Kort fortalt

  • Uventet og ekstraordinær udvikling i år har ramt alle investorer.
  • Vi begynder at kunne se rentetoppen i horisonten i denne omgang.
  • Det kan dog fortsat blive værre, før det bliver bedre.
  • Udviklingen giver interessante muligheder inden for obligationer.


Årets store rentestigninger har over en bred kam gjort ondt på investorer. De største og hurtigste rentestigninger siden 1994 har både rystet aktiemarkedet og investorer i obligationer, da rentestigninger er ensbetydende med faldende obligationskurser.

”Det er både uventet og helt ekstraordinært, hvad vi oplever på obligationsmarkederne i år, drevet af den høje inflation, der har udløst de største tab på obligationer i årtier. Normalt er obligationer garant for en betydelig grad af stabilitet i afkastet, men på grund af de store rentestigninger er det ikke tilfældet i år. Derfor har selv de mest forsigtige investorer med en stor andel af obligationer i porteføljen haft markante tab i år, selv om investorer med mange aktier dog typisk er endnu hårdere ramt,” siger Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.
De markant højere renter betyder, at det nu er muligt at få et fornuftigt løbende afkast som investor i obligationer. 
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Recessionsfrygt kan blive et vendepunkt
I en ny renteanalyse vurderer Danske Bank, at det potentielt kan blive lidt værre endnu på obligationsmarkederne, før det bliver bedre. Ser vi på de lange renter, er forventningen således, at de skal yderligere en tand i vejret i løbet af de kommende tre måneder.

Eksempelvis er forventningen, at renten på 10-årige danske statsobligationer skal op i 2,25 pct. mod aktuelt omkring 1,90 pct., mens de 10-årige amerikanske statsobligationer skal op i 3,75 pct. mod omkring 3,20 pct. i dag (pr. 27.06.2022, kl. 12).

”Det forventer vi til gengæld også vil være rentetoppen i denne konjunkturcyklus. Lige nu er der stadig meget fokus på det høje inflationspres og renteforhøjelserne fra centralbankerne, der kommer tættere på i Europa og allerede er godt i gang i USA. Men på 6 til 12 måneders sigt venter vi, at de lange renter vil falde en smule igen i takt med, at markedet i stigende grad vil fokusere på risikoen for en økonomisk recession i Europa og USA og en vending fra centralbankerne, hvor de potentiel begynder at sætte renterne ned igen for at stimulere økonomien,” siger Frank Øland.

FOR BOLIGEJERE: Fortsat pres på realkreditmarkedet

Danske Banks nye renteprognose indikerer, at 4%-lånet (30 år med afdrag) vil falde yderligere i kurs, og at 5%-lånet med afdrag bliver standardlånet de kommende kvartaler. Ifølge prognosen kan det heller ikke udelukkes, at et 30-årigt 6%-lån uden afdrag i 10 eller 30 år kan komme på paletten. På 12 måneders sigt kan forventningen om lavere lange renter dog betyde et comeback til 4%-lånet igen.
De færreste havde set det komme
Begynder renterne så småt at falde igen, vil det for investorer give et tiltrængt løft til obligationskurserne. Chefstrategen understreger dog, at renteforventningerne er forbundet med usikkerhed.

”Ved årsskiftet havde de færreste forestillet sig de rente- og inflationsniveauer, vi oplever i øjeblikket, og det er selvfølgelig muligt, at vi endnu engang undervurderer inflationen og presset opad på renterne i den kommende tid. Men modsat er det også muligt, at vi undervurderer det forventede rentefald i 2023, når vi efter vores vurdering får en recession,” fortæller Frank Øland.

SE OGSÅ: Webinar – sådan håndterer du en recession som investor

Bedre muligheder i obligationer
De markant højere renter betyder, at det nu er muligt at få et fornuftigt løbende afkast som investor i obligationer. Hvis man fx investerer i obligationer med en varighed (et mål for løbetid) på ca. 3-5 år, så kan man få en fornuftig rente med en begrænset renterisiko, dvs. at kurstabet ved en evt. yderligere rentestigning er væsentligt mindre end på fx 30 årige realkreditobligationer. Det bidrager til, at Danske Bank aktuelt anbefaler investorer at have en neutral vægt i aktier og obligationer i porteføljen – dvs. at du har den samme fordeling mellem aktier og obligationer i din portefølje, som du forventer at have på længere sigt.

”Vores lidt forsigtige tilgang til aktier hænger dog også sammen med, at vi fortsat ser betydelige usikkerhedsfaktorer for aktiemarkedet – herunder i forhold til, om vi får en økonomisk recession, og hvor dyb og langvarig den i givet fald bliver,” siger Frank Øland.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder