Kort fortalt 

  • Coronavirussen har også i denne uge udløst store aktiekursfald.
  • Hjælpepakker fra regeringer og centralbanker vil være med til at holde hånden under økonomien.
  • Vi forventer en genopretning af den økonomiske vækst i andet halvår af 2020.
  • Vi anbefaler investorer at holde fast i deres strategi.


Over store dele af verden har nedlukningen af samfund og landegrænser taget til i omfang i denne uge, og de store kursfald på aktiemarkederne er fortsat. Usikkerheden på de finansielle markeder er ekstrem høj. En række spørgsmål går igen, når kunder i disse dage kontakter investeringsrådgiverne i Danske Bank. Her giver chefstrateg Henrik Drusebjerg og hans strategiteam svar på de mest udbredte spørgsmål:

Hvordan anbefaler I investorer at forholde sig i øjeblikket?
Trods den store usikkerhed anbefaler vi generelt investorer at holde fast i deres investeringer, hvis de passer til deres investeringsprofil. Fælles for alle historiske kriser gælder, at aktiemarkederne altid er kommet stærkt igen, og det forventer vi også denne gang. Som langsigtet investor har det bedste værn mod tab altid været tid og tålmodighed.
Vi forventer, at coronavirussens negative effekter på økonomien vil være midlertidigeHenrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Hvornår vurderer I, at bunden er nået på aktiemarkederne – og hvilke indikatorer holder i øje med for at vurdere, om vi nærmer os bunden?
Det er umuligt at sige, om aktierne rammer bunden i morgen, om en uge eller om en måned – og ret beset kender man først bunden, nogle uger efter man har ramt den. Selv om den kommende tid bliver et langt, sejt træk for global økonomi og de finansielle markeder, forventer vi dog at have lagt de værste fald bag os på aktiemarkederne.

Der er flere indikatorer, vi holder øje med:

• VIRUSSENS UDVIKLNG: Vi har fokus på den fortsatte udvikling i spredningen af coronavirus, og her skulle vi gerne se, at de omfattende foranstaltninger for at bremse spredningen bærer frugt i de kommende uger. I Kina lader de heldigvis fortsat til at have virussen under kontrol.

• REGERINGER OG CENTRALBANKER: Derudover holder vi øje med de mange økonomiske tiltag fra regeringer og centralbanker over hele verden. De spiller en afgørende rolle for at afværge en længerevarende økonomiske krise, og generelt vurderer vi, at de i øjeblikket foretager de rigtige – og nødvendige – skridt for at understøtte økonomierne. Senest har Den Europæiske Centralbank annonceret et massivt program for opkøb af obligationer for op til 110 milliarder euro om måneden for at holde hånden under statsobligationer og virksomhedsobligationer, så renterne ikke løber løbsk fx i Italien. Det er et vanvittigt stort beløb, som kan vise sig afgørende for at vende udviklingen og undgå en større økonomisk nedsmeltning i Europa.

• PSYKOLOGI: Endeligt er der et stort element af markedspsykologi, hvor den ekstremt negative stemning vil vende på et tidspunkt. Her til morgen (torsdag 19. marts) var globale aktier faldet omkring 30 pct. siden toppen. På et tidspunkt vil der være indregnet så negative forventninger til fremtiden i aktiekurserne, at der er markant større sandsynlighed for, at udviklingen overrasker positivt.

Erfaringsmæssigt vil vendingen på aktiemarkederne komme et godt stykke tid før vendingen i økonomien, når investorer begynder at se de første lyspunkter i horisonten.

Befinder vi os i en økonomisk recession nu – og hvor længe vil vi i så fald gøre det?
Ja, med de seneste ugers voldsomme opbremsning i den økonomiske aktivitet i store dele af verden befinder vi os nu i en økonomisk recession, og det vil vi utvivlsomt blive ved med i de kommende måneder. I Danske Bank er det dog fortsat vores hovedscenarie, at vi ikke får en længerevarende økonomisk recession – blandt andet fordi stater og centralbanker som nævnt søsætter meget omfattende økonomiske hjælpepakker for at understøtte virksomheder og redde arbejdspladser. Vi forventer derfor, at coronavirussens negative effekter på økonomien vil være midlertidige, og at vi i løbet af andet halvår af 2020 vil se en genopretning af den økonomiske vækst.

Dermed forventer vi også, at der mere vil være tale om en såkaldt teknisk recession, som er et par kvartaler i træk med negativ økonomisk vækst, end en recession i mere klassisk forstand med en længerevarende lavkonjunktur.

Hvor lang tid går der, før aktiekurserne er tilbage på niveauet før coronakrisen?
Det er umuligt at give et konkret svar på spørgsmålet, da det blandt andet afhænger af den fortsatte udvikling for coronakrisen i de kommende uger og måneder, samt hvor hurtig og kraftig den økonomiske genopretning bliver derefter.

Vi befinder os nu i et såkaldt bear-marked, som er en betegnelse for en periode med kursfald på mindst 20 pct., og historisk set har det amerikanske aktiemarked (S&P 500-indekset) oplevet 13 bear-markeder siden 1928 med et gennemsnitligt kursfald på 39 pct. Her har det i gennemsnit taget aktierne omkring 4 år og 4 måneder at nå tilbage til topniveauet før kursfaldene. Historiske data er dog ingen pålidelige indikator for fremtiden. Hver eneste krise har sine egne karakteristika og sit eget forløb.

Hvor nogle historiske bear-markeder har været udløst af længerevarende økonomiske recessioner, forventer vi en forholdsvis hurtig genrejsning af den økonomisk vækst efter coronakrisen. Det vil selvfølgelig være positivt – også set med investorøjne.

Skal jeg udnytte de store kursfald til at købe op i aktier?
Aktuelt er usikkerheden fortsat for stor til, at vi i Danske Bank øger andelen af aktier i vores porteføljer. Hvis du ønsker at udnytte kursfaldene til at købe aktier, anbefaler vi generelt at investere bredt i aktiemarkedet i stedet for at investere i få enkeltaktier – fx via en såkaldt indeksfond, der investerer i et meget bredt udsnit af aktier. Dermed reducerer du din risiko for at have alt for store investeringer i selskaber, der viser sig at blive ekstraordinært hårdt ramt af coronavirussen og den økonomiske afmatning.

Vil du investere i enkeltaktier, anbefaler vi generelt at fokusere på såkaldte kvalitetsaktier, som er en særlig betegnelse for selskaber, der blandt andet har lav gæld og stabil vækst i indtjeningen. De vil generelt være bedst rustet til at klare sig igennem trængselstider. Du kan finde interessante kvalitetsaktier i alle sektorer og på tværs af alle regioner, men i særdeleshed inden for IT-sektoren.

Burde man som investor have forudset coronakrisen?
I Danske Bank havde vi ikke for en måned siden forestillet os, at situationen kunne udvikle sig så alvorligt hverken i samfundet eller på de finansielle markeder. Det er vist de færreste, der havde forventet denne udvikling, heller ikke de danske myndigheder og det danske sundhedssystem, og det samme gælder generelt for resten af Europa og USA. Den gængse opfattelse var, at man ville være i stand til at forhindre omfattende udbredelse på vores breddegrader, og rent faktisk nåede de globale aktiemarkeder deres højeste niveau nogensinde så sent som 19. februar i år, få dage før kurserne for alvor begyndte at falde. På det tidspunkt viste data fra Kina, at de var ved at knække kurven over antallet af nye smittede, og der var mange andre faktorer i global økonomi, der gav grobund for optimisme.

Samtidig er det ikke kun coronavirussen, der har ramt de finansielle markeder. Kort inde i coronakrisen valgte Rusland og Saudi-Arabien at indlede en oliepriskrig, der førte til historisk store prisfald på olie og skubbede et allerede skrøbeligt aktiemarked ud over kanten. De faldende oliepriser rammer blandt andet energiselskaber og virksomhedsobligationer udstedt af disse selskaber, og det har forstærket den udbredte stress i de finansielle markeder og forplantet sig negativt til aktiemarkederne.

Der bliver talt meget om, at der er stress i markedet for kreditobligationer – dvs. virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Hvad vil det sige, og hvorfor er det vigtigt?
Coronakrisen og oliepriskrigen har som nævnt ikke kun ramt aktiemarkederne, men også markedet for kreditobligationer, hvor vi blandt andet har set store kursfald på virksomhedsobligationer, og det har yderligere forstærket kursfaldene på aktiemarkederne. Det skyldes blandt andet, at virksomhedsobligationer generelt er illikivide – dvs. at de kan være vanskelige for investorer at sælge hurtigt. Det samme gælder emerging markets-obligationer. Aktier er derimod likvide, så når investorer lider store tab og skal reducere risikoen i deres porteføljer, er det meget nemmere og hurtigere for dem at sælge ud af aktier end kreditobligationer. Dermed har krisen inden for kreditobligationer yderligere accelereret aktiekursfaldene.

Vi forventer dog, at centralbankerne i Europa og USA med deres store programmer for opkøb af blandt andet virksomhedsobligationer kan være med til at lægge en dæmper på stressen i markedet for kreditobligationer, hvilket dermed også vil være positivt for aktiemarkederne.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.