvår for det amerikanske aktieindeks S&P 500 siden 1970.

• Det dårligste afkast i første halvår for 10-årige amerikanske statsobligationer siden 1788 (ifølge estimat fra Deutsche Bank).

• Den amerikanske centralbank (Fed) hævede renten med 0,75 procentpoint i juni, hvilket ikke er set siden 1994 – og gjorde det derefter endnu engang i juli.

”De store renteforhøjelser er et meget konkret vidnesbyrd om, at inflationen er på et kritisk niveau, og centralbankerne har travlt med at få den under kontrol ved at hæve renterne og dermed dæmpe den økonomiske aktivitet,” siger Frank Øland.

Har indhentet noget af det tabte

Henover sommeren har der været afkastmæssig fremgang at spore både for aktier og obligationer, men endnu ikke nok til at ændre det overordnede billede af et rigtig dårligt år for investorer. 

AKTIER: I midten af juni var globale aktier faldet næsten 20 pct. i år, men har siden indhentet noget af det tabte. Aktuelt er globale aktier nede med omkring 12 pct. for året.

OBLIGATIONER: Renterne er faldet noget tilbage siden toppen i midten af juni, men ligger stadig langt over niveauet ved årets start. Ved årsskiftet lå 10-årige amerikanske statsobligationer fx i 1,51 pct. og ramte i midten af juni 3,48 pct. Aktuelt ligger renten omkring 2,65 pct. De seneste halvanden måneds rentefald har været ensbetydende med stigende obligationskurser.
Frygten for en recession
Overordnet set skyldes kursfaldene på aktiemarkedet udover de stigende renter i vid udstrækning også frygten for, at der kommer en markant nedgang i den økonomiske vækst og måske endda en recession. Aktiemarkedet er som oftest et halvt års tid foran den økonomiske virkelighed og tager typisk både sorger og glæder på forskud.

”Kombinationen af høj inflation og stigende renter presser husholdningerne, da lønningerne ikke er fulgt med. Selv om husholdningerne generelt er velpolstrede, så dæmper det efterspørgslen og den økonomiske aktivitet. De seneste nøgletal indikerer da også, at en økonomisk afmatning er begyndt i både USA og Europa. USA var faktisk allerede i teknisk recession i 1. halvår (to kvartaler i træk med negativ vækst), men det amerikanske arbejdsmarked er dog fortsat stærkt. Der er tegn på, at den økonomiske nedgang måske forstærkes i 2. halvår, og det kan også ramme beskæftigelsen,” fortæller Frank Øland.

Da centralbankerne er opsatte på at få inflationen ned, forventer chefstrategen, at de vil fortsætte med at hæve de pengepolitiske renter, indtil der er tydelige tegn på, at inflationen og inflationsforventningerne er under kontrol – også selv om økonomien svækkes. Det kan skubbe den globale økonomi ud i en recession.

”Specielt i Europa kan det få alvorlige konsekvenser at fortsætte de pengepolitiske stramninger, da økonomien er mere skrøbelig end den amerikanske. Der ligger også en potentiel gaskrise og lurer ude i horisonten (til vinter) for Europa og især for Tyskland, hvis Rusland helt lukker for gashanerne,” siger han.
5 års udvikling for globale aktier
Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative. 


Forventer lidt højere kurser – men risikoen er høj
Frank Øland vurderer dog, at en mild recession nu stort set er indregnet i både aktie- og obligationsmarkedet, og han forventer, at der snart kommer tegn på, at inflationen er på vej ned, så behovet for yderligere renteforhøjelser mindskes. Det vil kunne løfte aktiemarkedet.

”Der er dog samtidig en betydelig risiko for, at de økonomiske nøgletal forværres yderligere, og at en øget recessionsrisiko vil presse aktiemarkedet yderligere ned. Selv om vi forventer, at aktiekurserne vil ligge lidt højere ved årsskiftet, end de gør i dag, ser vi altså også en betydelig risiko for, at det modsatte kan blive tilfældet,” siger han.
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder