Kort fortalt 

  • Brexit-aftale og økonomisk hjælpepakke i USA er gode nyheder for de finansielle markeder.
  • Vi fastholder vores moderate overvægt i aktier.
  • Vi ændrer dog sektorfokus fra finansaktier til råvareaktier.


To tunge byrder blev henover julen løftet fra skuldrene af de finansielle markeder:

I Europa undgik vi et hårdt Brexit, da Storbritannien og EU i sidste øjeblik blev enige om en handels- og samarbejdsaftale. Dermed undgik vi en meget kaotisk situation fra årsskiftet for europæisk erhvervsliv og et frygtet worst case-scenarie for investorer.

”Det er ikke en perfekt aftale, men klart bedre end ingen aftale. Der er dog stadig mange ændringer, virksomheder skal forholde sig til, samt løse ender der skal afklares. Blandt andet omhandler aftalen primært handel med varer og kun i mindre omfang handlen med serviceydelser som fx finansielle services,” fortæller Danske Banks chefstrateg Henrik Drusebjerg.

I USA blev politikerne omsider enige om en ny hjælpepakke på godt 900 mia. dollar til at understøtte den coronaramte amerikanske økonomi, herunder arbejdsløse og trængte små forretningsdrivende.

”Det er rigtig positivt både for økonomien og aktierne i USA, at demokraterne og republikanerne omsider blev enige om en ny hjælpepakke, efter det har trukket ud i månedsvis,” siger Henrik Drusebjerg.
Vi forventer, at aktier inden for råvaresektoren generelt vil nyde godt af et forventet økonomisk opsving i 2021.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank. 

Fastholder overvægt i aktier
I en deprimerende tid med store smitteudbrud er Brexit-aftalen og hjælpepakken i USA positive nyheder for økonomien og de finansielle markeder – og i de kommende måneder venter en fortsat udrulning af coronavacciner, så vi gradvist kan vende tilbage til en mere normal hverdag i løbet af 2021. Samtidig bliver global økonomi fortsat understøttet af en meget lempelig penge- og finanspolitik.

I Danske Bank fastholder vi derfor en moderat overvægt af aktier i vores rådgivningsporteføljer – dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores porteføljer og lidt færre obligationer, end vi forventer at have på lang sigt.

Vi har dog netop ændret vores sektoranbefalinger, hvor vi løfter råvaresektoren til overvægt og reducerer finanssektoren til neutral vægt.

Derfor vægter vi ned i finans ...
Siden i sommer har vi set stigende renter, hvilket har været godt for finanssektoren, herunder især bankerne. I den kommende tid risikerer sektoren imidlertid at halte efter markedsudviklingen.

”De aktuelle smitteudbrud kan få så negativ effekt på økonomierne, at centralbankerne vil være tvunget til at holde renterne lavere længere, og samtidig kan det få investorer til at nedjustere deres inflationsforventninger, hvilket ligeledes vil føre til, at renterne holder sig i ro og måske endda på kort sigt kan falde lidt. Det er isoleret set negativt for finanssektoren,” siger Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Derudover kan flere andre faktorer på kortere sigt kan hæmme sektoren.

”Som følge af coronakrisen må de europæiske banker ikke udlodde udbytter i samme omfang som de amerikanske banker, og trods Brexit-aftalen er der stadig usikkerhed om, hvilke konsekvenser Brexit får for finanssektoren – ikke mindst for bankerne med hovedsæde i London,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

LÆS OGSÅ: Et bearmarked for menneskeheden, men et bullmarked for aktier


... og derfor vægter vi op i råvarer
På et mere overordnet plan forventer Danske Bank dog stadig, at cykliske aktier vil performe godt i 2021 i takt med en forventet bedring i global økonomi.

”Derfor ønsker vi ikke at nedbringe vores samlede eksponering mod de cykliske dele af aktiemarkedet, som bortset fra finanssektoren vil trives fint i et scenarie med lavere renter i længere tid, og i stedet har vi løftet råvaresektoren til overvægt. Sektoren omfatter blandt andet minedrift, forarbejdning af metaller samt kemiske produkter, og vi forventer, at aktier inden for råvaresektoren generelt vil nyde godt af et forventet økonomisk opsving i 2021,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Foruden råvarer har vi også sektorerne IT og industri på overvægt. Det kan du læse mere om her.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante enkeltaktier inden for de forskellige sektorer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde