Kort fortalt

  • Historiske bear markets viser, at vi kan få yderligere aktiekursfald.
  • Det kan blive en væsentlig faktor, om vi får en recession eller ej.
  • Vi vurderer dog, at en mild ression er indregnet i aktiekurserne nu.
  • Vi anbefaler investorer at have en behersket risikoappetit.


Hvorfor er vi havnet i et bear market?
”Inflationen har nået niveauer, mange af os aldrig har oplevet før eller næsten ikke kan huske, og det kan centralbankerne ikke leve med længere. Derfor vil de begynde at hæve renterne betydeligt for at dæmpe den økonomiske aktivitet og dermed få inflationen ned – i USA er centralbanken faktisk allerede godt i gang – og markedet er bange for, at det vil udløse en recession. Dvs. en betydelig tilbagegang i den økonomiske aktivitet. Markedsrenterne er allerede steget betydeligt i år, og oveni det har vi så en krig i Ukraine, som yderligere presser energi- og fødevarepriserne op og dermed har forstærket problemet med høj inflation og stigende renter. Det har sendt aktiekurserne ned,” fortæller Sofie Manja Eger Huus, som er seniorstrateg i Danske Bank.
En mild recession er efter vores vurdering stort set indregnet i de aktuelle aktiekurser.
Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank. 
Kan aktierne falde yderligere herfra?
”Det korte svar er ja. Historien fortæller os, at bear markets nogle gange er begyndelsen på større kursfald, især hvis de får følgeskab af en recession. De sidste 150 år har budt på 24 bear markets for det amerikanske S&P 500-indeks, og her er kurserne i gennemsnit faldet 36 pct. Dette gennemsnit dækker dog over betydelige forskelle, alt efter om bear markets kombineres med en recession eller ej. Bear markets med en recession oveni hatten har i gennemsnit givet et kursfald på 39 pct., mens bear markets uden recession har givet kursfald på 25 pct. i gennemsnit. Baseret på de historiske data kan det derfor få stor betydning, om vi får en recession eller ej, men der er selvfølgelig ingen garanti for, at disse historiske mønstre gentager sig."

Bjørne og tyre på aktiemarkedet

Et bear market er en amerikansk betegnelse for en periode, hvor aktiemarkedet er faldet med mindst 20 pct. Mindre kursfald bliver typisk betegnet en korrektion.

Modsætningen til et bear market er et bull market, der beskriver en periode med kursstigninger på mindst 20 pct. siden seneste bund på aktiemarkedet. 

Historisk set har bull markets varet meget længere end bear markets. Stigende aktiekurser har generelt har været normaltilstanden, afbrudt af midlertidige bear markets og korrektioner undervejs.
Får vi så en recession?
”I Danske Bank er vores vurdering, at vi får en mild recession inden for et års tid. Det bliver svært for den amerikanske centralbank at lave en såkaldt blød landing – dvs. at få inflationen ned, uden at det går ud over aktiviteten i samfundet. Det siger historien os, og centralbanken i USA er kommet sent i gang med pengepolitiske stramninger. Derfor må vi også sige, at aktierne sagtens kan falde mere end de 20 pct., som de allerede er faldet. Hvis vi derimod undgår en recession, hvilket selvfølgelig også stadig er en mulighed, så kan vi på den anden side godt være tæt på bunden i aktiemarkedet. En mild recession er efter vores vurdering stort set indregnet i de aktuelle aktiekurser, så hvis der kommer tegn på, at inflationen er på vej ned, og centralbankerne kan sænke skuldrene lidt og skrue ned for den aggressive retorik i forhold til pengepolitiske stramninger, kan det sandsynligvis ændre markedsstemningen til det bedre."

LÆS OGSÅ: Vi forventer en recession – hvad gør du som investor?

Hvad skal jeg gøre som investor?
”Først og fremmest anbefaler vi, at du bevarer roen og holder dig til din strategi. Perioder med store kursudsving er et grundvilkår på aktiemarkedet.

Når det er sagt, anbefaler vi investorer at have en behersket risikoappetit i øjeblikket og afstå fra at tage unødige risici. I Danske Bank har vi siden december 2021 anbefalet investorer at have en neutral tilgang til aktier. Det betyder, at vi i øjeblikket anbefaler investorer at have den samme andel af aktier i deres portefølje, som de forventer at have på længere sigt, hvor vi i det meste af 2021 anbefalede investorer at have en overvægt i aktier. Inden for aktier foretrækker vi kvalitetsselskaber, som er robuste selskaber, der er godt rustet til at klare sig igennem stormfulde perioder, fordi de har et solidt økonomisk fundament og solide forretningsmodeller. Det amerikanske aktiemarked har en stor andel af kvalitetsselskaber, og det medvirker til, at vi aktuelt anbefaler en overvægt i amerikanske aktier.

Har du nye midler, som du overvejer at investere, er det selvfølgelig umuligt at sige, om du skal investere nu eller med fordel kan vente lidt, men historisk set har det været vigtigere, hvor længe du har været investeret, end præcis hvornår du har investeret. Her har tiden i markedet altså været langt vigtigere end timingen af markedet."


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder