Sjældent har det været mere vigtigt at ramme en sektor rigtigt end i år. Således kan årets afkast på 4 pct. i det amerikanske aktieindeks S&P 500 i høj grad tilskrives IT-sektorens fremgang. Ser man alene på teknologiaktierne i S&P 500, er de steget hele 14 pct. hidtil i år. Globalt set er billedet det samme. Hvor aktiemarkedet er oppe med 2,4 pct., er tallet for IT-sektoren 9,3 pct. (MSCI ACWI).

Også når man ser længere tilbage, har IT de senere år været en ekstremt vigtig bidragsyder til afkastet som investor. De seneste fem år har IT-sektoren globalt set leveret et årligt annualiseret merafkast på 12,8 pct. set i forhold til aktiemarkedet generelt.

Samtidig har det været vigtigt at ramme de rette IT-selskaber. Ser man alene på de 10 største IT-aktier anført af amerikanske giganter som fx Google (Alphabet), Apple og Facebook, har de tegnet sig for hele 25 pct. af stigningerne i det globale aktiemarked i samme periode.

IT giver eksponering mod USA
De amerikanske IT-selskaber dominerer den globale IT-sektor. Amerikansk IT udgør 71 pct. af global IT og 28 pct. af det amerikanske aktiemarked. Er man overvægtet i IT-sektoren, som vi p.t. er i Danske Bank, får man dermed automatisk en eksponering til amerikanske aktier og den positive udvikling, det amerikanske aktiemarked er inde i.

Samtidig er vi i dag milevidt fra den hysteriske hype, som prægede IT-sektoren omkring årtusindeskiftet. Hvor vi dengang oplevede, at sektoren blev handlet til en forward P/E på 53 – dvs. at investorer betalte 53 kroner pr. krones forventet indtjening i selskaberne i løbet af de kommende 12 måneder – ligger tallet nu på 18. Dermed ligger sektoren også under niveauet 19-20, som siden 2004 har været det højeste niveau, IT-sektoren har været handlet til, og det er positivt.

LÆS OGSÅ: Hvem er bange for den store stygge handelskrig?

Stærk indtjening retfærdiggør prisen
En forward P/E på 18 er højere end det generelle niveau for aktiemarkedet, men en høj indtjeningsvækst i IT-selskaberne er med til at retfærdiggøre den højere værdiansættelse. Over de seneste 5 år har IT-sektorens vækstrater konstant været 7-8 procentpoint højere end markedet generelt og 3-4 procentpoint højere end næstbedste sektor.

Årsagen til indtjeningsvæksten skyldes i høj grad digitaliseringens gennembrud, hvor teknologi er blevet en afgørende faktor for succes på tværs af sektorer. Teknologi er blevet en hjørnesten i jagten på at strømline driften af virksomheder og give kunderne de bedste oplevelser.

Selskaber har blandt andet fået øjnene op for værdien af deres data, og det har ført til øgede investeringer i teknologier relateret til big data, kunstig intelligens og cloud computing. Yderligere har forbedrede datahastigheder og bedre fremvisere – dvs. smartphones og tablets – ført til ændrede forbrugertrends og øget forbrug inden for digital underholdning som spil, musik og video.

Sektorens positive kendetegn
Solide balancer og stærke cash flows er generelle kendetegn for IT-sektoren, og de seneste år er det i stigende grad kommet aktionærerne til gode via øgede udbytter og selskabernes opkøb af egne aktier. Den amerikanske IT-sektor var ubetinget den sektor, som hev flest penge hjem til USA, da den amerikanske skatteform med virkning fra 2018 gjorde det mere attraktivt at hjemtage overskud ophobet i udlandet. Mange af disse midler er siden blevet kanaliseret videre til aktionærerne. Blandt andet fordoblede IT-sektoren i første kvartal af 2018 sine aktietilbagekøb set i forhold til året før.

Vi er opmærksomme på, IT-sektoren i dag har fået en størrelse, der gør hele aktiemarkedet sårbart overfor udviklingen i IT-sektoren. IT udgør i dag omkring 20 pct. af det globale aktiemarked (MSCI ACWI) og er dermed den sektor, der vægter tungest.

Derfor har vi naturligvis meget fokus på forhold, der kan ændre sektorens indtjeningsvækst og værdiansættelse – herunder fx følgevirkninger af en handelskrig. Men efter vores vurdering ser udsigterne for IT-sektoren stadig lyse ud, og med en stærk indtjeningsvækst og en prisfastsættelse, som fortsat er fornuftig, fastholder vi vores overvægt i IT-aktier.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Alle afkast i artiklen er opgjort i lokal valuta. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, der også kan blive negative. Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.