Handelskrigen mellem Kina og USA tog en overraskende og negativ drejning i weekenden. Den amerikanske præsident, Donald Trump, meldte overraskende ud, at USA på fredag vil hæve straftolden på kinesiske importvarer til en værdi af 200 mia. dollar fra de nuværende 10 pct. til 25 pct. Desuden truer Trump med at pålægge resten af de kinesiske importvarer til USA (325 mia. dollar) samme toldsats, da han ikke er tilfreds med fremskridtene i forhandlingerne med Kina i handelskonflikten.

Udmeldingen har givet store negative udsving på de finansielle markeder i Asien, hvor det kinesiske aktiemarked fx faldt 5,6 pct. i nat. Nyheden påvirker også de vestlige markeder negativt i dag – og turbulensen vil sandsynligvis fortsætte i de kommende dage. Man skal dog huske på, at markederne er steget ganske pænt i år, og at kursfaldene derfor kan være drevet af en lidt større profithjemtagning end normalt.

Hvad gør kineserne nu?
Kigger vi fremad, er det store spørgsmål nu, hvordan kineserne reagerer på udmeldingen fra Trump. På den helt korte bane ser en aftale mindre sandsynlig ud, da kineserne hidtil ikke har vist villighed til at forhandle ’med en pistol for panden’. Vi forventer dog stadig, at parterne når til enighed i løbet af 2. kvartal, men usikkerheden om hvordan og hvornår er steget.

Selvom de seneste begivenheder er negative for aktiemarkederne på den korte bane, fastholder vi pt. vores overvægt af aktier på bekostning af obligationer. Vi forventer fortsat, at aktier vil give et mere attraktivt afkast end obligationer på 12 måneders sigt.

LÆS OGSÅ: Den virkelige årsag til handelskrigen.


Stimuli og positive takter

Så længe en aftale ikke er opnået, vil Kina fortsat stimulere økonomien for at modvirke eventuelle negative effekter fra handelskonflikten, og det ser ud til at virke. I Europa og USA vil renteniveauerne forblive på de nuværende lave niveauer og dermed understøtte aktiemarkederne – og så viser både indtjeningsestimater og økonomiske data i USA, Europa og Kina en generel stabilisering og/eller bedring, hvilket vil være en vigtig drivkraft for, at aktierne kan fortsætte støt og roligt op de kommende 12 måneder.

På kort sigt vil usikkerheden dog være højere, end vi har oplevet på det seneste – og som investor er usikkerhed aldrig godt. Men passer dine investeringer med din investeringsprofil, bør den seneste udvikling ikke give anledning til bekymring set i et større perspektiv. Er du i tvivl, om du er rigtigt investeret i forhold til din investeringsprofil, så hiv fat i din rådgiver. 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde