Hvorfor falder aktiekurserne i øjeblikket?
Der er flere årsager til de markante kursfald – det handler dels om økonomi og dels om såkaldt teknik.

Lad os tage det økonomiske aspekt først: Vi har i begyndelsen af 2018 oplevet stigende renter, og forventningerne om fortsatte rentestigninger fik ny næring i fredags. Her fik vi nye stærke jobtal fra USA, der blandt andet viste, at lønningerne stiger mere end forventet. Der er en tæt sammenhæng mellem inflation og renter, og højere inflationsforventninger har derfor spredt frygt blandt investorer om, at den amerikanske centralbank, Fed, vil hæve renterne markant mere og hurtigere end hidtil ventet. Det kan potentielt ramme den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening negativt, ligesom højere renter relativt set gør det mere interessant for investorer at vende blikket mod obligationer.

Alligevel er vi lidt overraskede over den seneste uges kursfald, for målt på langt de fleste parametre ser den globale økonomi rigtig stærk ud i øjeblikket. Efter vores vurdering bunder markedsuroen derfor mere i psykologi end i velbegrundet frygt for en opbremsning i økonomien.

Ser vi på det tekniske, har vi oplevet en meget lang periode uden nævneværdige kursfald. Gennem hele 2017 var aktiekurserne støt stigende, og faktisk skal vi helt tilbage til august 2011, før vi senest har oplevet kursfald, der matcher det nuværende i USA. Det er ret usædvanligt. Normalt er det helt efter bogen, at vi ved langvarige perioder med stigende kurser oplever større eller mindre korrektioner – dvs. kursfald – undervejs, blandt andet fordi investorer hjemtager gevinster. Vi har teknisk set befundet os i et meget overkøbt marked.

LÆS OGSÅ: Teknisk knockout til aktierne.

Hvad skal man gøre som investor?
Vi fastholder vores overvægt på 10 pct. i aktier og ser i højere grad den aktuelle markedsuro som en købsmulighed end et salgssignal. Vi forventer, at aktiemarkedet vil fortsætte sin positive udvikling, når den nuværende markedsuro er overstået. Det store spørgsmål er naturligvis, hvornår det sker. Sammenligner vi med kursfaldene i 2011, var markedet uroligt i flere måneder, men dengang var den fundamentale økonomi også markant svagere end i dag. Dengang tog det fire måneder, før markedet havde indhentet det tabte.

Som investor skal man være opmærksom på, at perioder med markedsuro sagtens kan vare mere end 1-2 uger, så derfor skal man være meget varsom med at kaste sig ud i større aktieopkøb her og nu. Men aktiekurserne skal efter vores vurdering ikke falde meget mere herfra, før vi begynder at se interessante købsmuligheder.

Hvad forventer du af aktiemarkedet herfra?
Vi forventer stadig, at 2018 vil give et attraktivt afkast fra aktier, men som vi også meldte ud ved årets begyndelse, forventer vi større kursudsving i år end i 2017. Set i det perspektiv kommer den nuværende markedsuro ikke bag på os – men vi har en klar forventning om, at aktiemarkedet vil rette sig og fortsætte op i løbet af året.

Det hører til sjældenhederne, at vi oplever negative aktieafkast i år, hvor vi ikke har en økonomisk recession – og som før nævnt ser den globale økonomi stærk ud i øjeblikket.

Den nuværende markedsuro er dog en god påmindelse om, hvorfor det er så vigtigt med risikospredning i sin portefølje. Selv om obligationer giver en lav rente, bidrager de med værdifuld stabilitet til porteføljen i perioder med faldende aktiekurser. Og sidst, men ikke mindst, er det som investor vigtigt at holde fast i den strategi, man har fastlagt på baggrund af sin risikoprofil.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.