Kort fortalt

  • Fokus på regulering kostede dyrt for sundhedsaktier ved præsidentvalget i USA i 2016.
  • Mange kandidater til 2020-valget har sundhedsbehandling som mærkesag.
  • Politisk usikkerhed (og sektorrotation) har allerede ført til kursfald for sundhedsaktier.
  • Ingen grund til brandudsalg af sundhedsaktier, men tjek risikospredningen.
Det amerikanske præsidentvalg i 2016 var ikke blot et ubehageligt chok for Hillary Clinton og mange vælgere, men også for sundhedssektoren.

Lavere medicinpriser blev en mærkesag i valgkampen og kostede dyrt for sundhedsaktierne, der i valgåret haltede 15,9 procentpoint efter det generelle aktiemarked i USA, mens de europæiske sundhedsaktier haltede 11,6 procentpoint efter markedet i Europa. Nu risikerer vi, at historien gentager sig.

Selv om der først er præsidentvalg i november 2020, er udskillelsesløbet blandt de demokratiske kandidater i fuld gang, og en af de vigtigste mærkesager blandt topkandidater som Joe Biden, Bernie Sanders og Kamala Harris er, at alle amerikanere skal have adgang til sundhedsbehandling.

”Samtidig gik Donald Trump også hårdt til sundhedssektoren i 2016 og holder sig formentlig heller ikke tilbage denne gang, så derfor kan sektoren gå en hård tid i møde frem mod valget med fokus på øget regulering,” vurderer Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.
Vi risikerer altså, at den gode langsigtede case bliver overskygget af politisk usikkerhed, hvis der går overbudspolitik i den amerikanske valgkamp.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank

En stærk langsigtet case, men ...
Ser vi bort fra den stigende reguleringsrisiko, har han ellers et rigtig positivt langsigtet syn på sektoren, som han betegner som et must i porteføljen.

”Det er en sektor med en stærk strukturel langsigtet vækst, som blandt andet er drevet af aldrende befolkninger og intensiv udvikling af nye lægemidler, og samtidig ser vi en øget opkøbsaktivitet inden for sektoren, der er med til at understøtte aktiekurserne. Men på kortere sigt risikerer vi altså, at den gode langsigtede case bliver overskygget af politisk usikkerhed, hvis der går overbudspolitik i den amerikanske valgkamp – og det var derfor også medvirkende til, at vi tidligere i år nedjusterede sundhedssektoren fra overvægt til neutral vægt,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

LÆS OGSÅ: Derfor forventer strategen højest afkast fra amerikanske aktier.

Fornyet optimisme rammer sundhedsaktier
De seneste dages kursfald for mange sundhedsaktier – herunder også danske Novo Nordisk – skyldes da også, at flere finanshuse har været ude og advare om den politiske risiko ved sundhedssektoren, og derudover har der også været et element af sektorrotation.

”Sundhed er en defensiv sektor med større stabilitet i indtjeningen end mere konjunkturfølsomme sektorer, og det giver som regel sundhedsaktier en vis robusthed i usikre tider. Således har sektoren også været blandt de bedst performende efter eskaleringen af handelskrigen – men modsat bliver den straffet nu, hvor de seneste udmeldinger fra amerikanerne og kineserne har øget investorernes tro på en forhandlingsløsning og deres appetit på mere cykliske aktier,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Hvad gør man som investor?
Investeringsstrategen opfordrer ikke til at større brandudsalg af sundhedsaktier, men understreger blot, at sundhedsaktier ikke bør udgør en alt for stor andel af ens aktieportefølje. Ser man på aktieindekset MSCI World, udgør sundhedssektoren knap 13 pct. af det globale aktiemarked, og det er en meget god rettesnor af have som investor, når man kigger på sin egen portefølje.

"Vores erfaring er dog, at mange danske investorer har en større andel af sundhedsaktier i porteføljen, fordi sundhedssektoren med Novo Nordisk i spidsen vægter ekstremt tungt på det danske aktiemarked. Disse investorer bør overveje at få en bedre risikospredning i deres investeringer, så de bliver mindre sårbare over for den politiske usikkerhed i sundhedssektoren," siger han.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde