Del

Vælgerne og investorerne vil have det samme

Den grønne dagsorden dominerer både i valgkampen og når danskerne investerer deres opsparing, og der kommer løbende nye investeringsmuligheder med fokus på bæredygtighed.

Vælgerne betragter miljø- og klimapolitik som det vigtigste politikområde frem mod folketingsvalget – et pænt stykke foran sundhedspolitik og udlændingepolitik på de følgende pladser. Det viser en ny Norstat-måling udført for Altinget og Jyllands-Posten, og den grønne dagsorden i samfundet sætter også sit præg på, hvordan danskerne investerer deres opsparing.

”Især det seneste halve år har vi fået markant flere henvendelser om bæredygtige investeringer,” fortæller John Poulsen, der er investeringschef i Danske Bank.

Der kan ifølge investeringschefen være forskellige motiver bag den stigende interesse.

”Hvor nogle investorer har et stærkt ønske om at gøre en positiv forskel via deres investeringer, er det for andre investorer nok en mere nøgtern kalkule af, at bæredygtighed potentielt kan være en trend med interessante afkastperspektiver,” siger han.

Forskellige opfattelser af bæredygtighed
Samtidig kan det ifølge John Poulsen variere, hvad de enkelte kunder forbinder med bæredygtige investeringer.

”Nogle kunder ønsker at investere i selskaber, der via deres produkter fremmer en bæredygtig udvikling – fx via teknologier inden for vedvarende energi, genanvendelse af affald samt vand- og energibesparelser. Mens andre kunder har mere fokus på at undgå selskaber i brancher, som de ikke ønsker at understøtte. Det kan fx være selskaber inden for tobak og udvinding af fossile brændstoffer,” fortæller han.
Sidste år lancerede vi to nye fonde inden for henholdsvis klima og vand.John Poulsen, investeringschef i Danske Bank
Bæredygtighed handler dog ikke kun om virksomheders produkter, men mere bredt om hvordan virksomheder arbejder med miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse – også betegnet ESG (environment, social, governance).

”ESG er på tværs af brancher et centralt pejlemærke for graden af bæredygtighed i virksomheders drift – fx i forhold til CO2-udledning, bortskaffelse af farligt afkald, arbejdsforhold for medarbejderne og gennemsigtighed i regnskaberne,” forklarer John Poulsen.

Hvad gør Danske Bank for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige investeringer?
”Vi gør mange ting og på flere niveauer. Dels har vi det sidste halvandet år styrket vores generelle investeringsprocesser, så bæredygtighed over en bred kam har større vægt, når vi forvalter kunders midler i fonde og porteføljeløsninger. Dels udbyder vi nye, konkrete investeringsprodukter med forskellige aspekter af bæredygtighed i højsædet."

Hvilke investeringsprodukter er det?
"På aktiesiden har vi blandt andet haft fokus på tematiske investeringsprodukter, hvor vi fx sidste år udbød to nye fonde inden for henholdsvis klima og vand, og de kommende måneder forventer vi yderligere at udbyde en eller flere nye fonde med særligt fokus på bæredygtighed.

På obligationssiden har vi succes med en fond, der primært investerer i virksomhedsobligationer fra europæiske selskaber med en solid bæredygtighedsprofil og på forhånd fravælger selskaber, der henter en større del af deres omsætning fra fx tobak, militært udstyr og udvinding af fossile brændstoffer."

Hvordan har bæredygtighed fået større vægt i jeres generelle investeringsprocesser?
”Her er ESG-integration og aktivt ejerskab et par af nøgleordene. ESG-faktorer udgør i dag en integreret del af investeringsprocesserne, når porteføljeforvaltere i Danske Bank udvælger, hvilke selskaber de vil investere i. Ved både at inddrage finansielle faktorer og ESG-faktorer opnår porteføljeforvalterne et bedre helhedsbillede af de enkelte selskaber og de risici og muligheder, der er forbundet med en investering i dem. Vores forventning er, at det er med til at sikre vores kunder attraktive og mere stabile afkast på lang sigt.

Samtidig forsøger vi via aktivt ejerskab at påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller for at understøtte den langsigtede værdiskabelse. Det gør vi både via direkte dialog med selskaber og afgivelse af stemmer på deres generalforsamlinger.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.