Kort fortalt 

  • Valutakurserne har i år løftet afkastet fra aktier fra blandt andet USA og Kina.
  • Det er vanskeligt og usikkert at planlægge sine investeringer efter valutakurserne.
  • God risikospredning på tværs af lande og regioner reducerer valutarisikoen.
Har du investeret i aktier uden for Danmarks og eurozonens grænser, kan du formentlig sende valutakurserne en varm tanke, når du kigger på dit afkast hidtil i år. Uanset om du kigger mod øst eller vest, har styrkede valutakurser boostet dit afkast.

Tag fx amerikanske aktier, der hidtil i 2019 har givet et afkast på 20,8 pct. målt i dollar. Opgjort i danske kroner er afkastet 25,0 pct., og det skyldes, at dollaren er blevet styrket over for kronen i år. Dermed har danske investorer fået en valutagevinst oveni kursgevinsten fra aktierne.

Billedet gentager sig, når man ser på aktier fra Kina, Japan, Storbritannien samt emerging markets (se graf herunder).”Selv om mange investorer ikke tænker over det, kan valutakurserne faktisk spille en stor rolle for afkastet i både positiv og negativ retning. I år er euroen og dermed kronen blevet svækket over for en lang række valutaer, så de fleste investorer har fået medvind på den front – også investorer i Danske Banks investeringsløsninger,” fortæller Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

Er valutakurserne en faktor, man skal planlægge sine investeringer efter?

”Valutakurser er en vanskelig og usikker faktor at planlægge sine investeringer efter og bør aldrig være det primære pejlemærke. Vores udgangspunkt er altid at investere der, hvor vi ser det største afkastpotentiale fra aktierne, uanset om det er enkeltaktier eller en hel region eller sektor, vi har fokus på. Men selvfølgelig udgør valutakurser en del af det samlede billede, når vi vurderer selskaber og investeringsmuligheder. Skal vi fx vurdere potentialet i amerikanske aktier, vil en stærk dollar jo blandt andet svække amerikanske eksportselskabers konkurrenceevne."

LÆS OGSÅ: Derfor ser strategen størst afkastpotentiale i amerikanske aktier.

Men bliver man ikke unødigt sårbar over for valutarisikoen, hvis man ikke tager højde for den?

”Vores erfaring er, at gevinster og tab fra udsving i valutakurserne over tid har det med at udligne sig selv. Virksomheders indtjening er en langt vigtigere faktor for det langsigtede afkast, så derfor er vores hovedfokus altid på indtjening samt værdiansættelse – dvs. hvordan aktierne er prisfastsat i forhold til den forventede fremtidige indtjening fra selskaberne. Men som altid skal man sørge for god risikospredning på tværs af lande og regioner, og dermed bliver man også mindre sårbar over for store valutaudsving i enkelte lande eller regioner."
Selv afkastet fra norske og svenske kroner kan blive betydeligt påvirket af udsving i valutakurserne.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Hvor er valutarisikoen størst?
”Så snart du bevæger dig uden for Danmarks og eurozonens grænser, er der en betydelig valutarisiko, og det gælder, uanset om du investerer i Japan, USA, Kina, Storbritannien eller et helt femte land. Selv afkastet fra norske og svenske aktier kan blive betydeligt påvirket af udsving i valutakurserne. I værste – eller bedste – fald kan valutakurserne faktisk svinge betydeligt fra uge til uge, det har vi fx set med det britiske pund undervejs i det dramatiske Brexit-forløb."

Kan man afdække valutarisikoen som investor?
”Ja, hvis du ikke ønsker at påtage dig valutarisikoen, men alene aktierisikoen, kan du fx afdække valutarisikoen med valutaoptioner og valutaterminsforretninger, men det er meget komplekse produkter og er forbundet med omkostninger. Det er ikke noget, vi normalt anbefaler investorer at gøre.”

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde