Kort fortalt

  • Tyskerne overvejer at kickstarte deres skrantende økonomi med lempelig finanspolitik.
  • Højere tysk vækst kan løfte resten af Europa, men tyskerne er hæmmet af deres egne strikse regler.
  • De tyske politikere tænker kreativt for at stimulere økonomien uden at bryde reglerne.
  • Lempelig tysk finanspolitik kan løfte afkastpotentialet i aktier – især inden for grøn omstilling.
Tyskland er Europas kraftmotor, og når den hoster og harker, sender det rystelser gennem hele regionen. Det er netop, hvad vi ser nu. Tysklands industrisektor kæmper, økonomien oplevede negativ vækst i andet kvartal – og det lægger en dæmper på hele Europa.

Den Europæiske Centralbank har længe understøttet de europæiske økonomier med en yderst lempelig pengepolitik, men til gengæld har finanspolitikken – dvs. lavere skatter og/eller offentlige investeringer – ikke været brugt så meget de seneste år. Det kan ændre sig nu og vil være særdeles interessant set med investorøjne.
Lempelig tysk finanspolitik kan bidrage til at trække europæisk økonomi ud af dødvandet og løfte aktierne i Europa.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank

Oplagt i teorien, svært i praksis
I denne uge gik forhandlingerne om den tyske finanslov for 2020 for alvor i gang, og der spekuleres i, om Tyskland vil fyre op under kedlerne med en stor finanspolitisk stimuleringspakke.

På papiret kan det virke ligetil. Med en begrænset statsgæld, også set i forhold til fx USA og Japan, har Tyskland økonomisk råderum til at lempe, og de har grunden til det, men mange tvivler på, at de har viljen. Derudover er de begrænset af en række finanspolitiske regler.

EU har regler for, hvor store budgetunderskud EU-landene må have, og hvor meget de dermed kan tillade sig at skrue op for finanspolitikken, men navigerede tyskerne alene efter EU-reglerne, ville de faktisk have rigeligt råderum til finanspolitiske lempelser. Dertil kommer, at finansieringsomkostningerne – dvs. renterne – er historisk lave, ja faktisk negative.

Den stramme tyske spændetrøje
Tyskerne har imidlertid givet sig selv en spændetrøje på, som strammer mere end EU-reglerne:
  • Dels har tyskerne princippet om det sorte nul: Alle statslige udgiftsstigninger skal finansieres med tilsvarende stigninger i indtægterne. Det er ikke en formel regel indskrevet i lovgivningen, men et rodfæstet princip.
  • Dels er der gældsbremsen: Den strukturelle saldo (den offentlige saldo korrigeret for konjunktur og engangsforhold) må maksimalt udvise et underskud på 0,35 pct. af BNP. Reglen blev indskrevet i den tyske forfatning i 2011.

Man fristes til at tænke, at politikerne da bare kan afvige fra de regler, men her er det vigtigt at forstå, at den brede tyske befolkning faktisk bakker op om det sorte nul, og forfatningen skal ændres, hvis gældsbremsen skal afviges.De tyske politikere tænker kreativt
Der er dog tegn på, at de tyske politikere er ved at finde måder, hvorpå de kan træde lidt på speederen uden at bryde deres egne regler. Under budgetforhandlingerne er det kommet frem, at regeringen planlægger at oprette tre nye selvstændige enheder, som blandt andet skal stå i spidsen for en række klimaprojekter. Deres budgetter indgår ikke i finansloven, og derfor vil deres gæld ikke blive medregnet i gældsbremsen.

Så selvom en stor finanspolitisk lempelse er svær at implementere i Tyskland, og selvom gældsbremsen begrænser størrelsen på lempelsen, er der altså tegn på, at de tyske politikere er villige til at gøre noget – og det er i sig selv et meget stærkt signal til de finansielle markeder. Samtidig vil spirende økonomisk optimisme i Tyskland kunne brede sig som ringe i vandet til resten af Europa.

Betydningen set med investorøjne
I Danske Bank har vi aktuelt europæiske aktier på neutral vægt i vores porteføljer og ser større afkastpotentiale i amerikanske aktier. Men som vi i slutningen af august varslede i vores seneste kvartalsrapport, Quarterly House View, er lempelig tysk finanspolitik netop en af de begivenheder, der kan bidrage til at trække europæisk økonomi ud af det nuværende dødvande og løfte aktierne i Europa.

Vi følger derfor udviklingen syd for grænsen med stor interesse, selv om vi ikke vil juble for tidligt. Samtidig konstaterer vi, at tysk finanspolitik med fokus på grønne investeringer i særdeleshed kan give medvind til selskaber inden for grøn omstilling, hvor vi i forvejen ser et attraktivt afkastpotentiale i øjeblikket  blandt andet inden for elkøretøjer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde