Del

Træt af store aktieudsving? Så se her ...

KLUMME: Bærer du dig rigtigt ad, kan du dæmpe risikoen i dine aktieinvesteringer, uden at det går ud over dit forventede afkast – snarere tværtimod. Det forklarer Danske Banks senioranalytiker, Jacob Hvidberg Falkencrone.

Kort fortalt

  • Der kan være stor forskel på risikoen ved forskellige aktier.
  • To strategier kan reducere risikoen i dine aktieinvesteringer
  • Kvalitetsaktier kan aktuelt være et godt valg for den mere forsigtige investor.

Kan jeg investere i sikre aktier? Det er et klassisk spørgsmål i urolige perioder på aktiemarkederne, senest efter de betydelige kursudsving i den forgangne uge.
Svaret er desværre et utvetydigt nej. Investering kommer altid med en risiko – det er selve forudsætningen for, at du som investor kan forvente et afkast. Men når det er sagt, kan der være stor forskel på risikoen ved forskellige aktier.

Jo mere den enkelte aktie svinger i kurs over tid, jo større siges risikoen at være – med et fagudtryk betegnet volatiliteten. Det udtrykker kort fortalt, hvor meget en akties afkast over tid svinger omkring det gennemsnitlige afkast.

Her er der meget stor forskel på forskellige aktiers risiko. Tag fx det brede STOXX 600-indeks, der indeholder 600 af de største europæiske selskaber. Ser vi på de enkelte aktier i indekset, spænder deres årlige volatilitet fra 14,7 pct. til 74,6 pct.
Aktier med lav volatilitet har givet investorer det bedste af to verdener - både lavere risiko og højere afkast.Jacob Hvidberg Falkencrone, senioranalytiker i Danske Bank
To strategier, der reducerer risikoen
STOXX 600-indekset som helhed har en volatilitet på 15,9 pct., svarende omtrent til de allermindst svingende aktier i indekset. Det skyldes den store risikospredningseffekt. Når nogle aktier i indekset falder, stiger andre nemlig, og det mindsker de samlede udsving betydeligt.

Vil du gerne have en aktieinvestering i den mest stabile ende af skalaen, kan du altså opnå dette ved at investere i en bred fond, der indeholder rigtig mange aktier – eller alternativt investere i aktierne med den laveste volatilitet.

Historisk set havde sidstnævnte strategi ikke blot reduceret dine tab i dårlige tider på aktiemarkederne, men også givet dig et højere afkast. Ser vi igen på det europæiske STOXX 600-indeks og opdeler aktierne i fem porteføljer rangeret efter deres volatilitet, så har femtedelen af aktier med den laveste volatilitet nemlig givet et merafkast på hele 218 procentpoint i forhold til femtedelen af aktier med højest volatilitet set over de seneste 15 år. Her havde investorer altså opnået det bedste af to verdener – både lavere risiko og højere afkast.

GRAF: Aktier med lavest risiko har givet højest afkast
Ser vi på STOXX 600-indekset med 600 af de største europæiske selskaber over de seneste 15 år, har den femtedel af aktierne, der har haft de mindste kursudsving (lavest volatilitet), givet et gennemsnitligt afkast på 653 pct., mens femtedelen med de største kursudsving til sammenligning har givet 435 pct. i afkast. (Der er dog ingen garanti for, at dette mønster vil gentage sig i fremtiden, og historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative).Afkast følger ikke (nødvendigvis) risiko
En gammelkendt visdom lyder ellers, at med større risiko kommer et højere forventet afkast. Det er også sandt, når vi taler om aktivklasser – på lang sigt har aktier fx historisk givet et højere afkast end obligationer, der svinger mindre i værdi. Men ser vi på aktier for sig, har der altså ikke været den samme kategoriske sammenhæng mellem risiko og afkast.

Særligt når bølgerne på aktiemarkederne går højt, er det fornuftigt at se mod aktier med lav volatilitet. Tag eksempelvis finanskrisen – her faldt lavrisikoporteføljen med 36 pct. og klarede sig således markant bedre end både højrisikoporteføljen og markedet som helhed, der faldt henholdsvis 74 pct. og 59 pct.

Se efter kvalitetsselskaber med udbytter
Men hvordan spotter man så aktierne med lavest risiko? Hvis man ikke vil fordybe sig i data og statistik, kan man blandt andet kigge efter såkaldte kvalitetsselskaber, der blandt andet er kendetegnet ved stabil indtjening og moderat gæld – og helst de selskaber, der samtidig er i stand til år efter år at udbetale høje udbytter. Historisk set har disse aktier ofte været mere robuste med tendens til at svinge mindre i værdi end markedet som helhed, blandt andet fordi de også i dårlige perioder tilbyder et forholdsvis stabilt afkast til investorerne i form af udbytter.

Bagsiden af medaljen er dog, at denne type aktier ofte halter lidt efter i perioder med store stigninger på aktiemarkederne, men i Danske Bank er det ikke vores forventning for aktiemarkederne det kommende år. Her forventer vi mere afdæmpede afkast med risiko for betydelige udsving undervejs.

 

TABEL: Historisk risiko for de danske C25-aktier
Tabellen viser den historiske risiko (volatilitet) for aktierne i det danske C25-indeks – jo højere volatilitet, jo højere historiske kursudsving og dermed risiko. Risikoen har været højest for Pandora, Genmab og Vestas. Bemærk, at tabellen ikke udgør en anbefaling af nogle aktier frem for andre.

 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.