Vi har i år været vidner til lidt af et sammenbrud i renterne, og rentefaldet tog fart i begyndelsen af august efter optrapningen af handelskrigen mellem USA og Kina.

”I Europa oplever vi historisk lave renteniveauer, og vi forventer ikke, at det vender lige foreløbig. Tværtimod forventer vi yderligere beskedne rentefald i Europa og USA resten af 2019,” siger Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

For mange boligejere er det en fantastisk udvikling, der giver attraktive konverteringsmuligheder, mens boligkøbere kan låne billigt. Men hvad betyder de lave renter for aktieinvestorer? Her beskriver Lars Skovgaard Andersen, hvor de lave renter trækker op og ned for aktiemarkederne:

POSITIVT FOR AKTIER:

• Lavere låneomkostninger øger bundlinjen: Lavere renter betyder generelt billigere låneomkostninger for selskaber, hvilket kan aflæses på deres bundlinjer, og det løfter aktiekurserne.

• Højere nutidsværdi løfter kursmål på aktier: Når analytikere vurderer værdien af den fremtidige indtjening i selskaber, beregner de en såkaldt nutidsværdi af disse pengestrømme, og til det formål anvender de en rentesats (teknisk betegnet en tilbagediskonteringsfaktor). Når denne rentesats bliver lavere, øger det nutidsværdien af selskabernes fremtidige indtjening, og det løfter dermed også analytikernes vurdering af de kurser, aktierne bør handles til.

• Større udbytter/aktietilbagekøb til glæde for aktionærer: Når selskaber kan låne billigt, øger det deres mulighed for at betale investorerne tilbage via udbytter eller aktietilbagekøb. Faktisk har 2019 været et rekordår for aktietilbagekøb, og denne tendens kan potentielt understøtte aktiemarkederne længe endnu. I teknisk forstand skyldes det, at de såkaldte kapitalomkostninger for driften af selskaber dels består af omkostningerne til egenkapitalen, som er det afkast, aktionærerne kræver, og dels omkostningerne til gælden, som selskabet optager. Og da gældsomkostningerne er faldet relativt mest, begynder det at være attraktivt for selskaber at optage gæld, som bruges til udbetaling af udbytter/aktietilbagekøb til glæde for aktionærerne.

NEGATIVT FOR AKTIER:
• Investorer tager for meget risiko: Når obligationer næsten ingen rente giver, presser det investorer mod mere risikable aktiver som aktier for at skabe et positivt afkast. Man kalder det crowding, og det kan skabe boblelignende tilstande på aktiemarkederne og udløse et større kursfald, hvis den økonomiske vækst pludselig aftager, og usikkerheden stiger på finansmarkederne. Så er der potentielt rigtig mange investorer, der får travlt med at sælge ud af aktier.

• Bankerne bliver udfordret: Banker henter traditionelt en betydelig del af deres indtjening på forskellen mellem ind- og udlånsrenten, også betegnet rentemarginalen – eller sagt på en anden måde: De forlanger en højere rente på udlån, end de tilbyder på indlån. De faldende renter presser imidlertid bankernes rentemarginal og dermed deres indtjening, og i værste fald taber bankerne penge på indlån fra kunder, hvis de er nødt til at placere indlånsoverskud til negative renter, men ikke opkræver negative renter på kundernes indlånskonti. Og svage banker og dårlig finansiel stabilitet kan brede sig som ringe i vandet til resten af aktiemarkederne.

• De lave renter eksisterer af en grund: Lave renter er typisk et tegn på, at økonomierne har brug for kunstigt åndedræt for at øge væksten, og det betyder også, at risikoen ved aktiemarkederne kan være forhøjet i perioder, hvor renten sænkes.

BETYDNING FOR VORES ALLOKERING:

Overordnet set vurderer vi, at de positive effekter af lave renter mere end opvejer de negative, og derfor anbefaler vi i Danske Bank fortsat en lille overvægt i aktier på bekostning af obligationer. Centralbankerne har bidraget stærkt til rentefaldet med deres lempelige pengepolitik, og vores vurdering er, at den pengepolitiske rygstøtte fra centralbankerne fortsat kan holde væksten på et rimeligt niveau, der sikrer en fornuftig indtjening i selskaberne. Vi har især fokus på kvalitetsselskaber, der betaler pæne udbytter til aktionærerne. Kvalitetsselskaber er blandt andet kendetegnet ved stabil indtjening og lav gæld, og udbytteaktier med præg af kvalitet er erfaringsmæssigt mere robuste end aktiemarkedet generelt i urolige og usikre tider.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde